Đáy chậu: thành dưới ổ bụng, hình trám, giới hạn: Đáy chậu: thành dưới ổ bụng, hình trám, giới hạntải về 2.45 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích2.45 Mb.
#1631

Đáy chậu: thành dưới ổ bụng, hình trám, giới hạn:

 • Đáy chậu: thành dưới ổ bụng, hình trám, giới hạn:

 • - Phía trên: hoành chậu

 • - Phía trước: khớp mu

 • - Phía sau: đỉnh xương cụt

 • - Hai bên: ngành ngồi mu, ụ ngồi.2 phần = 1 đường thẳng qua ngay trước 2 ụ ngồi:

 • 2 phần = 1 đường thẳng qua ngay trước 2 ụ ngồi:

 • - Đáy chậu trước (tam giác niệu dục): trước đường thẳng, có các thành phần của hệ TN & SD.

 • - Đáy chậu sau (tam giác HM): sau đường thẳng, ống HM & HM.

 • Cấu trúc nam ≠ nữ  ở đáy chậu trưóc.

Từ nông đến sâu:

 • Từ nông đến sâu:

 • Da

 • Mạc đáy chậu nông (mạc Colles)

 • Khoang đáy chậu nông

 • Mạc hoành niệu dục dưới

 • Khoang đáy chậu sâu

 • Mạc hoành niệu dục trên

 • Hoành chậu hông.Mạc ĐC nông (mạc Colles): là lớp mô dưới da, 2 lớp:

 • Mạc ĐC nông (mạc Colles): là lớp mô dưới da, 2 lớp:

 • - Lớp mỡ nông (Camper)

 • Lớp sợi sâu (Scarpa)

 • Phía sau: bám bờ sau HND & TT gân đáy chậu.

 • - Phía trước: liên tiếp với cơ bám da bìu.

 • - Hai bên: bám ngành ngồi mu- Cơ ngang ĐC nông : ít phát triển

 • - Cơ ngang ĐC nông : ít phát triển

 • + Ng.ủy : dưới trong ngành ngồi

 • + Bám tận : TT gân ĐC

 • - Cơ ngồi hang :

 • + Ng.ủy: trong ngành ngồi, bao vật hang

 • + Bám: trong và dưới vật hang

 • + CN: cương DV  ép vật hang

 • - Cơ hành xốp:

 • + Ng.ủy: TT gân ĐC, bao hành xốp.

 • + Bám tận: mạc hoành ND dưới, vật xốp, hoà lẫn bên đối diện

 • + CN: cương DV, tống nước tiểu, tinh dịch cuối khỏi NĐKhoang đáy chậu sâu, giới hạn:

 • Khoang đáy chậu sâu, giới hạn:

 • - Dưới: mạc hoành niệu dục dưới

 • - Trên: mạc hoành niệu dục trên

 • Trong khoang chứa 2 cơ: cơ ngang đáy chậu sâu và cơ thắt niệu đạo- Cơ ngang đáy chậu sâu :

 • - Cơ ngang đáy chậu sâu :

 • + Ng.ủy: trong ngành ngồi, ụ ngồi

 • + Bám tận: TT gân ĐC

 • + TK mu DV

 • + CN: giúp cố định TT gân ĐC, co thắt NĐ màng, co bóp tuyến hành NĐ.

 • - Cơ thắt niệu đạo :

 • + Ng.ủy: trong ngành mu.

 • + Bám tận: hoà bên đối diện.

 • + TK mu DV

 • + CN: tống các giọt nước tiểu hay tinh dịch cuối cùng ra khỏi niệu đạo màng.- Là một nút nằm giữa ống HM và hoành niệu dục.

 • - Là một nút nằm giữa ống HM và hoành niệu dục.

 • - Cấu tạo: tổ chức xơ

 • - Kích thước 2 x 2 cm.

 • - Những PT ở cơ quan SD trong, HM trực tràng đi vào bằng ngả đáy chậu  cắt TT gân đáy chậu  chìa khoá mở toang vùng đáy chậu.

Từ nông đến sâu:

 • Từ nông đến sâu:

 • Da

 • Mạc đáy chậu nông ( mạc Colles)

 • Khoang đáy chậu nông

 • Mạc hoành ND dưới

 • Khoang đáy chậu sâu

 • Mạc hoành ND trên

 • Hoành chậu hông.Mạc đáy chậu nông (mạc Colles): gồm 2 lớp :

 • Mạc đáy chậu nông (mạc Colles): gồm 2 lớp :

 • - Lớp mỡ nông (Camper)

 • Lớp sợi sâu (Scarpa)

 • Phía sau: bám bờ sau hoành ND & TT gân ĐC.

 • - Hai bên: bám ngành ngồi mu

 • - Phía trước: liên tiếp với cân môi lớnKhoang ĐC nông, g.hạn:

 • Khoang ĐC nông, g.hạn:

 • - Dưới : mạc ĐC nông

 • - Trên : mạc HND dưới

 • Khoang chứa gốc các tạng cương, & 3 cơ- Cơ ngang ĐC nông: ít phát triển

 • - Cơ ngang ĐC nông: ít phát triển

 • - Cơ ngồi hang: cương ÂV  ép trụ ÂV

 • Cơ hành xốp: bị tách đôi, vòng quanh phần dưới ÂĐ, bao hành TĐ

 • Bám tận: Xg mu, gốc & lưng ÂV

 • CN: cương ÂV, khít ÂĐKhoang ĐC sâu, g.hạn:

 • Khoang ĐC sâu, g.hạn:

 • - Dưới : mạc hoành ND dưới

 • - Trên : mạc hoành ND trên

 • Khoang chứa 2 cơ: cơ ngang ĐC sâu & cơ thắt NĐ- Cơ ngang ĐC sâu:

 • - Cơ ngang ĐC sâu:

 • + TK mu ÂV

 • + CN: cố định TT gân ĐC

 • - Cơ thắt niệu đạo:

 • + TK mu ÂV- Nút xơ thắt giữa HM & HND.

 • - Nút xơ thắt giữa HM & HND.

 • - Những PT CQSD trong, HM TrTr vào ngả ĐC  cắt TT gân ĐC  chìa khoá mở toang vùng ĐC.

Gồm: phần cuối TrTr, ống HM, cơ thắt ngoài HM, cơ nâng HM, cơ cụt & khối mỡ trong hố ngồi TrTr

 • Gồm: phần cuối TrTr, ống HM, cơ thắt ngoài HM, cơ nâng HM, cơ cụt & khối mỡ trong hố ngồi TrTrHố ngồi TrTr: chứa mô mỡ,

 • Hố ngồi TrTr: chứa mô mỡ,

 • - Ngoài: mạc & cơ bịt trong, ống thẹn ( ống Alcock )

 • - Trên trong: hoành chậu hông, cơ thắt ngoài HM

 • - Dưới: da vùng HM

 • - Trước: bờ sau hoành ND.

 • - Sau: 2 hố thông nhau sau ống HM  abcès 1 bên có thể lan sang bên kia.

Cơ thắt ngoài HM

 • Cơ thắt ngoài HM

 • - Phần dưới da

 • - Phần nông

 • - Phần sâu

 • TK: nhánh đáy chậu TK cùng 4

 • CN: co thắt ống HM theo ý muốn.Gồm: cơ nâng HM, cơ cụt, 2 lá mạc chậu bao phủ trên, dưới cơ.

 • Gồm: cơ nâng HM, cơ cụt, 2 lá mạc chậu bao phủ trên, dưới cơ.- Cơ nâng HM: chia 3 phần

 • - Cơ nâng HM: chia 3 phần

 • + Cơ mu cụt

 • Ng.ủy: sau thân x. m

 • B.tận: tuyến tiền liệt, TT gân ĐC, d/ch HM-cụt

 • + Cơ mu trực tràng

 • Ng.ủy: sau thân x. mu

 • B.tận: nối cơ đối bên, hoà lẫn cơ thắt ngoài HM

 • + Cơ chậu cụt: ít phát triển

 • Ng.ủy: gai ngồi

 • B.tận: x. cụt, d/ch HM-cụt- Cơ cụt: sau cơ nâng HM

 • - Cơ cụt: sau cơ nâng HM

 • + Ng.ủy: gai ngồi

 • + Bám tận: bờ ngoài phần dưới x.cùng và x.cụtTK: nhánh ĐC

 • TK: nhánh ĐC

 • (TK thẹn)

 • MM: nhánh ĐM ĐC (ĐM thẹn trong)
tải về 2.45 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương