Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập- tự do- hạnh phúc Số: 2857 / 2000/QĐ. Ubttải về 2.09 Mb.
trang12/19
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2017
Kích2.09 Mb.
#2958
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19
PHỤ LỤC : 07

DANH SÁCH XÂY DỰNG CẢI TẠO NÂNG CẤP TRẠM Y TẾ NĂM 2010

( Trạm y tế đã xuống cấp và hết niên hạn sử dụng )

Đơn vị : Triệu đồng .

TT
TÊN TRẠM Y TẾ
LÝ DO

QUI MÔ
TỔNG SỐ VỐN ĐẦU TƯ

Tổng số

Xây lắp

Phương tiện làm việc

1

Trạm y tế P.4 - TXVL

Xây dựng 1994

10

GB


300

260

40

2

TYT Long Phước - LH

Xây dựng 1995

nt

nt

nt

nt

3

TYT Lộc Hòa – Long Hồ

Xây dựng 1992

nt

nt

nt

nt

4

TYT Phước Hậu – LH

Xây dựng 1994

nt

nt

nt

nt

5

TYT Thị Trấn Long Hồ

Tận dụng VP.TTYT cũ

nt

nt

nt

nt

6

TYTPhú Quới – Long Hồ

Xây dựng 1995

nt

nt

nt

nt

7

TYTLong An – Long Hồ

Xây dựng1993

nt

nt

nt

nt

8

TYTHòa Ninh – Long Hồ

Xây dựng 1995

nt

nt

nt

nt

9

TYTAn Phước – Mang Thít

Xây dựng 1994

nt

nt

nt

nt

10

TYT Mỹ An – Mang Thít

Xây dựng 1993

nt

nt

nt

nt

11

TYTTân Long Hội – MT

Xây dựng 1994

nt

nt

nt

nt

12

TYT Long Mỹ

Xây dựng 1994

nt

nt

nt

nt

13

TYT Nhơn Phú Mang Thít

Xây dựng 1994

nt

nt

nt

nt

14

TYT Trung Ngãi - VL

Cải tạo năm 1994

nt

nt

nt

nt

15

TYT Thanh Bình – VL

Xây dựng 1994

nt

nt

nt

nt

16

TYT Quới Thiện - VL

Xây dựng 1994

nt

nt

nt

nt

17

TYT Hiếu Nhơn – VL

Xây dựng 1992

nt

nt

nt

nt

18

TYT Hiếu Phụng - VL

Xây dựng 1993

nt

nt

nt

nt

19

TYT Trung Thành – VL

Xây dựng 1994

nt

nt

nt

nt

20

TYT Quới An - VL

Xây dựng 1995

nt

nt

nt

nt

21

TYT Trung An – VL

Xây dựng 1995

nt

nt

nt

nt

22

TYT Tường Lộc - TB

Xây dựng 1992

nt

nt

nt

nt

23

TYT Loan Mỹ – TB

Xây dựng 1993

nt

nt

nt

nt

24

TYT Long Phú - TB

Xây dựng 1993

nt

nt

nt

nt

25

TYT Hậu Lộc – TB

Xây dựng1995

nt

nt

nt

nt

26

TYT Phú Lộc - TB

Xây dựng 1995

nt

nt

nt

nt

27

TYT Phú Thịnh – TB

Xây dựng 1995

nt

nt

nt

nt

28

TYT Tân Lược - BM

Xây dựng 1992

nt

nt

nt

nt

29

TYT Mỹ Hòa – BM

Xây dựng 1994

nt

nt

nt

nt

30

TYT Thuận An - BM

Xây dựng 1994

nt

nt

nt

nt

31

TYT Đông Thạnh – BM

Xây dựng 1993

nt

nt

nt

nt

32

TYT Thành Lợi - BM

Xây dựng 1995

nt

nt

nt

nt

33

TYT Đông Thành – BM

Xây dựng 1993

nt

nt

nt

nt

34

TYT Tích Thiện – Trà Ôn

Xây dựng 1991

nt

nt

nt

nt

35

TYT Tân Mỹ – Trà Ôn

Cải tạo 1993

nt

nt

nt

nt

36

TYT Vĩnh Xuân – Trà Ôn

Cải tạo 1992

nt

nt

nt

nt

37

TYT Trà Côn – Trà Ôn

Cải tạo 1995

nt

nt

nt

nt

38

TYT Lục Sĩ Thành – T Ô

Xây dựng 1994

nt

nt

nt

nt

39

TYT Thiện Mỹ – Trà Ôn

Xây dựng 1994

nt

nt

nt

nt

40

TYT Hòa Bình – Trà Ôn

Xây dựng 1995

nt

nt

nt

nt

41

TYT Xuân Hiệp – TÔ

Xây dựng 1993

nt

nt

nt

nt

42

TYT Hựu Thành – Trà Ôn

Xây dựng 1995

nt

nt

nt

nt

43

TYT Thuận Thới – Trà Ôn

Xây dựng 1995

nt

nt

nt

nt
Cộng 43 trạm12.600

10.920

1.680tải về 2.09 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương