Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập- tự do- hạnh phúc Số: 2857 / 2000/QĐ. Ubttải về 2.09 Mb.
trang6/19
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2017
Kích2.09 Mb.
#2958
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19I

II
III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

25

Tỉ lệ TE hoc xong tiểu học trước độ tuổi 15

%

91,00

93

95

97

98

100


26

Tỉ lệ TE chưa học xong tiểu học nhưng học hết lớp 3

%


3,00

2,8

2,5

2,0

1,0

0

27

Số TE từ 6 – 14 t thất học

* Tỉ lệ


Trẻ

%


11.125

5,00


7.528

4


3.619

2


1.447

0,8


1.198

0,7


0

0


28

Số điểm vui chơi dành cho TE / TS

  • Huyện thị

  • Xã phường

Điểm


4/7


7/107

6/7


12/107

6/7


18/107

7/7


24/107

7/7


30/107

7/7


36/107

29

Số thư viện dành cho TE/TS

  • Huyện (thị)

  • Xã (phường)

Tổng số

7/7

20/1077/7

22/107

7/7

24/1077/7

26/107

7/7

28/1077/7

30/107


30

Số phòng đọc dành cho TE/TS

  • Huyện (thị)

  • Xã (phường)

Tổng số


7/7


97/107

7/7


99/107

7/7


101/107

7/7


103/107

7/7


105/107

7/7


107/107

31

Tỷ lệ TE CHCĐBKK được chăm sóc

%

60

64

68

72

75

80

32

Tỷ lệ TE mồ côi được chăm sóc

%

29,95

40

50

60

70

80

33

Tỷ lệ TE khuyết tật được chăm sóc

%

50,44

57

64

70

78

85

34

Tỷ lệ TE lang thang được chăm sóc

%

75

78

82

85

88

90

35

Tỷ lệ TE bị xâm hại tình dục được chăm sóc

%

94

95

96

97

98

100

36

Tỷ lệ TE làm trái pháp luật được chăm sóc

%

99

100

100

100

100

100

37

Tỷ lệ TE nghiện ma túy được chăm sóc

%

100

100

100

100

100

100


tải về 2.09 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương