Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúctải về 0.53 Mb.
trang1/81
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích0.53 Mb.
#1295
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /BC-UBND Đồng Nai, ngày tháng 10 năm 2015


(Dự thảo)


BÁO CÁO

Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015; Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011-2015Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010-2015; Nghị quyết số 188/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 5 năm (2011 - 2015) trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh có thuận lợi và thách thức như sau:
tải về 0.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương