Yêu cầu nộp tiểu luận môn học htttkt. P2tải về 17.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.12.2017
Kích17.49 Kb.
#4790

YÊU CẦU NỘP TIỂU LUẬN MÔN HỌC

HTTTKT.P2

 1. Kỳ kế toán đầu tiên là tháng 2/2012

 2. Toàn bộ ngày phát sinh cho các nghiệp vụ theo dạng sau: STTNhóm/02/2012, ngoại trừ các nghiệp vụ tổng hợp cuối kỳ.

(STT nhóm sẽ do lớp trưởng phân, các nhóm không được trùng STT)

 1. Nộp file database đặt tên file là “STTNhom_TenNhom”, nén file lại bằng Winrar sau đó nộp cho lớp trưởng để ghi chung vào 1 đĩa CD. Tuyệt đối không thu riêng nhóm nào. Chỉ thu 1 lần duy nhất từ lớp trưởng.

 2. Nộp báo cáo in ra giấy với yêu cầu các trang sau:(không in những gì không yêu cầu)

  1. Báo cáo không đóng bìa nhựa, không in màu. (tránh lãng phí)

  2. Trang bìa phải có các nội dung:

   1. Tên đề tài

   2. Số thứ tự nhóm/ tên nhóm

   3. Tên lớp (Vd: DHKT4, DHKT6BLT, …) – Lớp học phần (tín chỉ)

   4. Danh sách tên + MSSV các thành viên trong nhóm.

  3. Các trang tiếp theo bao gồm theo thứ tự sau: (không in thừa)

   1. Mục lục

   2. Nhận xét của nhóm về phần mềm SSP-Accouting theo các tiêu chí (2đ)

   3. Miêu tả chi tiết lại trình tự thực hiện bài tiểu luận theo cách hiểu của nhóm. Phân công công việc từng thành viên. (3đ – Nếu không có phần này thầy sẽ không chấm bài)

   4. Báo cáo NXT

   5. Bảng Tổng hợp 331, 131

   6. Bảng Cân đối số phát sinh

   7. Bảng Cân đối kế toán

   8. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh

   9. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

   10. Thuyết minh BCTC

   11. Báo cáo thuế GTGT (in từ phần mềm HTKK)

Thời hạn nộp báo cáo + File

 • Sau khi kết thúc môn học 1 tuần


tải về 17.49 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương