Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập- tự do- hạnh phúc Số: 2857 / 2000/QĐ. Ubt


PHỤ LỤC 04 TỔNG HỢP NGUỒN VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẾN 2005tải về 2.09 Mb.
trang7/19
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2017
Kích2.09 Mb.
#2958
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19
PHỤ LỤC 04 TỔNG HỢP NGUỒN VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẾN 2005

Đơn vị : Triệu đồng .


CÁC MỤC TIÊU , DỰ ÁN

Tổng cộng

2001-2005

Trong đó

Ghi chú

2001

2002

2003

2004

2005
I

II
III

IV

V

VI

VII

VIII

Tổng số

692.162

144.340

138.685

135.757

137.357

136.023
100%
20,85

20,04

19,62

19,84

19,65I. NGÀNH Y TẾ

94.968

27.438

22.558

16.528

14.939

13.505
* Vốn ngân sách các chương trình mục tiêu .

18.968

3.438

3.558

3.728

3.939

4.305
1) Tiêm chủng mở rộng

1.100

210

215

220

225

230
2) Phòng chống thiếu hụt iode

300

55

60

60

60

65
3) Chăm sóc bà mẹ trẻ em và KHHGĐ .

9.501

1.784

1.828

1.877

1.962

2.050
4) Phòng chống sốt rét

1.431

236

259

284

312

340
5) Phòng chống lao

1.600

300

310

320

330

340
6) Phòng chống phong

945

165

180

190

200

210
7) Phòng chống sốt xuất huyết

1.141

188

206

227

250

270
8) Chương trình HIV/AIDS

2.950

500

500

550

600

800
* Đầu tư xây dựng cơ bản :

76.000

24.000

19.000

12.800

11.000

9.200

Bao gồm : Do ngân sách cấp , vay ODA , các nguồn vốn khác .

1. Xây dựng tuyến tỉnh

34.000

10.000

5.000

9.000

7.000

3.000
2. Xây dựng tuyến huyện

33.000

14.000

14.000

2.000

1.000

2.000
3. Xây dựng tuyến xã

9.0001.800

3.000

4.200
Chia ra :


+ Đầu tư xây lắp

67.000

20.000

17.000

11.800

10.000

8.200
+ Đầu tư thiết bị

9.000

4.000

2.000

1.000

1.000

1.000II. NGÀNH GIÁO DỤC

435.000

84.000

85.000

88.000

89.000

89.000
- Vốn ngân sách đầu tư cho sự nghiệp Giáo dục

319.000

62.000

63.000

64.000

65.000

65.000

Bao gồm : chi cho Mầm Non , Tiểu học và Trung học cơ sở các Huyện , thị


tải về 2.09 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương