Ủy ban nhân dân tỉnh nghệ antải về 9.96 Mb.
trang1/139
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích9.96 Mb.
#8100
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   139

Ủy ban nhân dân tỈnh NGHỆ AN

SỞ Nông nghiỆp và phát triỂn nông thôn

==============================

DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP VIỆT Nam (WB8)

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (ESIA)

TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA, NÂNG CẤP HỒ CHỨA NƯỚC KHE GANG - TỈNH NGHỆ AN

Nghệ an, 5/2015

Ủy ban nhân dân tỈnh NGHỆ AN

SỞ Nông nghiỆp và phát triỂn nông thôn

==============================

DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP VIỆT Nam (WB8)

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (ESIA)

TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA, NÂNG CẤP HỒ CHỨA NƯỚC KHE GANG - TỈNH NGHỆ AN

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

Nghệ an, 5/2015tải về 9.96 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   139
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương