Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la số: 349/bc-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 351 Kb.
trang1/28
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích351 Kb.
#2993
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

ỦY BAN NHÂN DÂN


TỈNH SƠN LA

Số: 349/BC-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­ Sơn La, ngày 21 tháng 11 năm 2014BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015Phần I

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2014

Kỳ họp thứ 7- HĐND tỉnh khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 52/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 về mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2014. Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2999/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2014 và ban hành Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2014.

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện, được sự giúp đỡ kịp thời, có hiệu quả của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương; sự quyết tâm, nỗ lực và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc, tỉnh Sơn La đã khắc phục khó khăn, vươn lên đạt được những kết qủa quan trọng: kinh tế - xã hội tiếp tục có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực, tăng trưởng kinh tế cơ bản đạt kế hoạch đề ra, tăng 11,28% so với năm 2013; sản xuất nông nghiệp duy trì tốc độ phát triển ổn định; sản xuất công nghiệp, dịch vụ đạt mức tăng trưởng khá; thu ngân sách trên địa bàn vượt 24,7% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Các lĩnh vực xã hội tiếp tục có những tiến bộ, quan tâm giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và thực hiện tốt các chính sách xã hội. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tập trung chỉ đạo, đặc biệt trong quản lý, sử dụng ngân sách, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, các hoạt động đối ngoại được tăng cường, mở rộng.

Kết qủa cụ thể trên các lĩnh vực như sau:
Каталог: Uploaded -> duongphuonglien -> 2014 12 27
2014 12 27 -> Uỷ ban nhân dân tỉnh hà giang
2014 12 27 -> Ủy ban nhân dân tỉnh đIỆn biêN
2014 12 27 -> Baocao chinh sua sau hop Lanh dao co quan va lam viec voi Vu Dia phuong mpi
2014 12 27 -> Báo cáO Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
2014 12 27 -> Sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
duongphuonglien -> Ban Đối ngoại Trung ương
2014 12 27 -> Năm 2014, thành phố Hà Nội triển khai Kế hoạch kinh tế xã hội (kt-xh) trong điều kiện tiếp tục có nhiều khó khăn lớn hơn so với dự báo
2014 12 27 -> Ủy ban nhân dân thành phố HẢi phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014 12 27 -> Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập -tự do Hạnh phúc

tải về 351 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương