Ủy ban nhân dân thành phố nha trangtải về 54.5 Kb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu21.01.2022
Kích54.5 Kb.
#86588
  1   2   3   4   5   6   7   8


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ NHA TRANG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH-UBND

Nha Trang, ngày tháng năm 2015


KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi câu cá thành phố Nha Trang năm 2015I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Hưởng ứng Chương trình Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa năm 2015 “Hòa bình và Sáng tạo”.

- Giới thiệu môn thể thao giải trí, thú vị, bổ ích, lành mạnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Nha Trang, Khánh Hòa để nhân dân và du khách biết, tham gia hưởng ứng.

- Quảng bá rộng rãi loại hình du lịch thể thao, giải trí: câu cá biển... thông qua đó đa dạng hóa hình thức quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa.2. Yêu cầu:

- Các hoạt động phải tuân thủ các quy định pháp luật, bảo đảm an toàn về mọi mặt: giao thông thủy nội địa, bảo tồn biển, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội...

- Kinh phí tổ chức hội thi: chủ yếu do các vận động viên (“cần thủ” của các đội) tự đóng góp, kết hợp vận động các nhà tài trợ tham gia hỗ trợ, hạn chế đến mức thấp nhất kinh phí chi từ ngân sách nhà nước.

- Mọi tổ chức, cá nhân thuộc các ngành, nghề, các thành phần kinh tế đều có thể tham gia nhưng không gây ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là đời sống, sản xuất kinh doanh của ngư dân biển đảo và vùng phụ cận.

- Hội thi phải được tổ chức an toàn, tiết kiệm, huy động được nhiều tổ chức, cá nhân tham gia, vận động nhân dân và du khách tích cực hưởng ứng, hướng về Festival biển 2015.tải về 54.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương