Ủy ban nhân dân tỉnh đĂk nôNGtải về 474 Kb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2017
Kích474 Kb.
#3007
  1   2   3   4   5   6   7

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ ÁN

Phân loại đô thị Kiến Đức huyện Đăk R’lấp, tỉnh Đăk Nông

là đô thị loại IV

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND, ngày 20 /12/2012

của HĐND tỉnh Đắk Nông )I. SỰ CẦN THIẾT, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1. Sự cần thiết


Thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R’Lấp cách thị xã Gia Nghĩa 24km về phía Tây Nam theo quốc lộ 14. Là đô thị nằm trong vùng huyện Đăk R’Lấp có tiềm năng về khoáng sản, tài nguyên rừng và cây công nghiệp, thị trấn Kiến Đức có điều kiện để phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản. Thị trấn Kiến Đức có vị trí địa lý thuận lợi, giao lưu thuận tiện với các đô thị lớn như thành phố Buôn Ma Thuột, thành phố Hồ Chí Minh, thị xã Gia Nghĩa, các trung tâm kinh tế tỉnh Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai. Với cảnh quan thiên nhiên đẹp, kho tàng văn hóa mang đậm nét đặc trưng của vùng Tây Nguyên, Kiến Đức có nhiều điều kiện phát triển dịch vụ thương mại và du lịch.

Tại Nghị quyết số 07- NQ/TU ngày 17/11/2011 của Tỉnh ủy tỉnh Đăk Nông về phát triển đô thị tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, toàn tỉnh có 3 tiểu vùng, tiểu vùng phía Nam có 4 đô thị gồm: Kiến Đức, Đăk Buk So, Đạo Nghĩa, Đắk Ru. Đô thị Kiến Đức là trung tâm tiểu vùng, đây là vùng có tiềm năng về khai thác khoáng sản, phát triển công nghiệp, nông nghiệp và công nghệ cao.

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Đăk Nông đến năm 2025 được UBND tỉnh Đăk Nông phê duyệt tại quyết định số 979/QĐ-UB ngày 12/07/2010, Kiến Đức sẽ là đô thị loại IV giai đoạn trước năm 2015, trở thành thị xã trực thuộc tỉnh trước năm 2020. Việc đầu tư phát triển các đô thị hạt nhân cho vùng tỉnh là nhân tố tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đăk Nông nói chung và huyện Đăk R’Lấp nói riêng.

Quy hoạch xây dựng và nâng cấp thị trấn Kiến Đức trở thành đô thị loại IV là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành ở địa phương, thực hiện Nghị quyết số 07- NQ/TU ngày 17/11/2011 của tỉnh ủy tỉnh Đăk Nông về phát triển đô thị tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đô thị Kiến Đức là đô thị hạt nhân tăng trưởng của vùng Tây Nam tỉnh Đăk Nông.

Việc lập đề án đề nghị công nhận thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV là cần thiết và phù hợp với tình hình phát triển chung của tỉnh Đăk Nông và phù hợp với nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị.

2. Mục tiêu nhiệm vụ


- Tổ chức, sắp xếp và phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Nâng cao chất lượng đô thị và phát triển đô thị bền vững.

- Xây dựng chính sách và cơ chế quản lý đô thị và phát triển đô thị.

II. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ, HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRẤN KIẾN ĐỨC, HUYỆN ĐĂK R’LẤP.


Huyện Đăk R’Lấp là cửa ngõ cực Nam của Tây Nguyên, gồm 11 đơn vị hành chính (trung tâm huyện là thị trấn Kiến Đức và 10 xã). Trước năm 1975, Đăk R’Lấp là quận Kiến Đức thuộc tỉnh Quảng Đức, có thời kỳ là một phần tỉnh Phước Long. Về nguồn gốc xa hơn nữa thì Đăk R’Lấp là địa đầu của tỉnh Thủ Dầu Một.

Đăk R’Lấp được thành lập theo quyết định số 19-QĐ/HĐBT ngày 22/02/1986 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ). Năm 2007 huyện Đắk R’Lấp được chia thành 2 huyện Đắk R’Lấp và Tuy Đức. Từ khi thành lập, trung tâm huyện lỵ được đặt tại xã Kiến Đức, các công trình kiến trúc, nhà ở và các công trình hạ tầng xã hội chủ yếu phát triển theo 2 trục quốc lộ 14 và tỉnh lộ 1.

Thị trấn Kiến Đức được thành lập theo quyết định 61/1999/NĐ-CP ngày 27/7/1999  của Chính phủ, trên cơ sở chia tách xã Kiến Đức thành thị trấn Kiến Đức và xã Kiến Thành. Là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật vùng phía nam của tỉnh Đăk Nông.

Thị trấn Kiến Đức hiện nay bao gồm 9 tổ dân phố, 1 bon, với bộ máy hành chính và cơ cấu tổ chức quản lý thị trấn hoàn chỉnh.


III. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG THỊ TRẤN KIẾN ĐỨC

1. Vị trí và tính chất của thị trấn Kiến Đức trong mối quan hệ vùng

1.1. Vị trí.


Thị trấn Kiến Đức, huyện ĐắkR’Lấp nằm ở phía Tây Nam tỉnh Đắk Nông, cách trung tâm tỉnh lỵ Gia Nghĩa khoảng 23 km, theo quốc lộ 14 về phía đông. Ranh giới như sau:

- Phía Bắc giáp xã Quảng Tân huyện Tuy Đức.

- Phía Đông giáp xã Kiến Thành huyện Đăk R’Lấp.

- Phía Nam giáp xã Kiến Thành.

- Phía Tây giáp xã Kiến Thành.

1.2. Tính chất của thị trấn Kiến Đức trong mối quan hệ vùng.


Đô thị Kiến Đức là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật của huyện Đăk R’Lấp (Theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Đăk R’Lấp).

Thị trấn Kiến Đức thuộc tiểu vùng phía Tây Nam tỉnh Đăk Nông. Tiểu vùng lãnh thổ phía Tây Nam gồm thị xã Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp và huyện Tuy Đức. (Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đăk Nông thời kỳ năm 2006 - 2020).


2. Tổng quan về kinh tế của thị trấn Kiến Đức.


- Tổng thu ngân sách trên địa bàn thị trấn Kiến Đức năm 2011 đạt 14,9 tỷ đồng. Trong đó chi thường xuyên ngân sách là 3,9 tỷ đồng.

- Tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 là 4,5%.

- Tỷ lệ tăng dân số năm 2011 là 2,35, trong đó tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,8%, tỷ lệ tăng cơ học là 0,55%.

- Mức tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2009 - 2011 là 17%/năm.

- GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành năm 2011 đạt 23 triệu đồng/người.

- Về cơ cấu kinh tế năm 2011 xác định cơ cấu kinh tế của Kiến Đức là: Nông nghiệp- Thương mại dịch vụ - Công nghiệp TTCN (51,5% - 32,9% - 15,6%).

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất năm 2011 là 77,9 tỷ đồng. Công nghiệp, TTCN của thị trấn đang phát triển song có tính tự phát, chưa mang tính đồng bộ và còn hạn chế các thành phần tham gia. Các ngành công nghiệp, TTCN chính hiện nay ở thị trấn gồm chế biến nông sản, cơ khí sửa chữa nông cụ, sản xuất và khai thác vật liệu xây dựng và xây dựng.

- Thương mại, dịch vụ: Giá trị sản xuất năm 2010 là 164,29 tỷ đồng.

- Sản xuất nông nghiệp: GTSX năm 2010 là 257,37 tỷ đồng. Diện tích sản xuất nông nghiệp năm 2011 1.186 ha. Trong đó, cây công nghiệp là 1.165 ha (chiếm 98 %) chủ yếu là cây cà phê. Diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 10ha, sản lượng 18 tấn/năm.


Каталог: UploadFiles -> docs
UploadFiles -> I những kết quả VỀ kinh tế XÃ HỘi giai đOẠN 2011 2016 CỦa huyện a lưỚI
UploadFiles -> Là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn để nd phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những đại biểu đủ tiêu chuẩn và xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tại cơ quan quyền lực nn cao nhất ở tw và ở địa phương
docs -> Danh mục điều kiện ĐẦu tư kinh doanh ĐỐi với ngàNH, nghề ĐẦu tư kinh doanh có ĐIỀu kiệN thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng
docs -> Luận cứ và ý tưởng quy hoạch Đắk Nông, 2014 MỤc lụC
docs -> HộI ĐỒng nhân dân tỉnh đẮk nông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 474 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương