Yêu cầu nộp tiểu luận môn học htttkt. P2tải về 15.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.12.2017
Kích15.11 Kb.
#4791

YÊU CẦU NỘP TIỂU LUẬN MÔN HỌC

HTTTKT.P2

 1. Kỳ kế toán đầu tiên là tháng 03/201x

 2. Toàn bộ ngày phát sinh cho các nghiệp vụ theo dạng sau: STTNhóm/03/201x, ngoại trừ các nghiệp vụ tổng hợp cuối kỳ.

 3. Nộp file database đặt tên file là “STTNhom_TenLop”, nén file lại bằng Winrar sau đó nộp cho lớp trưởng để ghi chung vào 1 đĩa CD.

 4. Nộp báo cáo in ra giấy với yêu cầu các trang sau (không in những gì không yêu cầu):

  1. Báo cáo không đóng bìa nhựa, không in màu.

  2. Trang bìa phải có các nội dung:

   1. Tên đề tài

   2. Số thứ tự nhóm/ tên nhóm

   3. Tên lớp (Vd: DHKT4, DHKT6BLT, …) – Lớp học phần (tín chỉ)

   4. Danh sách tên + MSSV các thành viên trong nhóm.

  3. Các trang tiếp theo bao gồm theo thứ tự sau:

   1. Mục lục

   2. Nhận xét của nhóm về phần mềm SSP-Accouting theo các tiêu chí (PHẦN 5.7/121 SGT_2014) (2đ)

   3. Miêu tả chi tiết lại trình tự thực hiện bài tiểu luận theo cách hiểu của nhóm. Phân công công việc từng thành viên. (3đ)

   4. Bảng Cân đối số phát sinh

   5. Bảng Cân đối kế toán

   6. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh

   7. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

   8. Báo cáo thuế GTGT, Thuế TNDN (in từ phần mềm HTKK)

Thời hạn nộp báo cáo + File + GV chấm phản biện:

 • Tuần thực hành cuối cùng.


tải về 15.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương