Ủy ban nhân dân tỉnh phú thọtải về 1.6 Mb.
trang6/8
Chuyển đổi dữ liệu15.11.2017
Kích1.6 Mb.
#1884
1   2   3   4   5   6   7   8Thân cây (1,5 < cao 2,0m);

B200.000Thân cây cao đến 1m

C100.000Mới trồng

D20.0008

Nhót, nho, thanh long

Giàn leo 6m2;

A

giàn

100.000Giàn leo 4m2;

B50.000Giàn leo 2m2;

C30.000Mới trồng

D10.000

9

Dứa các loại

Đang có quả non

A

m2

3.600
Mật độ tiêu chuẩn kỹ thuật

Chưa có quả

B2.500
6 cây/m2; Một cây 3 ngọn

Mới trồng

C1.00010

Dâu ăn quả

Kích thước cây ĐK > 10cm

A20.000
Mật độ tiêu chuẩn kỹ thuật

Kích thước cây (5cm < ĐK 10cm)

B

cây

10.000
2m x 2m = 4m2/cây;

Kích thước cây (2cm < ĐK 5cm)

C6.000
Hoặc tối đa 2500 cây/ha;

Kích thước cây (1cm < ĐK 2cm)

D2.000Kích thước cây đến 1cm

E1.000Mới trồng

F500011

Đu đủ

Thân cây cao > 4m

A
20.000
Mật độ tiêu chuẩn kỹ thuật

Thân cây (1m < cao 4m)

B45.000
2m x 2m = 4m2/cây;

Thân cây (0,5m < cao 1m)

C30.000
Hoặc tối đa 2500 cây/ha;

Thân cây cao đến 0,5m

D20.000Trồng đến 1 năm tuổi

E10.000Mới trồng

F2.00012

Chuối

Đang có quả non chưa thu hoạch

A

cây

18.000
Mật độ tiêu chuẩn kỹ thuật

Chưa có quả; Thân cao > 2m

B10.000
Mỗi khóm tối đa 4 cây các loại;

Chưa có quả; Thân (1,5m < cao 2m)

C8.000
Khóm cách khóm 3m * 3m;

Thân (1m < cao 1,5m)

D6.000
Hoặc tối đa 1100 cây/ha;

Mới trồng

E2.000

13

Đỗ ván

Giàn leo tốt > 8m2

A

giàn

35.000
và đỗ leo giàn như đỗ ván

Giàn leo tốt (6m2 < rộng 8m2)

B25.000
Thiên lý

Giàn leo tốt (4m2 < rộng 6m2)

C18.000Giàn leo tốt (2m2 < rộng 4m2)

D14.000

STT

LOẠI CÂY TRỒNG

Quy cách

Phân loại

ĐVT

Giá 2009Giàn leo 2m2

E12.000Mới trồng

F5.000

14

Trầu không

Giàn leo 4m2

A

giàn

10.000Giàn leo < 4m2

B7.000Mới trồng

C5.00015

Cau

Đã có quả

A

cây

150.000Chưa có quả

B
50.000Mới trồng

C
10.000

II

NHÓM CÂY CÔNG NGHIỆP

1

Cọ

Thân cao > 1m

A

cây

60.000Thân cao < 1m

B30.000Mới trồng

C10.0002

Bồ kết

Kích thước ĐK > 30cm; Tán lá 20m2;

A200.000Kích thước cây (20cm < ĐK 30cm); Tán lá 15m2;

B150.000Kích thước cây (10cm < ĐK 20cm); Tán lá 10m2;

C100.000Kích thước cây (5cm < ĐK 10cm); Tán lá 05m2;

D50.000Kích thước cây (2cm < ĐK 5cm); Tán lá 2m2;

E20.000Mới trồng

F5.0003

Chẩu, sở, dọc

Kích thước ĐK > 30cm

A200.000
Mật độ tiêu chuẩn kỹ thuật

Kích thước cây (20cm < ĐK 30cm); Tán lá 15m2;

B150.000
3m x 4m = 12m2/cây;

Kích thước cây (10cm < ĐK 20cm); Tán lá 10m2;

C100.000
Hoặc tối đa 834 cây/ha;

Kích thước cây (5cm < ĐK 10cm); Tán lá 05m2;

D50.000Kích thước cây (2cm < ĐK 5cm); Tán lá 2m2;

E20.000Mới trồng

F5.0004

Sơn

Kích thước ĐK > 20cm
cây

70.000
Mật độ tiêu chuẩn kỹ thuật

Kích thước cây (15cm < ĐK 20cm);


110.000
2m x 2m = 4m2/cây;

Kích thước cây (10cm < ĐK 15cm);


90.000
Hoặc tối đa 2.500 cây/ha;

Kích thước cây (8cm < ĐK 10cm);


78.000Kích thước cây (5cm < ĐK 8cm);


52.000Kích thước cây (3cm < ĐK 5cm);


35.000Kích thước cây (= 3cm)


25.000Kích thước cây (1cm < ĐK 3cm)


15.000Mới trồng


5.000Cây già cỗi hết tuổi khai thác


10.0005


tải về 1.6 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương