Ủy ban nhân dân thành phố HẢi phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 356.5 Kb.
trang1/29
Chuyển đổi dữ liệu14.01.2022
Kích356.5 Kb.
#24717
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: /BC-UBND

Hải Phòng, ngày tháng 11 năm 2014BÁO CÁO

Thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014;

Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2015
Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2014

Năm 2014, thành phố thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có dấu hiệu phục hồi. Trong nước, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định với tỷ lệ lạm phát ở mức thấp, các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu tiếp tục được tập trung chỉ đạo, thực hiện. Nhiều dự án đầu tư nước ngoài được đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện tạo điều kiện thuận lợi thu hút vốn đầu tư và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Một số công trình lớn, trọng điểm có tác động thúc đẩy thành phố và cả vùng phát triển được tập trung thi công.

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, thành phố tiếp tục đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Tình hình kinh tế, chính trị thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, căng thẳng với bất ổn chính trị ở nhiều khu vực, nhất là diễn biến tình hình trên Biển Đông phức tạp và khó lường đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội cả nước và thành phố. Bên cạnh đó, tổng cầu xã hội tăng chậm, sức mua chưa được cải thiện, dư nợ tín dụng tăng trưởng chậm đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội thành phố năm 2014 như sau:
Каталог: Uploaded -> duongphuonglien -> 2014 12 27
2014 12 27 -> Uỷ ban nhân dân tỉnh hà giang
2014 12 27 -> Ủy ban nhân dân tỉnh đIỆn biêN
2014 12 27 -> Baocao chinh sua sau hop Lanh dao co quan va lam viec voi Vu Dia phuong mpi
2014 12 27 -> Ủy ban nhân dân tỉnh sơn la số: 349/bc-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014 12 27 -> Báo cáO Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
2014 12 27 -> Sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
2014 12 27 -> Năm 2014, thành phố Hà Nội triển khai Kế hoạch kinh tế xã hội (kt-xh) trong điều kiện tiếp tục có nhiều khó khăn lớn hơn so với dự báo
2014 12 27 -> Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập -tự do Hạnh phúc

tải về 356.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương