Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh


Quy định chung: 3.1 Đối với khu ở, nhóm nhà ở và đất ởtải về 123.91 Kb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích123.91 Kb.
#1314
1   2   3   4   5   6

3. Quy định chung:

3.1 Đối với khu ở, nhóm nhà ở và đất ở:


- Khu ở bao gồm các nhóm nhà ở nông thôn hiện hữu chỉnh trang và nhóm nhà ở nông thôn trong khu dân cư hiện hữu kết hợp kinh tế vườn tổng diện tích 41,35ha. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho từng khu được quy định cụ thể tại Điều 6 Quyết định này.

- Các nhóm nhà ở cần kiểm soát, bảo đảm sự tuân thủ trong việc phân bổ dân cư tương ứng với từng mô hình nhà ở (riêng lẻ, thấp tầng), đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đảm bảo sự tuân thủ về các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong đồ án, các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị (mật độ xây dựng, tầng cao, hệ số sử dụng đất), yêu cầu về tổ chức không gian, cảnh quan kiến trúc đô thị đã được xác định tại từng ô phố, khu đất trong phạm vi đồ án.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện và triển khai các dự án đầu tư phát triển nhà ở theo đồ án QH này, các nhóm ở trong khu ở cần có các loại hình nhà ở đa dạng, chỉ tiêu đất ở phải được tính toán cho từng loại hình nhà ở riêng biệt.

- Kích thước, diện tích các lô đất nhà ở nông thôn trong các nhóm nhà ở nông thôn phải đảm bảo phù hợp với các Quy định về quản lý kiến trúc đô thị hiện hành hoặc các Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện theo quy hoạch cần xác định và lập kế hoạch thực hiện các khu vực phát triển đô thị, các dự án đầu tư phát triển đô thị, các dự án phát triển nhà ở (xã hội, tái định cư…) đồng bộ hệ thống công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo nội dung đồ án đã được phê duyệt; kết nối với các khu vực kế cận, đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững; tránh phát triển bất cập, thiếu đồng bộ, tạo sự quá tải cục bộ về cơ sở hạ tầng, cần ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ theo quy định khi triển khai các dự án phát triển đô thị theo quy hoạch.

- Tại các khu chức năng dân cư xây dựng mới trong các nhóm ở, khu ở nông thôn cần phải có công viên vườn hoa kết hợp với sân chơi cho trẻ em với diện tích tối thiểu phù hợp QCVN 01: 2008/BXD.

- Cần kiểm soát việc phát triển không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị tại các khu vực cảnh quan đặc thù, bảo đảm sự tuân thủ theo các quy định hiện hành.

- Khuyến khích:

+ Khi triển khai dự án phát triển các tuyến đường giao thông theo đồ án quy hoạch này, khuyến khích việc tổ chức thu hồi đất hai bên đường theo quy hoạch, tổ chức đấu giá hoặc đấu thầu để lựa chọn chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

+ Xây dựng, cải tạo nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, các dự án phúc lợi công cộng như: công viên, vườn hoa, trường học phổ thông các cấp, các công trình y tế, các công trình thương mại – dịch vụ đa chức năng phục vụ cho cộng đồng dân cư tại các đơn vị ở, nhóm nhà ở.

+ Cải tạo, chỉnh trang các tuyến kênh, rạch ô nhiễm kết hợp khai thác bổ sung cho cảnh quan đô thị.

- Hạn chế:

+ Các dự án xây dựng cải tạo chỉnh trang các nhóm nhà ở, khu ở quy mô nhỏ, khoét lõm, thiếu hoặc không đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội;

+ Các dự án đầu tư xây dựng công trình quy mô lớn tại khu đất có diện tích nhỏ hoặc trên các tuyến đường có lộ giới nhỏ (dưới 20m) trong các khu dân cư hiện hữu hoặc tại các khu vực chưa phát triển đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt;

- Cấm:

+ Xây dựng nhà ở và các công trình khác trái với quy hoạch được duyệt hoặc trái với quy định pháp luật có liên quan trừ các công trình được cấp phép xây dựng (chính thức hoặc có thời hạn) của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;+ Xây dựng nhà ở lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông, tuyến điện, kênh, rạch, khu vực có nguy cơ sạt lỡ đất; vi phạm chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; các công trình tranh, tre, lá, nứa, vách tôn không tuân theo quy chuẩn xây dựng trừ các công trình được cấp phép xây dựng (chính thức hoặc có thời hạn) của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

3.2 Khu công trình dịch vụ đô thị:

- Cần tổ chức cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch để quản lý chặt chẽ quỹ đất theo Quyết định quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư làng nghề xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi (phân khu 1) đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho từng khu được quy định cụ thể tại Điều 6 của Quyết định này.

- Khuyến khích:

+ Căn cứ vào các giai đoạn phát triển kinh tế xã hội, tại các khu hiện hữu cải tạo chỉnh trang khuyến khích chọn giải pháp phát triển các dự án đầu tư theo hướng tăng quỹ đất để mở rộng các công trình y tế, giáo dục đào tạo để tăng chỉ tiêu sử dụng đất các công trình này, ngày càng tiệm cận với các chỉ tiêu theo QCXD Việt Nam;

+ Khuyến khích xã hội hoá đầu tư xây dựng các công trình dịch vụ đô thị theo quy định của pháp luật, phù hợp quy hoạch được duyệt;

+ Khuyến khích các phương án xây dựng công trình với mật độ xây dựng thấp, tạo không gian sân vườn thưa thoáng, có mảng xanh lớn để cải thiện điều kiện vi khí hậu;

+ Khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình có ứng dụng công nghệ mới, thân thiện môi trường; đạt yêu cầu các tiêu chí về kiến trúc xanh;

+ Tổ chức thi tuyển, tuyển chọn thiết kế công trình xây dựng theo quy định;

- Hạn chế:

+ Xây dựng công trình có quy mô thay đổi lớn so với quy hoạch được duyệt, không đáp ứng yêu cầu phục vụ cho cộng đồng dân cư hoặc gây ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật tại các khu vực trung tâm trong khu vực quy hoạch;

- Cấm:

+ Xây dựng các công trình có chức năng trái với quy hoạch đã được phê duyệt trừ các công trình được cấp phép xây dựng (chính thức hoặc có thời hạn) của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;+ Xây dựng các công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông, kênh, rạch, khu vực có nguy cơ lỡ đất, vi phạm chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, không tuân thủ QCXD Việt Nam; trừ các công trình được cấp phép xây dựng (chính thức hoặc có thời hạn) của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

3.3. Khu công viên cây xanh, mặt nước sử dụng công cộng:


- Cần tổ chức cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch để quản lý chặt chẽ quỹ đất.

- Hiện nay trong đồ án phần lớn diện tích đất cây xanh, mặt nước sử dụng công cộng là diện tích tự nhiên trong đó đất cây xanh là các mảng xanh tự nhiên lớn và mặt nước chính là các rạch xương cá được thông ra sông Sài Gòn. Tổng diện tích cây xanh mặt nước sử dụng công cộng là 19,51 ha. Trong đó đất cây xanh cách ly sông rạch với diện tích là 2,13 ha và mặt nước là 17,38 ha. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho từng khu được quy định cụ thể tại Điều 6 của Quyết định này.

- Khuyến khích:

+ Trồng, chăm sóc, duy trì, bảo vệ, phân loại và bố trí cây xanh phù hợp nội dung đồ án quy hoạch này, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan;

+ Bảo vệ, quản lý theo quy định của pháp luật các cây cổ thụ trong khuôn viên các công trình, trong các vườn tự nhiên, biệt thự, nhà vườn, đền, am, miếu, công trình công cộng;

+ Đối với cảnh quan nhân tạo như: ao, hồ, kênh, thảm cây xanh, giả sơn phải được thiết kế hợp lý, xây dựng đồng bộ, hài hòa cảnh quan, môi trường và phù hợp với chức năng, đặc điểm của khu vực quy hoạch;

+ Xã hội hoá đầu tư xây dựng các khu công viên cây xanh theo quy hoạch, phục vụ cho sinh hoạt của cộng đồng dân cư tại khu vực theo quy định của pháp luật;

+ Tăng thêm diện tích cây xanh trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch được duyệt. Các loại cây xanh được trồng cần phù hợp với chức năng của các khu vực và tính chất của đồ án quy hoạch, đảm bảo môi trường sinh thái, lựa chọn loại cây trồng phù hợp với quy định, có sự phối hợp màu sắc hài hòa, sinh động tạo nét đặc trưng riêng cho khu vực và cho đô thị khu vực xung quanh;

- Hạn chế:

+ Hạn chế tối đa việc san lấp và thay đổi các đặc điểm địa hình tự nhiên trong khu công viên cây xanh, mặt nước sử dụng công cộng (như hồ, sông, kênh, rạch, đầm trũng, …);

+ Cần xác định rõ chức năng của từng khu để có thể tôn tạo và phát triển mảng xanh phù hợp.

- Cấm:


+ Lấn chiếm hoặc xây dựng các loại công trình trong các khu công viên cây xanh (trừ các công trình dịch vụ công cộng phục vụ cho hoạt động của khu công viên cây xanh với mật độ xây dựng phù hợp QCXD Việt Nam);

+ Mọi hoạt động xâm hại hoặc làm biến dạng cảnh quan, danh thắng, thay đổi diện mạo tự nhiên;

+ Vì là khu du lịch sinh thái kết hợp dân cư nhà vườn nên cấm trồng các loại cây cho quả và lá hoặc mùi gây nguy hiểm đến dân cư, du khách và mất cân bằng sinh thái.

3.4. Đối với khu đất sản xuất nông nghiệp:

- Các khu làng nghề sản xuất nông nghiệp bao gồm các khu vực đất kinh tế vườn trong khu đất ở nông thôn kết hợp sản xuất kinh tế nhà vườn), đất sinh thái (đất nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái), đất trồng cây lâu năm (cây ăn trái,…), đất nuôi trồng thủy sản, tổng diện tích là 234,36 ha. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho từng khu được quy định cụ thể tại Điều 6 của Quyết định này.

- Khuyến khích:

+ Căn cứ vào các giai đoạn phát triển kinh tế xã hội, tại các khu sản xuất nông nghiệp khuyến khích chọn giải pháp phát triển các dự án đầu tư có ứng dụng công nghệ mới, thân thiện môi trường vào sản xuất, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao và bền vững;

+ Đầu tư xây dựng các khu sản xuất làng nghề truyền thống của địa phương kết hợp khoa học kỹ thuật cao với quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo động lực phát triển cho khu vực;

+ Các mô hình sản xuất tận dụng được lực lượng lao động tại chỗ, các nguyên vật liệu sẵn có, các sản phẩm thế mạnh của địa phương theo hướng công nghiệp hóa, giúp gia tăng thu nhập của người dân địa phương;

+ Tận dụng hệ thống sông, kênh, rạch sẵn có để phát triển, khai thác hiệu quả các tuyến giao thông thủy liên thông các khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, có giải pháp thích hợp đáp ứng yêu cầu chống sạt lở, gắn kết đồng bộ với hệ thống giao thông đường bộ.

+ Chú trọng vấn đề biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế ô nhiễm, đảm bảo chất lượng nguồn nước sông Sài Gòn.

- Hạn chế:

+ Xây dựng công trình có quy mô thay đổi lớn so với quy hoạch được duyệt, không đáp ứng yêu cầu phục vụ cho cộng đồng dân cư hoặc gây quá tải, gây ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các khu vực trung tâm trong khu vực quy hoạch;

- Cấm:

+ Xây dựng các công trình có chức năng trái với quy hoạch đã được phê duyệt, trừ các công trình được cấp phép xây dựng (chính thức hoặc có thời hạn) của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;+ Chuyển đổi đất sản xuất và đất xây dựng công trình phục vụ sản xuất thành đất ở.

+ Xây dựng các công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông, đê điều, sông, kênh, rạch, khu vực có nguy cơ lỡ đất, vi phạm chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, không tuân thủ QCXD Việt Nam, trừ các công trình được cấp phép xây dựng (chính thức hoặc có thời hạn) của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
tải về 123.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương