Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập- tự do- hạnh phúc Số: 2857 / 2000/QĐ. Ubttải về 2.09 Mb.
trang14/19
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2017
Kích2.09 Mb.
#2958
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
PHỤ LỤC : 09

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***** ************

Số : 93/ QĐ.UBT Vĩnh Long , ngày 11 tháng 06 năm 1998
QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/V PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

TRUNG TÂM VĂN HÓA HUYỆN LONG HỒ .
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân , ủy ban Nhân dân của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 21/6/1994 ;

- Căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ ban hành điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ;

- Xét báo cáo thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình số : 122/TD.DA ngày 17/04/1998 của Giám đốc Sở kế Hoạch và Đầu tư .QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa huyện Long Hồ với các nội dung chủ yếu như sau :

1.Tên dự án : Trung tâm Văn hóa huyện Long Hồ .

2. Chủ đầu tư : Sở Văn hóa Thông tin .

3. Địa điểm xây dựng : Công trình xây dựng tại khu quy hoạch thuộc Trung tâm Thị trấn Long Hồ . Diện tích khu đất : 9.990 m2 .

4. Hình thức đầu tư : Công trình xây dựng mới

5. Năng lực thiết kế : Đảm bảo nơi làm việc cho cán bộ quản lý và nghiệp vụ của Trung tâm.

Phục vụ 2.500 lượt người/ ngày cho hoạt động các loại hình văn hóa thông tin trong dịp lễ , tết . Ngoài ra Trung tâm còn đáp ứng các hoạt động VHTT thường xuyên khác phục vụ khoảng 300 lượt người / ngày .

6. Tổng mức vốn đầu tư : 3.112 triệu đồng ( ba tỷ một trăm mười hai triệu đồng )

Trong đó : Xây lắp : 1.845 triệu đồng

Trang thiết bị : 204 triệu đồng

Chi phí khác : 945 triệu đồng

( trong đó ước bồi hoàn là 820 triệu đồng )

Chi phí dự phòng : 109 triệu đồng .

7. Nguồn vốn đầu tư : Công trình đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước .

8. Hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án : Áp dụng hình thức chủ nhiệm điều hành dự án .

9. Phương thức tổ chức đầu tư : Thực hiện phương thức đấu thầu xây lắp .

10. Thời gian khởi công : Công trình khởi công xây dựng năm 1999 .

11. Trách nhiệm chủ đầu tư :

- Tổ chức quản lý và thực hiện dự án thông qua hợp đồng kinh tế .

- Chịu trách nhiệm về chất lượng công trình , đưa công trình vào sử dụng phát huy được hiệu quả .


Điều 2 : Các ông , bà : Chánh văn Phòng UBND tỉnh , Giám đốc Sở kế Hoạch và Đầu tư , Gíam đốc Sở Tài Chính – Vật Giá , Sở Xây Dựng , Cục Đầu Tư Phát Triển , Giám đốc Sở Văn Hóa Thông Tin chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận : TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Như tiêu đề 2 KT . CHỦ TỊCH

- Khối CN PHÓ CHỦ TỊCH

- Lưu 5.03.05 ( Đã ký )

Khải\qdpd\vhvliem CAO THẾ NHÂN

UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***** ***************

Số : 122/TĐ.DA TX Vĩnh Long , ngày 17 tháng 4 năm 1998
BÁO CÁO

V/V THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

TRUNG TÂM VĂN HÓA HUYỆN LONG HỒ

TỈNH VĨNH LONG

--------------------


Kính gởi : ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
- Căn cứ Nghị định 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ ban hành điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng .

- Căn cứ Thông tư 09 BKH/VPTĐ ngày 21-09-1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập , thẩm định dự án đầu tư và quyết định đầu tư ;

- Căn cứ Văn bản số : 09/98/CV.XD ngày 28 tháng 02 năm 1998 của Sở Xây Dựng về việc thỏa thuận địa điểm xây dựng Trung Tâm Văn Hóa Long Hồ ;

Sau khi tham khảo ý kiến của đại diện một số ngành chức năng và qua nghiên cứu nội dung tờ trình bổ sung dự án của Sở Văn Hóa Thông Tin nộp ngày 30-03-1998 ; Sở Kế Hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh những nội dung được thống nhất khi thẩm định dự án trên như sau :


1/- Điều kiện pháp lý :

Dự án được ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng ( Quyết định số 625/UBT ngày 02-8-1995 của ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long ) .2/- Tên dự án :

TRUNG TÂM VĂN HÓA HUYỆN LONG HỒ .

3/- Chủ đầu tư :

SỞ VĂN HÓA THÔNG TIN TỈNH VĨNH LONG .

4/- Hình thức đầu tư :

Công trình được xây dựng mới5/- Hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án :

Áp dụng hình thức chủ nhiệm điều hành dự án .6/ - Địa điểm xây dựng :

Công trình được xây dựng tại khu quy hoạch thuộc Trung tâm Thị trấn Long Hồ . Diện tích khu đất : 9.990 m2 .

- Phía Bắc giáp : Hương lộ 20

- Phía Nam giáp : Khu vườn dân .

- Phía Tây giáp : QL.53.

- Phía Đông giáp : Khu vườn dân .

7/- Mục tiêu đầu tư :

Đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Long Hồ để có nơi triển lãm , tổ chức các hoạt động văn hóa đại chúng , bồi dưỡng năng khiếu , hướng nghiệp . . . ; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sinh hoạt văn hóa – nghệ thuật của nhân dân .

8/- Năng lực thiết kế :

- Đảm bảo nơi làm việc cho cán bộ quản lý và nghiệp vụ của Trung tâm .

- Phục vụ 2.500 lượt người/ ngày cho hoạt động các loại hình văn hóa thông tin trong dịp lễ , tết .

Ngoài ra còn đáp ứng cho các hoạt động VHTT thường xuyên khác cho khoảng 300 lượt người / ngày9/- Khối lượng các hạng mục đầu tư chủ yếu và ước tổng mức đầu tư :

Sau khi thẩm định , khối lượng các hạng mục và ước vốn đầu tư được tính toán lại như sau:HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

Khối lượng

Ước vốn đầu tư ( triệu đồng )

I

II

III

Tổng số
3.112

A- Xây lắp :
1.845

- Khối nhà làm việc – CLB năng khiếu

310m2

320

- Nhà bảo tàng truyền thống và thông tin thường xuyên

160m2

165

- Thư viện

170 m2

175

- Nhà tập thể dục thể hình

81 m2

83

- Sân đa dụng ( trước sân khấu )

1.500m2

120

- Sân khấu ngoài trời

35m2

20

- Tiểu công viên thiếu nhi

1.800 m2

180

- Các khu vệ sinh công cộng

72 m2

65

- Hệ thống sân đường nội bộ

2.000m2

150

- Hệ thống thoát nước toàn khu

540 m

151

- Hàng rào , cổng

410 m

119

- Thảm cỏ , cây xanh

2.200m2

22

- Nhà bảo vệ

15m2

13

- San lấp mặt bằng

5.000m2

175

- Hệ thống điện , nước
87
B- Trang thiết bị
204

* Loại trong nhà :- Bàn làm việc các loại

30 cái

18

- Ghế

100 cái

06

- Giá vẽ trang bị lớp năng khiếu
06

- Dụng cụ thể dục thể hình
08

- Tủ – Giá sách các loại

12 cái

08

- Bàn bóng bàn

02 cái

04

* Loại ngoài trời :- Dàn ngựa bay

01

66

- Cầu tuột

01

15


- Xích đu

01

- Nhà banh

01

20

- Thùng rác vệ sinh
03

* Thiết bị , dụng cụ PCCC
50

C- Chi phí khác :

( Trong đó ước bồi hoàn 820 triệu đồng )


954

D- Chi phí dự phòng
109


tải về 2.09 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương