Ủy ban nhân dân huyện vĩnh tưỜng số: 325/kh-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 232.41 Kb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích232.41 Kb.
#3618
  1   2   3   4   5   6   7   8

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN VĨNH TƯỜNG

Số: 325/KH-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Tường, ngày 25 tháng 3 năm 2013

KẾ HOẠCH

Xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp ” năm 2013

- Căn cứ Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT, ngày 22 tháng 7 năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 16/6/2009 của Huyện ủy Vĩnh Tường về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác Bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

- Nhằm xây dựng các nhà trường trong huyện có cảnh quan Xanh - Sạch - Đẹp góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo.

- UBND huyện triển khai kế hoạchXây dựng trường học Xanh - Sạch - Đẹp ” năm 2013 với những nội dung cụ thể sau:

tải về 232.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương