Quê hương92269 +58, +2
pdfHẢI DƯƠNG398 kb.
pdfAnalysis of the RdRp, intergenic and structural polyprotein489 kb.
docxThị trường15 kb.
docxbản hs1021 kb.
pdfToward a comprehensive ageing policy VIE462 kb.
docCâu hỏi tự luận Triết học Mác - Lênin (16-3-22) Không gửi sinh viên175 kb.
pdfluat-giao-duc-2019819 kb.
docxQTNNL tài liệu46 kb.
docxheloo12 kb.
pdfGIÁO TRÌNH ROLE TRONG HTĐ11512 kb.
TrưỜng thpt chuyên nguyễn trãI ĐỀ KỲ thi năng khiếu năm họC 2020-2021TrưỜng thpt chuyên nguyễn trãI ĐỀ KỲ thi năng khiếu năm họC 2020-2021
Hãy cho biết nhận định sau đây đúng? Nhận định nào sau đây sai? Nếu sai hãy giải thích
100.17 Kb. 9
đọc
Analysis of the RdRp, intergenic and structural polyproteinAnalysis of the RdRp, intergenic and structural polyprotein
The complete Korean kbv genome shared 93, 79, and 71 similarity with the complete reference
488.61 Kb. 5
đọc
HưỚng tới chính sách quốc gia toàn diện thích ứng với già HÓa dân số Ở việt namHưỚng tới chính sách quốc gia toàn diện thích ứng với già HÓa dân số Ở việt nam
Già hóa dân số ở Việt Nam đã ở mức độ có tác động lớn đến tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế. Thực tế
461.64 Kb. 41
đọc
Câu hỏi tự luận môn triết học mác lênin câu 1Câu hỏi tự luận môn triết học mác lênin câu 1
Câu Theo anh (chị), tại sao vấn đề mối quan hệ giữa vật chất và ý thức được coi là vấn đề cơ bản của triết học?
174.5 Kb. 11
đọc
Tháng 2 năm 2008 Việt Nam có 000Tháng 2 năm 2008 Việt Nam có 000
Từ giữa thập kỷ 90, nhờ vào chính sách cải tổ và mở cửa nền kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Tổng số khách quốc tế năm 2006 lên
45.69 Kb. 5
đọc
Microsoft Word Thi nghiem VI sinh docMicrosoft Word Thi nghiem VI sinh doc
Ii. Phương pháp làm môi trường để thực hiện việc phân lập, nhân giống, giữ giống VI sinh
0.82 Mb. 55
đọc
ĐỀ chính thức sở giáo dục và ĐÀo tạo hà nam kỳ thi tuyển sinh lớP 10 thpt chuyêNĐỀ chính thức sở giáo dục và ĐÀo tạo hà nam kỳ thi tuyển sinh lớP 10 thpt chuyêN
Part I. Listen to the recording and fill in each blank with no more than three words
168.03 Kb. 10
đọc
Kế hoạch tổ chức Giải võ cổ truyền trẻ các câu lạc bộ mở rộngKế hoạch tổ chức Giải võ cổ truyền trẻ các câu lạc bộ mở rộng
Chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015 ), mừng Xuân Ất Mùi năm 2015; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”
46.5 Kb. 3
đọc
Bảo quản cytokine trước khi đông lạnh mẫu có thể để độ c tối đa ngàyBảo quản cytokine trước khi đông lạnh mẫu có thể để độ c tối đa ngày
Giầu các yếu tố tăng trưởng như pdgf, pdefg, pdaf, egf, evfg, ecgf, tfg-β, igf, Fibronectin, các interleukin, các amino acid…
23.05 Kb. 1
đọc
Paris tháng 3/1988Paris tháng 3/1988
Phật, nhất là các ngài Xá-lợi-phất (Sàriputta), Mục-kiền-liên (Mahà Moggallàna), a-nan (Ananda) Ca-diếp
73.74 Kb. 9
đọc
Câu : Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (M1- 1đ) a) Số liền trước của 89 là: A. 90 B. 87 C. 88 b) Điền số thích hợp: 17 -…7 = 10 A. B. C. 17 Câu 3Câu : Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (M1- 1đ) a) Số liền trước của 89 là: A. 90 B. 87 C. 88 b) Điền số thích hợp: 17 -…7 = 10 A. B. C. 17 Câu 3
33.05 Kb. 1
đọc
ĐỀ Ôn luyện tiếng việt lớP 4ĐỀ Ôn luyện tiếng việt lớP 4
Chợt người phụ nữ quay sang tôi nói: “ Tôi cảm thấy rất ái ngại! Chỉ vì nhường chỗ cho tôi mà cô lại gặp khó khăn như vậy. Cô biết không, nếu hôm nay tôi không gửi phiếu thanh toán tiền gas
432.5 Kb. 36
đọc
ChuyêN ĐỀ 1: ĐƯỜng lối phát triển giáo dục và ĐÀo tạo a. Mục tiêu B. Tóm tắt nội dung chuyên đềChuyêN ĐỀ 1: ĐƯỜng lối phát triển giáo dục và ĐÀo tạo a. Mục tiêu B. Tóm tắt nội dung chuyên đề
Quan điểm chiến lược phát triển kt – xh: Trong nội dung này bao gồm bối cảnh phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Đường lối phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 – 2020; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 – 2020
1.33 Mb. 25
đọc
ĐỀ thi kết thúc học phần môN: kiểm toán căn bảNĐỀ thi kết thúc học phần môN: kiểm toán căn bảN
Kiểm toán viên là người chịu trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính phù hợp với quy định
195.21 Kb. 1
đọc
ĐỀ 1 Bài 1: (2đ) Thực hiện phép tính: a) (x – 2).(x2 + 2x + 4) b) (x3 + x2 + x + 6):(x + 2) c) Bài 2ĐỀ 1 Bài 1: (2đ) Thực hiện phép tính: a) (x – 2).(x2 + 2x + 4) b) (x3 + x2 + x + 6):(x + 2) c) Bài 2
Gọi f là điểm đối xứng của điểm h qua điểm E. cm: Tứ giác adef là hình bình hành
284.08 Kb. 1
đọc
Nguyễn Anh TuyếnNguyễn Anh Tuyến
Lct đã cho tôi khảo sát cũng như cung cấp các số liệu, tài liệu trong suốt thời gian
3.3 Mb. 56
đọc
Trang 110 So sánh t ừ kiêng kị, uyển ngữ V ề những điều không mong muốn trong Ti ếng Việt với Tiếng Khmer  Đào Thị Kim DuyênTrang 110 So sánh t ừ kiêng kị, uyển ngữ V ề những điều không mong muốn trong Ti ếng Việt với Tiếng Khmer  Đào Thị Kim Duyên
451.72 Kb. 7
đọc
Buổi Thuyết Trình Của Nhóm 6Buổi Thuyết Trình Của Nhóm 6
1.6 Mb. 1
đọc
Kienthuclaptrinh. Vn vol. 1 11. 2021 thế giới nghệ nhân phần mềMKienthuclaptrinh. Vn vol. 1 11. 2021 thế giới nghệ nhân phần mềM
0.57 Mb. 30
đọc
6. Vẽ và trình bày diễn biến của các giai đoạn trong một chu kỳ tế bào?6. Vẽ và trình bày diễn biến của các giai đoạn trong một chu kỳ tế bào?
Chu kì tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào liên tiếp, là một vòng tuần hoàn các sự kiện xảy ra trong một tế bào từ lần phân bào này cho đến lần kế tiếp
67.78 Kb. 1
đọc
BàI 1: ĐỐi tưỢNG, phưƠng pháp nghiên cứu môn học giáo dục quốc phòng và an ninhBàI 1: ĐỐi tưỢNG, phưƠng pháp nghiên cứu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh
A. Đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng; công tác quốc phòng và an ninh; Quân sự chung và các kỹ năng quân sự cần thiết
89.36 Kb. 35
đọc
Bản thảo thuyết trình triết học mác lê-ninBản thảo thuyết trình triết học mác lê-nin
Phủ định biện chứng là tự phủ định, tự phát triển của sự vật, hiện tượng; là “mắt xích” trong “sợi dây chuyền” dẫn đến sự ra đời của sự vật, hiện tượng mới, tiến bộ hơn so với sự vật, hiện tượng cũ
2.22 Mb. 5
đọc
BảN ĐÁnh giá thành viên tên: Chúc Mã sv: Thuộc nhóm: Nội dung đánh giá chéo thành viên cùng nhómBảN ĐÁnh giá thành viên tên: Chúc Mã sv: Thuộc nhóm: Nội dung đánh giá chéo thành viên cùng nhóm
Yêu cầu trung thực, khách quan, có trách nhiệm với đánh giá của mình cả khi chấm điểm nhóm khác và thành viên cùng nhóm
14.58 Kb. 1
đọc
Học viện báo chí VÀ tuyên truyền khoa xây dựng đẢng  MÔN: ĐẢng lãnh đẠo hệ thống chính trịHọc viện báo chí VÀ tuyên truyền khoa xây dựng đẢng  MÔN: ĐẢng lãnh đẠo hệ thống chính trị
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về báo chí và Đảng lãnh đạo hoạt động báo chí trong thời kỳ đổi mới
77.86 Kb. 12
đọc
Câu 1 (2,0 điểm)Câu 1 (2,0 điểm)
Protein có thể bị phân hủy trong tế bào bởi ubiquitin. Ubiquitin là gì, chúng có vai trò như thế nào trong đánh dấu protein. Chất kìm hãm proteosome đóng vai trò như thế nào trong điều trị ung thư
111.5 Kb. 13
đọc
Ubnd tỉnh thừa thiên huế KỲ thi học sinh giỏi tỉnh sở giáo dục và ĐÀo tạo lớP 9 thcs năm họC 2005 – 2006Ubnd tỉnh thừa thiên huế KỲ thi học sinh giỏi tỉnh sở giáo dục và ĐÀo tạo lớP 9 thcs năm họC 2005 – 2006
Coi vận tốc hai đoàn tàu là như nhau, các toa tàu dài bằng nhau. Tìm vận tốc của tàu hoả
41.03 Kb. 2
đọc
Running head: passive voice in english and vietnameseRunning head: passive voice in english and vietnamese
Using passive voice, It is easy to leave out the person or thing doing the action or
217.43 Kb. 6
đọc
Trong xu thế toàn cầu hóa, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cmcn 4Trong xu thế toàn cầu hóa, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cmcn 4
Chuyển đổi số Việt Nam Vietnam Digital Awards”; lượng khách hàng mỗi năm tăng trưởng hơn 5% (hơn triệu khách hàng vào cuối năm 2021) và vươn lên top đầu hệ thống về hiệu quả hoạt động với roe (tỷ suất sinh lời trên vốn) đạt tới hơn 22,6%
25.54 Kb. 1
đọc
Trắc nghiệm triết 2Trắc nghiệm triết 2
Dựa vào học thuyết giá trị giải thích cho câu hỏi: vì sao sản phẩm thủ công thường
85.89 Kb. 1
đọc
Vai trò và tác dụng của quy luật giá trị đối với nền kttt định hướng xhcn ở vnVai trò và tác dụng của quy luật giá trị đối với nền kttt định hướng xhcn ở vn
Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và lưu thông hàng hóa. Ở đâu có trao đổi và sản xuất hàng hóa thì ở đó có sự hoạt động của quy luật giá trị
17.56 Kb. 1
đọc

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

Quê hương