Ủy ban nhân dân thành phố CẦn thơtải về 273 Kb.
trang1/31
Chuyển đổi dữ liệu14.01.2022
Kích273 Kb.
#21357
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 159/BC-UBND

Cần Thơ, ngày 31 tháng 10 năm 2014

BÁO CÁO


Kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã hội,

quốc phòng, an ninh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM 2014:

Năm 2014, kinh tế toàn cầu tiếp tục tăng trưởng, song tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp, xung đột xảy ra ở nhiều nơi, căng thẳng trên biển Đông ... đã ảnh hưởng đến quá trình phục hồi kinh tế, chậm hơn dự báo. Trong nước, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi; cầu tiêu dùng có chuyển biến tích cực; tái cơ cấu kinh tế được thực hiện quyết liệt và đạt kết quả bước đầu; hàng loạt chính sách, giải pháp của Chính phủ tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Đối với thành phố, bên cạnh khó khăn chung của đất nước tác động đến tăng trưởng kinh tế của thành phố, cũng còn những khó khăn nội tại của thành phố như: Vốn đầu tư còn thiếu, thị trường xuất khẩu hàng hóa gặp nhiều khó khăn, thu hút đầu tư nước ngoài chưa có chuyển biến mạnh… Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, linh hoạt và có hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của Thành ủy và Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố, đến nay dự báo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 đạt được nhiều kết quả quan trọng, tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện nâng lên, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế của cả nước. Có 16/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 01/17 chỉ tiêu chưa đạt là giá trị xuất khẩu hàng hóa (xem phụ lục), cụ thể:tải về 273 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương