Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúctải về 362.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.11.2017
Kích362.26 Kb.
#2305

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 175 /BC-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2012

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện chủ đề “Năm An toàn giao thông 2012”
Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố

Thực hiện Kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông 2012” số 455/KH-UBATGTQG ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2012 ban hành Kế hoạch thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố và tập trung chỉ đạo quyết liệt trong Năm An toàn giao thông 2012.

Nay, Ủy ban nhân dân thành phố kính báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện chủ đề “Năm An toàn giao thông 2012” trên địa bàn thành phố như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC CH TIÊU CƠ BẢN CỦA NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG 2012

1. Mục đích:

- Làm thay đổi cơ bản nhận thức của hệ thống chính trị đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, giữ vai trò trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người tham gia giao thông, xem việc giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông là trách nhiệm của chính mình và của toàn xã hội; xây dựng và hình thành nếp sống văn hóa giao thông trong cộng đồng.

- Kiên quyết từng bước kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, giảm thiểu tối đa các vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút trên địa bàn.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước và công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng nhà nước, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội để tạo bước đột phá trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông.2. Các chỉ tiêu cơ bản:

- Kéo giảm 10% về tai nạn giao thông trên cả 3 mặt: số vụ tai nạn, thiệt hại số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông gây ra.

- Giảm 10% số vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút so với năm 2011, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tụ tập đua xe trái phép.

- 100% phường - xã, thị trấn đồng loạt ra quân, triển khai liên tục, thực hiện quyết liệt và có hiệu quả “Năm An toàn giao thông 2012”.II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG 2012

1. Công tác chỉ đạo, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý:

- Để thực hiện có kết quả “Năm An toàn giao thông 2012” trên địa bàn thành phố, Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai quyết liệt và đồng bộ trên nhiều mặt về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; hàng tháng Ủy ban nhân dân thành phố đều tổ chức họp giao ban với các sở - ngành, quận - huyện và các thành viên Ban An toàn giao thông thành phố để kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm cho tháng tiếp theo.

- Lãnh đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể và từng địa phương luôn chủ động, tích cực phối hợp thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai Kế hoạch “Năm An toàn giao thông 2012” tại ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình quản lý. Ngay từ đầu năm, tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2011 và triển khai Kế hoạch “Năm An toàn giao thông 2012”, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và 07 sở - ngành trọng tâm của thành phố (Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố và Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố) đã ký, báo cáo cam kết giao ước thi đua năm 2012 dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đăng ký chỉ tiêu thực hiện đối với từng mặt công tác. Giải pháp này đã huy động toàn bộ lực lượng, sức lực, trí tuệ, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến quận - huyện, phường - xã, tổ dân phố và hộ dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

- Các quận - huyện, phường - xã đã đồng loạt tổ chức Lễ hưởng ứng “Năm An toàn giao thông 2012”, ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn mình phụ trách.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông:

- Ban An toàn giao thông thành phố đã chủ động, phối hợp với các sở - ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể thành viên, Ủy ban nhân dân (Ban An toàn giao thông) các quận - huyện thực hiện công tác tuyên truyền vận động, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; xem đây là một trong những giải pháp vừa cấp bách, vừa lâu dài nhằm không ngừng nâng cao ý thức, thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho mọi người khi tham gia giao thông.

- Ban An toàn giao thông các quận - huyện thường xuyên tổ chức tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị dưới nhiều hình thức và phương pháp phong phú như: tổ chức ký cam kết, giao ước thi đua đối với các phường, các hộ kinh doanh; báo cáo chuyên đề, hội thi, hội thảo, tọa đàm, phát hành tờ bướm, tờ rơi, cụm pa-nô, áp-phích, băng rôn, bản tin, xe loa, phát thanh (cố định, di động), triển lãm, hỏi đáp pháp luật, sáng tác biểu diễn tiểu phẩm; tổ chức vận động người dân, các hộ gia đình quản lý giáo dục con em mình chấp hành Luật Giao thông đường bộ, không tham gia, tụ tập cổ vũ đua xe trái phép...

- Các cơ quan báo, đài có nhiều chuyên trang tuyên truyền về an toàn giao thông, đặc biệt là các chuyên mục an toàn giao thông phát trên sóng phát thanh (VOH, VOV), Đài Truyền hình thành phố (HTV) đều đặn mỗi ngày... thông tin kịp thời tình hình trật tự an toàn giao thông đến người tham gia giao thông, trước hết là những người điều khiển phương tiện ô tô có trang bị máy phát thanh để nhận biết khu vực đang bị ùn tắc giao thông, điều chỉnh lộ trình đi lại cho phù hợp.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố, Hội Nông dân thành phố… luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của Luật Giao thông đường bộ đến tất cả cán bộ, đoàn viên, hội viên cơ sở, các công ty, xí nghiệp... Các sở - ngành thành phố thực hiện lồng ghép tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trong sinh hoạt định kỳ của từng đơn vị. Các mô hình thông tin tuyên truyền cũng được các đơn vị thành phố và các cấp hội, đoàn tổ chức với nhiều hình thức phong phú và sâu rộng trong cộng đồng,…. Nhiều cụm thi đua của thành phố đã chọn chủ đề “An toàn giao thông” làm chuyên đề chính để tổ chức sinh hoạt nhằm tìm các giải pháp thiết thực, phù hợp, kiên quyết kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

3. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm:

3.1. Công an thành phố:

Đã tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để bảo đảm trật tự an toàn giao thông; trong đó tập trung nâng cao năng lực cưỡng chế, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Cảnh sát giao thông là biện pháp trọng tâm hàng đầu; việc tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt đã phát huy hiệu quả tích cực, có tác động mạnh mẽ đến việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông, đồng thời gián tiếp tuyên truyền giáo dục pháp luật giao thông cho người vi phạm.

Việc nâng cao năng lực cưỡng chế xử phạt của lực lượng Cảnh sát giao thông đã được tập trung thực hiện đồng bộ các nội dung sau đây:

- Tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến, địa bàn, thời gian có tình hình phức tạp về vi phạm giao thông, tăng số lượt Cán bộ chiến sĩ tuần tra cũng như chốt chặn, kiểm tra xử lý nghiêm, triệt để đối với tất cả hành vi vi phạm; chủ động điều chỉnh và triển khai linh hoạt phương án bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông trên đường theo hướng tổ chức tuần lưu, nhằm quản lý tốt địa bàn, thường xuyên tập trung theo 02 đợt cao điểm (cao điểm ban ngày: từ 06 giờ 00 đến 22 giờ 00 và cao điểm ban đêm: từ 22 giờ 00 đến 06 giờ 00 sáng hôm sau). Qua đó, đẩy mạnh xử lý các nhóm hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông bao gồm: vi phạm tốc độ; điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá quy định; lưu thông ngược chiều, đường cấm; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu; điều khiển xe chở quá số người quy định, chở hàng cồng kềnh, chở hàng quá khổ, quá tải; đua xe trái phép, điều khiển xe lạng lách đánh võng….

- Tập trung xử lý các nhóm đối tượng có tính chất phức tạp, thường xuyên vi phạm gây nhiều bức xúc trong dư luận như xe ôtô khách (xe “dù”, bến “cóc”), xe buýt, xe taxi, xe ôtô tải (xe containner, xe tải ben), xe thô sơ, ba bánh gắn máy, xe môtô, gắn máy và bộ hành…

- Thường xuyên mở các đợt cao điểm, chuyên đề theo từng thời điểm xác định, kiên quyết xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải; dừng đậu, đón trả khách sai quy định; sử dụng giấy phép lái xe giả, xử lý xe thô sơ, ba bánh gắn máy, xử lý người vi phạm không đội mũ bảo hiểm, xử lý học sinh, sinh viên vi phạm luật giao thông; các đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển xe môtô, gắn máy vi phạm các lỗi gây rối trật tự công cộng (lạng lách đánh võng, chạy xe thành đoàn, dàn hàng ngang)…

- Sử dụng triệt để các trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đã được trang bị như: máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, cân tải trọng, camera ghi hình và qua hệ thống camera giám sát tại trung tâm điều khiển giao thông.

- Tăng cường phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phối hợp có hiệu quả các lực lượng chức năng trong công tác kiểm soát điều hòa giao thông, tuần tra xử lý vi phạm, thường xuyên tiến hành rà soát, đề xuất điều chỉnh các bất hợp lý về hướng dẫn tổ chức giao thông (nhất là việc phân làn lưu thông giữa xe môtô 02 bánh và xe ôtô trên các quốc lộ và các tuyến đường trọng điểm); tăng cường đẩy mạnh phong trào phòng chống tiêu cực trong thi hành công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ.

Ngoài ra, Công an thành phố đã thành lập Tổ công tác chuyên về tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm (gọi tắt là Tổ công tác 612), trưng dụng các đồng chí cán bộ có kinh nghiệm từ các đơn vị, tập trung xử lý các đối tượng phức tạp thường vi phạm giao thông, xử lý các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Qua hơn 03 tháng triển khai thực hiện, Tổ công tác đã phát huy được hiệu quả trong công tác, làm chuyển biến nhận thức, nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông.

3.2. Sở Giao thông vận tải:

- Tăng cường lực lượng thường xuyên kiểm tra, xử lý kiên quyết tình trạng xe chở hàng vượt quá tải trọng cho phép, xe container không khóa chốt an toàn, lái xe điều khiển đầu kéo sơ-mi-rơ-moóc không có Giấy phép lái xe hạng FC theo quy định; chấp hành nghiêm Giấy phép vào đường cấm, giờ cấm, người điều khiển phương tiện thủy không có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định.

- Tăng cường kiểm tra việc tổ chức thi công tại các công trình xây dựng trên đường bộ đang khai thác nhằm đảm bảo an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường và mỹ quan đô thị; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu tái phạm sẽ xử lý rút giấy phép thi công, không cấp phép thi công...).

- Chỉ đạo Thanh tra Sở rà soát, kiểm tra xử lý, xóa bỏ tình trạng bến “cóc” xe “dù” tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn thành phố, kiên quyết chấm dứt tình trạng xe khách liên tỉnh lưu thông đưa đón khách xuyên qua nội đô thành phố. Qua kiểm tra, phát hiện có 27 tụ điểm thường xuyên tổ chức đón, trả khách trái phép, có dấu hiệu của hoạt động bến “cóc”, xe “dù”, đối phó rất tinh vi; đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm nên hiện nay số lượng xe dù hoạt động đã giảm, các phương tiện không còn dừng, đậu công khai chờ rước khách như trước đây.4. Tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, bảo đảm khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng giao thông hiện hữu và khắc phục các “đim đen” về tai nạn giao thông:

4.1. Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển các loại phương tiện giao thông thủy, bộ.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác đào tạo sát hạch lái xe như: lắp đặt camera giám sát phòng thi lý thuyết, tại một số khu vực chủ yếu trên sân sát hạch kỹ năng lái xe; lưu trữ toàn bộ thông tin để phục vụ công tác quản lý, kiểm tra. Đã tổ chức giám sát 920 kỳ sát hạch lái xe diễn ra đúng trình tự, đảm bảo đúng quy định.

- Tổ chức hậu kiểm chất lượng đào tạo, cấp phép lái xe, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy. Đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra chuyên ngành về công tác giảng dạy và tổ chức thi tốt nghiệp tại một số cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn thành phố.

4.2. Củng cố, duy trì chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông:

- Tăng cường công tác rà soát, điều chỉnh, lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo giao thông, đèn tín hiệu giao thông. Kết quả đã thực hiện:

+ Lắp đặt bổ sung hơn 4.043 biển báo, sơn đường 68.790 m2, 14 chốt đèn tín hiệu giao thông, 46 trụ đèn tín hiệu giao thông; 58 trụ biển báo cần vươn, 14 bảng quang báo điện tử, 08 giá long môn; duy tu, sửa chữa 46 cây cầu, hơn 216.000m2 đường; sửa chữa 175 chốt đèn tín hiệu giao thông.

+ Lắp đặt biển báo “hạn chế tốc độ” trên 08 tuyến trục chính như Xa lộ Hà Nội, Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Cửu Phú, Trần Đại Nghĩa, Vĩnh Lộc, Quốc lộ 50, Hương lộ 11...

- Đã tiến hành lắp đặt dãy phân cách tại tim đường, dãy phân cách giữa làn xe ôtô và làn xe 02 bánh trên 16 tuyến đường (dài 35km). Lắp đặt dãy phân cách tại đầu các giao lộ nhằm ngăn ngừa tình trạng lấn trái khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông trên một số tuyến đường như: Cây Trâm, Kha Vạn Cân, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập...

4.3. Xử lý “điểm đen” về tai nạn giao thông: Theo thống kê, trong năm 2011 trên địa bàn thành phố tồn tại 24 “điểm đen” về tai nạn giao thông. Đã xử lý bằng giải pháp kỹ thuật đối với 16/24 “điểm đen”, còn đang theo dõi 08 điểm; bên cạnh đó đã xử lý giải pháp kỹ thuật đối với 08 điểm đen khác mới phát sinh trong năm 2012 và 03 điểm phát sinh lặp lại của năm 2011.

4.4. Công tác khắc phục các sự cố lún sụp mặt đường: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 25 vị trí lún sụp, giảm 66 vị trí (-67%) so với cùng kỳ năm 2011. Đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan sử dụng hiệu quả máy Georadar để khảo sát dò tìm các vị trí có nguy cơ lún sụp trên các tuyến đường.

4.5. Thường xuyên ra quân, đẩy mạnh các hoạt động lập lại trật tự, kỷ cương đường phố:

- Tiến hành rà soát, nhắc nhở 124 đơn vị liên quan như các trường học, trung tâm ngoại ngữ, tụ điểm kinh doanh, ăn uống đã để tình trạng ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, yêu cầu chấp hành, khắc phục trên địa bàn các quận 1, 3, 4, 5, 6, 11, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Tân, Tân Phú.

- Phối hợp rà soát các địa điểm tập kết thu gom rác dưới lòng đường, tổ chức lại các bãi tập kết, trung chuyển rác và thời gian vận chuyển rác hợp lý ở nội đô thành phố, không thực hiện vào giờ cao điểm, không bố trí điểm tập kết rác thải dưới mặt đường, trên vỉa hè, dãy phân cách.

4.6. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình giao thông:

- Đã hoàn thành một số công trình trọng điểm góp phần phục vụ nhu cầu đi lại của người dân được nhanh chóng, thuận lợi như Nút giao thông Gò Dưa, cầu Đinh Bộ Lĩnh, Liên tỉnh lộ 25B, đường dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ Lê Văn Sỹ đến Nguyễn Hữu Cảnh), thông xe cầu Phú Long, cầu Mỹ Thủy, cầu Rạch Chiếc, cầu Đỏ... Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm khác như: tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài, Xa lộ Hà Nội, đường Tỉnh lộ 10, Tỉnh lộ 10B, cầu Rạch Tra... Khởi công xây dựng cầu Sài Gòn 2, các nút giao khác mức Quốc lộ 1 / Tỉnh lộ 10, Quốc lộ 1 / Tỉnh lộ 10B...

- Tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và phối hợp với các chủ đầu tư thuộc Bộ Giao thông Vận tải triển khai chuẩn bị đầu tư các dự án như đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường Vành đai 3 (đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch)...

4.7. Đã cải tạo kích thước hình học, mở rộng lòng đường trên 05 tuyến, cải tạo các nút thắt cổ chai tại 16 giao lộ với diện tích hơn 6.000m². Mở làn rẽ phải tại 04 giao lộ (Phạm Văn Chí - Lý Chiêu Hoàng, Quang Trung - Thống Nhất, Ngã 6 Gò Vấp, Tô Ký - Đông Bắc).

4.8. Đã tiến hành điều chỉnh tổ chức giao thông tại 26 vị trí, khu vực thường xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông; điều chỉnh bề rộng, phân bố lại làn xe trên 17 tuyến đường; cho phép các loại xe trộn dòng đi theo hướng tại các giao lộ để giảm bớt xung đột giao thông trên 12 tuyến đường.

4.9. Khởi công xây dựng các cầu vượt kết cấu thép tại Ngã tư Thủ Đức, Ngã tư Hàng Xanh để khắc phục tình trạng ùn ứ giao thông thường xuyên.

4.10. Áp dụng thí điểm các công nghệ tiên tiến của thế giới để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý và bảo trì hệ thống giao thông đô thị như công nghệ sử dụng tái sinh nguội mặt đường, trang bị các phần mềm chuyên ngành (phần mềm mô phỏng giao thông) trong tổ chức giao thông; trang bị thiết bị dò tìm công trình ngầm, khắc phục tình trạng lún sụp mặt đường.

4.11. Đã rà soát, xử lý cải thiện điều kiện an toàn giao thông tại 114 vị trí có nguy cơ ùn tắc giao thông.

4.12. Nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải:

- Hoàn thiện Đề án thay thế, phát triển 1.680 xe buýt giai đoạn 2011 - 2013 và hoàn chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.

- Rà soát, điều chỉnh luồng tuyến xe buýt theo lịch trình, thời gian cụ thể trên một số tuyến đường theo hướng tăng số lượng xe buýt, góp phần hạn chế dần các loại phương tiện giao thông cá nhân. Đã điều chỉnh 625 biểu đồ chạy xe trên 109 tuyến xe buýt cho phù hợp với nhu cầu đi lại, tăng cường phục vụ hành khách trong các dịp lễ hội.

- Sắp xếp lại mạng lưới luồng tuyến, điều chỉnh giảm bớt một số lộ trình trùng lắp, chưa hợp lý; xác lập biểu đồ hoạt động và thay đổi chủng loại phương tiện cho phù hợp với thực tiễn về luồng hành khách trên từng tuyến… Đã điều chỉnh 47 đoạn lộ trình của 30 tuyến xe buýt cho phù hợp với tình hình giao thông thực tế tại các khu vực; triển khai đầu tư xây dựng các đầu mối trung chuyển xe buýt tại Công viên Đầm Sen, Ngã 3 Giồng, Ngã tư Tân Quy trong năm 2012.

- Tăng cường biện pháp quản lý ngay tại bến xe, cương quyết không cho xuất bến đối với xe ôtô không bảo đảm các quy định liên quan đến phương tiện và người điều khiển phương tiện (đặc biệt là đối với xe ôtô mà người lái xe sử dụng giấy phép lái xe không phù hợp, vi phạm quy định về thời gian lái xe). Số phương tiện gắn thiết bị giám sát hành trình chiếm tỷ lệ 60%, chưa gắn thiết bị giám sát hành trình chiếm tỷ lệ 4%, còn lại chưa kiểm tra được phương tiện.

5. Về công tác kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông:

Các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố đã kiểm tra phát hiện và lập biên bản xử lý 1.084.910 trường hợp vi phạm; thực hiện quyết định xử phạt 887.542 trường hợp với số tiền phạt 265.384.482.000 đồng. So với cùng kỳ năm 2011, giảm 33.193 trường hợp vi phạm (-23,50%); giảm 404.949 trường hợp ra quyết định xử phạt (-31,33%); số tiền xử phạt tăng 39,6 tỷ đồng (+17,53%).- Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt:

Đã phát hiện xử lý 756.116 trường hợp vi phạm và thực hiện quyết định 591.341 trường hợp với số tiền phạt 129.830.116.000 đồng, tăng 31.816.488.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó phạt tại chỗ: 407.564 trường hợp với số tiền phạt 22.779.421.000 đồng; tước giấy phép lái xe: 58.931 trường hợp; tạm giữ: 28.148 xe (gồm: 930 ôtô ; 25.982 môtô; 1.236 xe 3, 4 bánh).- Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy:

Đã ra quyết định xử phạt: 52.257 trường hợp vi phạm với số tiền phạt là 11.068.390.000 đồng. So với cùng kỳ năm 2011, tăng 5.637 trường hợp vi phạm (+5,31%), số tiền xử phạt giảm 1.305.656.000 đồng (-10,55%).

Tước quyền sử dụng bằng thuyền trưởng, chứng chỉ chuyên môn 04 trường hợp, tịch thu bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn: 04 trường hợp phát hiện đề xuất phạt tăng nặng 2.345 trường hợp.

- Thanh tra Sở Giao thông vận tải:

Đã phát hiện và xử lý tổng cộng 27.525 trường hợp vi phạm hành chính trên các lĩnh vực giao thông đường bộ, giao thông đường thủy nội địa; đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền bằng hình thức phạt tiền, với tổng số tiền xử phạt là 45.126.237.000 đồng (tăng 1,04% số vụ vi phạm và tăng 3,08% số tiền xử phạt so với cùng kỳ năm 2011).6. Về công tác đăng ký và quản lý phương tiện:

Đã cấp giấy đăng ký mới năm 2012: 16.282 xe ôtô; 310.590 xe môtô

Tổng số phương tiện đang quản lý trên địa bàn: 514.970 xe ôtô; 5.384.466 xe môtô.

Xử lý hành chính: 1.863 hồ sơ xe vi phạm thể lệ đăng ký xe, để quá hạn không chuyển quyền sử dụng theo quy định, thu 1.665.900.000 đồng.III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU

1. Về tai nạn giao thông:

Qua 10 tháng năm 2012, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 679 vụ tai nạn giao thông, làm chết 597 người, bị thương 262 người. So với cùng kỳ năm 2011, giảm 149 vụ (-18%), giảm 117 người chết (-16,39%), giảm 129 người bị thương (-32,99%). Trong đó:

- Đường bộ: xảy ra 670 vụ, làm chết 594 người, bị thương 261 người. So với cùng kỳ năm 2011, giảm 147 vụ (-17,99%), giảm 114 người chết (-16,10%), giảm 128 người bị thương (-32,90%).

- Đường sắt: xảy ra 04 vụ, làm chết 03 người và bị thương 01 người. So với cùng kỳ năm 2011, số vụ không tăng / giảm, số người chết giảm 01 người (-25%), số người bị thương tăng 01 người.

- Đường thủy: xảy ra 05 vụ, không có người chết và bị thương. So với cùng kỳ năm 2011, giảm 02 vụ (-28,57%), giảm 02 người chết (-100%), giảm 02 người bị thương (-100%).

2. Về ùn tắc giao thông:

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố chỉ xảy ra 02 vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút, so với cùng kỳ năm 2011 giảm 23 vụ giảm (-92%).3. Công tác phòng chống tụ tập, chạy xe gây mất trật tự công cộng:

- Trong 09 tháng đầu năm 2012 đã giải tán 13 tốp thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây mất trật tự công cộng, so với cùng kỳ năm 2011 giảm 51 tốp (-79,7%).IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Những mặt đã làm được:

- Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố đã quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; thực hiện đồng bộ, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, các Sở, ngành, các đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện cũng đã chủ động, tích cực phối hợp thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

- Tình hình và kết quả tai nạn giao thông 10 tháng đầu năm 2012 so với cùng kỳ năm trước đã giảm mạnh cả 3 tiêu chí với tỷ lệ khá cao, số vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút cũng đã giảm nhiều.- Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đã được các lực lượng chức năng tăng cường, kết hợp chặt chẽ với đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần nâng cao năng lực xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Cảnh sát giao thông, tác động chuyển biến ý thức tuân thủ pháp luật giao thông của người tham gia giao thông; hạn chế đáng kể về số vụ và tính phức tạp của tình hình thanh thiếu niên tụ tập, cổ vũ, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.... Các mô hình tiêu biểu như: xây dựng mạng lưới cộng tác viên và cơ sở bí mật phát hiện, cung cấp kịp thời thông tin về ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông và các dấu hiệu tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng đã được chú trọng phát triển và bước đầu đạt hiệu quả.

- Đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đưa vào khai thác nhiều công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa đối với việc cải thiện tình hình an toàn giao thông trên địa bàn.

- Đã duy trì tổ chức khai thác hiệu quả hệ thống giao thông hiện hữu, chú trọng tổ chức lại giao thông, đẩy mạnh phân luồng giao thông một cách khoa học, hợp lý ở nhiều khu vực; lắp đặt bổ sung hoàn thiện hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông, dãy phân cách… góp phần kéo giảm đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông, hạn chế các hành vi vi phạm của người tham gia giao thông.

- Đã điều chỉnh mở rộng vành đai xác định phạm vi nội đô thành phố, thu hẹp thời gian xe ôtô vận tải được phép lưu thông ra vào góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông ở khu vực nội đô thành phố.

- Công tác thông tin tuyên truyền đã có nhiều chuyển biến tích cực: Đã biên soạn và phát hành hàng trăm ngàn quyển tài liệu bằng hình thức sổ tay bỏ túi, cẩm nang tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; qua đó nhận được nhiều ý kiến ủng hộ, đồng tình của nhiều cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân; các cơ quan báo chí cũng đã tập trung hơn trong công tác tuyên truyền về an toàn giao thông, đặc biệt là các chuyên mục an toàn giao thông phát trên sóng phát thanh (VOH, VOV), truyền hình thành phố (HTV) được tăng cường và đều đặn mỗi ngày, nhất là vào thời gian từ cuối quý IV năm 2011 đến nay.

- Hoạt động dịch vụ vận tải khách công cộng bằng xe buýt phát triển mạnh, từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần ổn định trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đang dần được đông đảo nhân dân đồng tình, tham gia sử dụng, góp phần hạn chế lưu thông các loại phương tiện cá nhân, giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

2. Những mặt chưa làm được, tồn tại:

- Công tác lập lại trật tự đô thị tuy có chuyển biến nhưng việc duy trì hoạt động và kết quả đạt được sau đó còn nhiều hạn chế, nhiều nơi, nhiều trường hợp tái diễn trở lại gần như cũ tương đối phổ biến ở nhiều địa phương; việc giải quyết các tụ điểm phức tạp về trật tự công cộng, các điểm họp chợ, lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông chưa triệt để; các cấp chính quyền địa phương chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong việc giải tỏa, chống lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ. Cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ và mạng lưới vận tải công cộng đã được quan tâm đầu tư song chưa đáp ứng kịp tốc độ gia tăng của phương tiện tham gia giao thông và nhu cầu đi lại.

- Công tác thông tin tuyên truyền nhìn chung vẫn chưa phát huy hết hiệu quả như mong muốn; nội dung tuyên truyền chưa đi sâu đến từng người dân, nhất là đối với các đối tượng thanh niên, khu vực địa bàn dân cư, độ tuổi gây ra tai nạn giao thông với tỷ lệ cao hơn các độ tuổi khác. Một bộ phận không nhỏ người dân chưa thật sự quan tâm, chú ý tìm hiểu các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, số lượng người dân được trực tiếp tuyên truyền vẫn còn quá ít so với dân số, thường chỉ tập trung vào số cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và các đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội… Hơn nữa, mỗi ngày có hàng triệu người từ các tỉnh, thành khác tham gia giao thông trên địa bàn thành phố cũng cần phải được tuyên truyền, nhất là các hình thức tuyên truyền, cảnh báo trực quan; các hình thức chuyển tải nội dung tuyên truyền còn thực hiện theo lối mòn, chưa được đầu tư thay đổi đúng mức nên hiệu quả chưa cao; chưa tập trung vào các đối tượng chủ yếu.

- Việc giải tỏa tình trạng lấn chiếm trái phép vỉa hè chưa được thực hiện đồng bộ, kiên quyết nên trên nhiều tuyến đường, các hoạt động dịch vụ, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông; các điểm kinh doanh chợ tự phát tuy đã giảm nhưng vẫn còn hiện tượng tái lấn chiếm, một số địa phương còn để tình trạng mua bán trên cầu đường bộ.

- Do địa bàn quá rộng trong khi lực lượng chức năng còn khá mỏng nên có lúc, có nơi để trống địa bàn, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông chỉ tập trung tại một số tuyến trọng điểm, giao thông chính; Các trang thiết bị, công cụ hỗ trợ chưa được trang bị đầy đủ, kịp thời để đáp ứng yêu cầu công tác ở từng thời điểm nhất định do trình tự, thủ tục còn bất cập.

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở nhiều quận - huyện còn chậm, công tác di dời công trình ngầm còn nhiều khó khăn, vướng mắc; nhiều công trình chưa được bố trí đủ vốn làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công như: đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài, Tỉnh lộ 10 (ranh Long An đến cầu Tân Tạo), Tỉnh lộ 10B, nút giao thông Gò Dưa, cầu Rạch Tra, cầu Đỏ…

- Số phương tiện giao thông cá nhân tiếp tục tăng mạnh trong năm 2011 (tăng 13%) và các tháng của năm 2012 (tính đến hết tháng 10 năm 2012, tổng số phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố là 5.899.436 xe, trong đó xe ôtô là 514.970 xe; xe môtô, gắn máy là 5.384.466 xe, chưa kể xe ngoại tỉnh) nhưng vn chưa có một giải pháp nào về hạn chế phương tiện giao thông cá nhân gây nên tình trạng quá tải của hệ thống giao thông đô thị trong khi nguồn vốn cho công tác đầu tư xây dựng và bảo trì đường bộ còn nhiều hạn chế..

- Tình hình ngập nước do mưa lớn và triều cường, đường không có hệ thống thoát nước đã làm giảm diện tích đường cho lưu thông vào thời gian ngập, làm giảm hẳn tốc độ giao thông, gây hư hỏng kết cấu mặt đường, phát sinh ổ gà, lún sụp dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông và mất an toàn giao thông. Mặt khác công tác quản lý hạ tầng hiện nay do rất nhiều cơ quan quản lý, phân khúc nên thường xảy ra việc chồng chéo không đáng có, tạo không tốt trong dư luận.

- Chất lượng phục vụ vận tải hành khách công cộng mặc dù đã được cải thiện nhưng vẫn chưa được như mong mỏi của người dân thành phố.

- Tiến độ di dời các cảng biển, bến xe khách liên tỉnh, trường đại học, cao đẳng… ra bên ngoài tại các khu quy hoạch vẫn còn chậm; sự kết nối hệ thống giao thông đô thị thành phố với các vùng lân cận còn thiếu và gặp nhiều khó khăn (mạng lưới đường còn thiếu, sự liên kết còn yếu).

Trên đây là tình hình và kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong Năm An toàn giao thông 2012, Ủy ban nhân dân thành phố kính báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố./.


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Ủy Ban ATGT Quốc gia;

- Bộ Giao thông vận tải;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND. TP;

- TTUB: CT, các PCT;

- Văn phòng Thành ủy;

- Các cơ quan Đoàn thể thành phố;

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND. TP;

- Ban An toàn giao thông thành phố;

- Các Sở - ngành thành phố;

- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;

- VPUB: CPVP; Các Phòng CV;- Lưu:VT, (ĐTMT-Thg) H.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn Hữu Tín


Каталог: nguoidan-doanhnghiep -> hethongvanban -> Lists -> VanBanDH -> Attachments
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Báo cáo sơ kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm mua bán người
Attachments -> Phụ lục 1 khái quáT ĐẶC ĐIỂm tình hìNH
Attachments -> Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> QuyếT ĐỊnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội
Attachments -> Chỉ thị Về tổ chức đón Tết Quý Tỵ năm 2013
Attachments -> Chỉ thị Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011
Attachments -> Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 19/2010/ct-ubnd ngày 24 tháng năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố
Attachments -> Báo cáo kết quả tiếp xúc, đối thoại của cán bộ chủ chốt
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 362.26 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương