Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúctải về 377.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.11.2017
Kích377.11 Kb.
#1123

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________ __________________________________________________
Số : 3401 /KH-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2013

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn

trong 6 tháng cuối năm 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh

_________

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Công văn số 4678-CV/VPTU ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Văn phòng Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các Lễ lớn trong


6 tháng cuối năm 2013 như sau:
KỶ NIỆM 66 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ

(27/7/1947 - 27/7/2013)


KỶ NIỆM 125 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG

(20/8/1888 - 20/8/2013)


KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8)

VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(02/9/1945 - 02/9/2013)


KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY NAM BỘ KHÁNG CHIẾN

(23/9/1945 - 23/9/2013)


KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY NAM KỲ KHỞI NGHĨA

(23/11/1940 - 23/11/2013)


KỶ NIỆM 67 NĂM NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

(19/12/1946 - 19/12/2013)


KỶ NIỆM 53 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM

(20/12/1960 - 20/12/2013)


KỶ NIỆM 69 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 - 22/12/2013)

KỶ NIỆM 24 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

(22/12/1989 - 22/12/2013)


TẾT DƯƠNG LCH NĂM 2014

(30/12/2013)1. Kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam (27/7/1947 - 27/7/2013):

1.1. Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ:

* Danh nghĩa tổ chức: Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

* Thời gian và đa điểm:

- Đoàn 1: Viếng lúc 06 giờ 00 ngày 26 tháng 7 năm 2013 (thứ sáu) tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố (Đồi không tên), sau đó đến viếng Nghĩa trang thành phố (Lạc Cảnh).

- Đoàn 2: Viếng lúc 07 giờ 00 ngày 26 tháng 7 năm 2013 (thứ sáu) tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), sau đó đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi) và Nghĩa trang Chính sách thành phố (huyện Củ Chi).

* Phân công thực hiện:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi có kế hoạch tổ chức và thông báo đến các thành viên tham dự Lễ.

- Công an thành phố bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự cho các đoàn trên đường đi viếng các Nghĩa trang thành phố và đi dự Lễ Kỷ niệm.

- Bộ Tư lệnh thành phố chuẩn bị đội Quân nhạc và Tiêu binh; cùng với Công an thành phố thực hiện công tác an ninh khu vực Lễ.1.2. Lễ Kỷ niệm:

* Danh nghĩa tổ chức: Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

* Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh.

* Thời gian: 08 giờ 00 ngày 26 tháng 7 năm 2013 (thứ sáu).

* Đa điểm: Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi.

* Chương trình: (trực tiếp truyền hình)

08 giờ 00 - 08 giờ 30: - Văn nghệ.

08 giờ 30 - 09 giờ 30:

- Chào cờ (có quân nhạc).

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Diễn văn của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phát biểu của Lãnh đạo Hội Cựu Chiến Binh thành phố Hồ Chí Minh.

- Phát biểu của chiến sĩ trẻ tiêu biểu.

- Dâng hương.

09 giờ 30: - Bế mạc.
1.3. Các hoạ
t động khác:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có kế hoạch tổ chức các đoàn thăm viếng gia đình chính sách.

- Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí có kế hoạch tuyên truyền, trong đó, nên đi sâu các hoạt động đền ơn - đáp nghĩa, giáo dục truyền thống ở cơ sở kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ dưới nhiều hình thức như phóng sự, bài viết, tin, chuyên trang, chuyên mục… tập trung trước, trong và sau đợt kỷ niệm.

- Các địa phương tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại địa điểm, di tích lịch sử trên địa bàn: Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Tượng đài Bác Hồ trước trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, Tượng đài Liệt sĩ Trần Văn Ơn, Tượng đài Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, Công viên Lê Thị Riêng….2. Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2013):

2.1. Lễ Dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng:

* Danh nghĩa tổ chức: Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

* Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh.

* Thời gian: 07 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 20 tháng 8 năm 2013 (thứ ba).

* Đa điểm: Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

* Chương trình:

- 07giờ00 - 07giờ05: Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Thường trực Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

- 07giờ05 - 07giờ15: Tham quan trưng bày hiện vật, triển lãm chuyên đề về Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

- 07giờ15 - 17giờ00: Các đoàn tiếp tục dâng hương, dâng hoa.Lưu ý: Tham dự Lễ dâng hương xong, các đại biểu tham dự Lễ Khai mạc Triển lãm tại Cung Văn hóa Lao đng. Các đơn vị khác tiếp tục dâng hương.

2.2. Lễ Khai mạc Triển lãm kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng:

* Danh nghĩa tổ chức: Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh.

* Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Thời gian: 07 giờ 45 ngày 20 tháng 8 năm 2013 (thứ ba).

* Đa điểm: Cung Văn hóa Lao động, Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố.
* Chương trình:

07giờ45 - 08giờ15: - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Phát biểu khai mạc của Thường trực Liên đoàn
Lao động thành phố.

- Cắt băng khai mạc Triển lãm.

- Bế mạc.

2.3. Lễ Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2013)::

* Danh nghĩa tổ chức: Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

* Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh.

* Thời gian: 08 giờ 30 ngày 20 tháng 8 năm 2013 (thứ ba).

* Đa điểm: Hội trường thành phố, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3.

* Chương trình: (trực tiếp truyền hình)

08giờ45 - 09giờ30: - Văn nghệ.

09giờ30 - 10giờ15:

- Chào cờ (có quân nhạc).

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu .

- Diễn văn của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố.

- Phát biểu của Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

- Phát biểu của Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Bason.

- Khen thưởng.

- Bế mạc.2.4. Các hoạt động khác:

- Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí có kế hoạch tuyên truyền, trong đó, nên đi sâu các hoạt động đền ơn - đáp nghĩa, giáo dục truyền thống ở cơ sở nhân dịp kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng bằng nhiều hình thức như phong sự, bài viết, tin, chuyên trang, chuyên mục…tập trung trước, trong và sau đợt kỷ niệm.

- Bảo tàng Tôn Đức Thắng có kế hoạch xuất bản Tuyển tập ảnh “Hiện vật về Chủ tịch Tôn Đức Thắng”; tổ chức Trại sáng tác về nguồn vẽ tranh “Bác Tôn và quê hương An Giang” tại An Giang, cho 350 em thiếu nhi thành phố; thực hiện triển lãm, trưng bày hiện vật chuyên đề về Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

3. Kỷ niệm 68 năm Ngày Cách Mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2013):

3.1. Lễ Khai mạc Triển lãm:

* Danh nghĩa tổ chức: Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh.

* Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Thời gian: 07 giờ 30, ngày 31 tháng 8 năm 2013 (thứ bảy).

* Đa điểm: Công viên Lam Sơn, Công viên Chi Lăng và đường Đồng Khởi (từ ngã tư đường Lý Tự Trọng đến ngã tư đường Nguyễn Du).

* Chương trình:

07giờ30 - 08giờ00:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Phát biểu khai mạc của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cắt băng khai mạc Triển lãm.

- Bế mạc.3.2. Lễ Dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh:

* Danh nghĩa tổ chức: Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

* Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh.

* Thời gian: 07 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 01 tháng 9 năm 2013 (chủ nhật) và ngày 02 tháng 9 năm 2013 (thứ hai).

* Đa điểm: Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

* Chương trình:

Ngày 01 tháng 9 năm 2013:

- 07giờ00 - 07giờ05: Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Thường trực Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh dâng hương, dâng hoa Chủ tịch
Hồ Chí Minh.

- 07giờ05 - 07giờ15: Tham quan trưng bày hiện vật, Triển lãm Chuyên đề về Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- 07giờ15 - 17giờ00: Các đoàn tiếp tục dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lưu ý : sau khi tham dự Lễ dâng hương, các đại biểu tham dự Lễ Kỷ niệm tại Hội trường thành phố.

Ngày 02 tháng 9 năm 2013:

- 07giờ30 - 17giờ00: Các đoàn dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3.3. Lễ Kỷ niệm 68 năm Ngày Cách Mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2013):

* Danh nghĩa tổ chức: Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

* Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh.

* Thời gian: 08 giờ 00, ngày 01 tháng 9 năm 2013 (chủ nhật)

* Địa điểm: Hội trường thành phố, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3.


* Chương trình:
(truyền hình trực tiếp)

08giờ00 - 08giờ45: - Chương trình văn nghệ.

08giờ45 - 10giờ30: - Nghi thức khai mạc, giới thiệu đại biểu.

- Diễn văn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

- Phát biểu của đại diện Trí thức thành phố.

- Khen thưởng.

- Bế mạc.

3.4. Các hoạt động khác:

- Ban Tuyên giáo Thành ủy có kế hoạch tuyên truyền và hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề cho cơ sở; chỉ đạo các cơ quan báo chí có kế hoạch tuyên truyền, trong đó, nên đi sâu các hoạt động đền ơn - đáp nghĩa, giáo dục truyền thống ở cơ sở thiết thực chào mừng kỷ niệm 68 năm Cách Mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2013) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2013) bằng nhiều hình thức như phóng sự, bài viết, tin, chuyên trang, chuyên mục… tập trung trước, trong và sau đợt kỷ niệm.

- Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn thành phố tổ chức Lễ hội “Thành phố
Hồ Chí Minh - Ngôi nhà của chúng ta” từ ngày 30 tháng 8 dến ngày 01 tháng 9 năm 2013 tại Khu Du lịch Văn Thánh, quận Bình Thạnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ biên tập thực hiện 01 ấn phẩm
tổng hợp chung về hoạt động đối ngoại của thành phố nhân dịp thành phố
tổ chức “Thành phố Hồ Chí Minh - Ngôi nhà của chúng ta” (có kế hoạch riêng).

- Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn thành phố tổ chức Cuộc đua xe đạp truyền thống thành phố Hồ Chí Minh - 2013 kỷ niệm 68 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Đài Truyền hình thành phố phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Xe đạp và Môtô thể thao Việt Nam thực hiện vào các ngày 31 tháng 8, 01 tháng 9 và 02 tháng 9 năm 2013.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 68 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Công viên 23/9, Sân khấu Sen Hồng (Khu B - Công viên 23/9), Công viên Gia Định 2 vào đêm 02 tháng 9 năm 2013; hỗ trợ Trung tâm Văn hóa quận - huyện tổ chức các chương trình biểu diễn văn nghệ quần chúng tại: Trung tâm Văn hóa quận 12; Khu Tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng, huyện Hóc Môn; xã Tam Thôn Hiệp, huyện Củ Chi; Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, quận 9; Khu Di tích Dân công Hỏa tuyến Mậu Thân 1968, huyện Bình Chánh; Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ vào đêm 02 tháng 9 năm 2013.

- Thành Đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ kỷ niệm 68 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại 05 khu Ký túc xá Sinh viên lần lượt trong 02 ngày: 01 tháng 9 và 02 tháng 9 năm 2013.

- Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố có kế hoạch tổ chức các hoạt động và biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 68 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại các Khu Chế xuất, Khu Công nghiệp lần lượt trong 02 ngày: 01 tháng 9 và 02 tháng 9 năm 2013.

- Đài Truyền hình thành phố tổ chức chương trình giao lưu, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, các đồng chí cách mạng lão thành kỷ niệm 68 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25/8/1945 - 25/8/2013).

- Bộ Tư lệnh thành phố tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật từ 21 giờ 00 đến 21 giờ 15, ngày 02 tháng 9 năm 2013 (có kế hoạch riêng).

- Các Sở, ban - ngành, mặt trận, đoàn thể, quận - huyện chủ động tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 68 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; tổ chức đoàn đến dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh; viếng Nghĩa trang Liệt sĩ từ ngày 01 tháng 9 đến ngày 02 tháng 9 năm 2013.4. Kỷ niệm 68 năm Ngày Nam Bộ Kháng Chiến (23/9/1945 - 23/9/2013):

* Danh nghĩa tổ chức: Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh.

* Đơn vị thực hiện: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố,
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Thời gian: 08 giờ 00 ngày 21 tháng 9 năm 2013 (thứ bảy).

* Đa điểm: Nhà hát thành phố, quận 1.

* Chương trình: (trực tiếp truyền hình)

08giờ00 - 08giờ30: - Văn nghệ.

08giờ30 - 09giờ15: - Nghi thức khai mạc, giới thiệu đại biểu.

- Diễn văn của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc


Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

- Phát biểu của Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến thành phố.

- Phát biểu của đại diện Thế hệ trẻ thành phố.

- Bế mạc.5. Kỷ niệm 73 năm Ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2013):

* Danh nghĩa tổ chức: Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh.

* Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Nội dung thực hiện:

- Lễ dâng hương, dâng hoa lúc 07 giờ 00 ngày 23 tháng 11 năm 2013 tại Khu Tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng, Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Xuân, Bia tưởng niệm Cầu Xáng, Nhà thương Giếng nước, Tượng đài Nam Kỳ Khởi Nghĩa tại Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, Bia Tưởng niệm các chiến sĩ Trung đội Gò Môn.

- Họp mặt truyền thống kỷ niệm 73 năm Ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa vào lúc 08 giờ 00 ngày 23 tháng 11 năm 2013 tại Hội trường Huyện ủy huyện Hóc Môn.

- Tổ chức Lễ Giỗ các chiến sĩ Nam Kỳ vào lúc 10 giờ 00 ngày 23 tháng 11 năm 2013 tại Nhà Di tích Xuân Thới Đông, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn.

- Đài Tiếng nói nhân dân thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 5, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn và các đơn vị liên quan tổ chức Cuộc đua xe đạp truyền thống Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ XVI.

- Các Sở, ban - ngành, mặt trận, đoàn thể, quận - huyện chủ động tổ chức đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Khu Tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng, huyện Hóc Môn từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 năm 2013.6. Kỷ niệm 67 năm Ngày Toàn quốc Kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2013), Kỷ niệm 53 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam (20/12/1960 - 20/12/2013), Kỷ niệm 69 năm Ngày thành lp Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2013) và Kỷ niệm 24 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2013):

6.1. Lễ Khai mạc Triển lãm:

* Danh nghĩa tổ chức: Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh.

* Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Thời gian: 08 giờ 00 ngày 20 tháng 12 năm 2013 (thứ sáu).

* Đa điểm: Công viên Lam Sơn, Công viên Chi Lăng và đường Đồng Khởi (từ ngã tư đường Lý Tự Trọng đến ngã tư đường Nguyễn Du).

* Chương trình:

08giờ00 - 08giờ30: - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Phát biểu khai mạc của Giám đốc Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch.

- Cắt băng khai mạc Triển lãm.

- Bế mạc.

6.2. Lễ Kỷ niệm:

* Danh nghĩa tổ chức: Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

* Đơn vị thực hiện: Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh.

* Thời gian: 08 giờ 00 sáng ngày 20 tháng 12 năm 2013 (thứ sáu)

* Địa điểm: Đn Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi

* Chương trình: (truyền hình trực tiếp)

08giờ15 - 08giờ30: - Chương trình văn nghệ.

08giờ30 - 10giờ00:- Nghi thức khai mạc, giới thiệu đại biểu.

- Diễn văn của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

- Phát biểu của Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố.

- Phát biểu của Sĩ quan trẻ tiêu biểu.

- Khen thưởng.

- Bế mạc


6.3 Các hoạt động khác:

Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn thành phố tổ chức Giải chạy Việt dã vô địch học sinh năm học 2013 - 2014 cho các đối tượng là học sinh; Giải chạy vũ trang cho các lực lượng Bộ đội, Công an, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Hải quân, Bộ đội Biên phòng, dân quân tự vệ, tại tuyến đường Trường Sa -

Hoàng Sa vào ngày 21 tháng 12 năm 2013; tổ chức Giải đua thuyền truyền thống thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ II, trên tuyến kênh Tàu Hũ - Bến Nghé vào sáng ngày 22 tháng 12 năm 2013 nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

7. Lễ hội Tết Dương lch năm 2014: Ban Tổ chức các Ngày Lễ lớn thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao (có kế hoạch riêng):

- Tổ chức “Lễ hội thành phố Hồ Chí Minh đón chào năm mới 2014”: Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ, nhân dân thành phố và các quận - huyện năm 2013; giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương và một số doanh nghiệp tiêu biểu… từ ngày 27 tháng 12 năm 2013 đến ngày 01 tháng 01 năm 2014 tại Công viên 23/9, quận 1.

- Tổ chức Giải đua xe đạp đón chào năm mới 2014 trên đường Võ Văn Kiệt (quận 1) vào sáng ngày 29 tháng 12 năm 2013.

- Tổ chức trang trí ánh sáng đèn nghệ thuật trên các tuyến đường Nguyễn Huệ và Công viên Tượng đài Bác Hồ (trước trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố); đường Lê Lợi và Công viên Lam Sơn; đường Đồng Khởi và khu vực Công viên hai bên Nhà hát thành phố; đường Lê Duẩn và đoạn đường Pasteur (khu vực Công viên 30/4); đường Phạm Ngọc Thạch và Công trường Quốc tế (Hồ Con Rùa); tuyến đường Trường Sơn - Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa; vòng xoay Quách Thị Trang (Chợ Bến Thành - Công viên 23/9); đường Tôn Đức Thắng (Bến Bạch Đằng, từ Xí nghiệp Bason đến khu vực Cầu Calmette); tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật trên kênh Bến Nghé, Công viên 23/9


(khu A), Sân khấu Sen Hồng (khu B - Công viên 23/9), Công viên Gia Định 2…, vào đêm 31 tháng 12 năm 2013 và ngày 01 tháng 01 năm 2014.

- Bộ Tư lệnh thành phố tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật từ 00 giờ 00 đến 00 giờ 15 ngày 01 tháng 01 năm 2014 (có kế hoạch riêng).

- Thành Đoàn, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố có kế hoạch tổ chức các hoạt động và biểu diễn văn nghệ tại các Ký túc xá,
khu lưu trú Công nhân, Khu Chế xuất, Khu Công nghiệp lần lượt trong 02 đêm: 31 tháng 12 năm 2013 và 01 tháng 01 năm 2014.

8. Các hoạt động khác:

8.1. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam với các nước (theo Kế hoạch số 852/KH-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố):

- Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Anh tại Nhà hát thành phố vào ngày 11 tháng 9 năm 2013.

- Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản tại Nhà hát thành phố vào ngày 21 tháng 9 năm 2013.

- Tham gia các hoạt động trong “Lễ hội Việt Nam 2013” lần thứ 5 tại Tokyo, tổ chức “Ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Osaka” (Nhật Bản) và “Ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại vùng Rhône - Aples” (Pháp) theo chỉ đạo, phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.8.2. Tổ chức các Lễ kỷ niệm năm chẵn của các ngành, tổ chức, đoàn thể… theo chỉ đạo, phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

Các Sở, ban - ngành, đoàn thể, quận - huyện có kế hoạch và chủ động tổ chức các hoạt động Lễ, thiết kế nội dung cụ thể, thiết thực phù hợp với đơn vị, địa phương, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong năm 2013./.Nơi nhận:

- Bộ Tư lệnh Quân khu 7 “để phối hợp”;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;

- TTUB: CT, các PCT;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;

- Các Đoàn thể thành phố;

- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;

- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố;

- Các Sở, ban - ngành thành phố;

- Bí thư và Chủ tịch UBND các quận-huyện;

- Các Tổng Công ty và DNNN thuộc TP;

- Báo, Đài;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND. TP;

- VPUB: CPVP; các Phòng CV;

- Lưu : VT, (VX/T) MH.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận


Каталог: nguoidan-doanhnghiep -> hethongvanban -> Lists -> VanBanDH -> Attachments -> 762
Attachments -> Báo cáo sơ kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm mua bán người
Attachments -> Phụ lục 1 khái quáT ĐẶC ĐIỂm tình hìNH
Attachments -> Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> QuyếT ĐỊnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội
Attachments -> Chỉ thị Về tổ chức đón Tết Quý Tỵ năm 2013
Attachments -> Chỉ thị Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011
Attachments -> Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 19/2010/ct-ubnd ngày 24 tháng năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố
Attachments -> Báo cáo kết quả tiếp xúc, đối thoại của cán bộ chủ chốt
Attachments -> Báo cáo tình hình kinh tế xã hội thành phố quý I
762 -> Tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong 6 tháng cuối năm 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh

tải về 377.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương