Ủy ban hội tỉnh bình dưƠngtải về 82.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.10.2017
Kích82.5 Kb.
#125


HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

ỦY BAN HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

***

Số: 23 -KH/UBH


Bình Dương, ngày 19 tháng 5 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hành trình “Theo bước chân những người Anh hùng”

nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ

(27/7/1947 – 27/7/2017)
Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bình Dương năm 2017;

Căn cứ Kế hoạch số 30-KH/TWH ngày 26/4/2017 của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam về việc tổ chức Hành trình “Theo bước chân những người Anh hùng” nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/21947 – 27/7/2017); Kế hoạch số số 447-KH/TĐTN-TG, ngày 18/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về tổ chức các hoạt động “Theo bước chân những người Anh hùng”; Kế hoạch số 454-KH/TĐTN-TG ngày 03/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc thực hiện công trình thanh niên “Vườn hoa thanh niên làm theo lời Bác” và “Hành trình tri ân - Chuyến xe nhân ái” - Năm 2017;

Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Hành trình “Theo bước chân những người Anh hùng” nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/21947 – 27/7/2017), với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc cho hội viên, thanh niên; tạo hoạt động đồng loạt, cao trào nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ.

- Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của tuổi trẻ đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014 – 2019, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, các chương trình, phong trào do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương phát động, trong đó hướng đến các hoạt động an sinh xã hội, thanh niên sống đẹp vì cộng đồng trong các tầng lớp thanh niên.2. Yêu cầu:

Các hoạt động trong Hành trình phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có chỉ tiêu, địa chỉ cụ thể, tránh phô trương, hình thức; huy động các nguồn lực xã hội và đông đảo hội viên, thanh niên tham gia.II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Thời gian – Địa điểm:

- Ủy ban Hội LHTN các huyện, thị, thành phố đồng loạt tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ của Hành trình vào ngày Chủ nhật, 23/7/2017.

- Hội LHTN Tỉnh tổ chức khai mạc Hành trình vào lúc 7h30’ ngày 23/7/2017 tại Công viên Đoàn Thị Liên – phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát.

2. Đối tượng tham gia:

- Ủy ban Hội LHTN các huyện, thị, thành phố, khối trực thuộc và các tổ chức thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương.

- Các nhà tài trợ, nhà đồng hành, tình nguyện viên.

- Cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tình nguyện.

- Người dân xung quanh khu vực diễn ra chương trình.

III. NỘI DUNG – CHỈ TIÊU

1. Nội dung:

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc và sự cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ.

- Tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân. Lập danh sách người có công, bố trí thanh niên chăm sóc; thiết lập các đường dây nóng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và tổ chức các “Chuyến xe nhân ái” đến thăm tặng quà, chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người có công, thương bệnh binh, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng,…

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, ngày hội rửa tay bằng xà phòng.

- Tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện (theo kế hoạch của BCĐ hiến máu tình nguyện tỉnh).

- Vận động xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình thương bệnh binh hoặc thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng và các gia đình chính sách; Vận động trao tặng Nhà nhân ái cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

- Chỉnh trang, tu sửa, dọn dẹp vệ sinh các Nghĩa trang liệt sĩ, các di tích lịch sử.

- Tổ chức các “Hành trình Tôi yêu Bình Dương” tìm về các địa chỉ đỏ.2. Chỉ tiêu:

Chỉ tiêu thực hiện toàn tỉnh: số lượng người dân được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí: 1.000 - 1.200 người; số lượng đơn vị máu tiếp nhận: 250 - 300 đơn vị máu; vận động trao tặng ít nhất 01 căn nhà nhân ái/nhà tình nghĩa; trao tặng ít nhất 300 suất quà và tổ chức ít nhất 09 “Chuyến xe nhân ái” đến chăm sóc sức khỏe tại nhà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ; chỉnh trang, tu sửa, dọn dẹp vệ sinh 09 nghĩa trang liệt sĩ/di tích lịch sử. Trong đó:

Chỉ tiêu hành trình cấp tỉnh:

+ Tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho từ 300 - 400 người dân.+ Vận động trao tặng 01 căn nhà nhân ái/nhà tình nghĩa; trao tặng 100 suất quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ.

+ Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng đúng cách cho từ 100 - 200 em học sinh tiểu học.+ Tổ chức 01 “Chuyến xe nhân ái” và 01 “Hành trình Tôi yêu Bình Dương” tìm về các địa chỉ đỏ.

+ Chỉnh trang, tu sửa 01 di tích lịch sử trên địa bàn TX.Bến Cát.

Chỉ tiêu hành trình cấp huyện:

- Số lượng người dân được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí: tối thiểu 100 – 150 người/đơn vị.

- Vận động trao tặng ít nhất 30 phần quà và tổ chức ít nhất 01 “Chuyến xe nhân ái” đến chăm sóc sức khỏe tại nhà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ.

- Chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh tại 01 nghĩa trang liệt sĩ hoặc di tích lịch sử trên địa bàn.

- Các hoạt động bổ trợ khác (không bắt buộc): Tập huấn các kỹ năng sơ cấp cứu, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh cho HVTN hoặc giáo viên tiểu học, mầm non; tổ chức hiến máu tình nguyện; tổ chức Ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho học sinh tiểu học; vận động trao nhà nhân ái/nhà tình nghĩa…IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy Ban Hội LHTN tỉnh:

- Phân công Văn phòng Hội LHTN tỉnh:

+ Xây dựng kế hoạch, phối hợp với đơn vị đăng cai chuẩn bị công tác tổ chức các hoạt động cấp tỉnh.

+ Phối hợp Ban biên tập website Tỉnh Đoàn, đơn vị đăng cai xây dựng phương án truyền thông và tổ chức tuyên truyền cho Hành trình.

- Phân công Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh:

+ Tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế có văn bản đề nghị các bệnh viện tuyến tỉnh; Phòng Y tế các huyện, thị, thành phố phối hợp thực hiện và tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ Hành trình ở các địa phương, đơn vị.

+ Vận động nguồn lực thực hiện Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, phụ trách các hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí cấp tỉnh; tổ chức các “Chuyến xe nhân ái” đến chăm sóc sức khỏe tại nhà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ.

+ Mời Báo cáo viên hướng dẫn các nội dung tập huấn trong Chương trình.

+ Tham mưu thiết lập đường dây nóng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người có công, thương bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng…

- Phân công Hội Doanh nhân trẻ tỉnh:

+ Vận động, hỗ trợ Hội Thầy thuốc trẻ về quà tặng cho các hoạt động khám bệnh phát thuốc.

+ Vận động trao tặng 01 căn nhà nhân ái/nhà tình nghĩa (trao trong lễ khai mạc Hành trình cấp tỉnh).

+ Huy động kinh phí, phối hợp với Hội LHTN tỉnh đến thăm và tặng quà các Mẹ Việt nam Anh hùng.

+ Chỉ đạo các Chi hội Doanh nhân trẻ các thị xã, thành phố, các doanh nghiệp thành viên vận động, đóng góp hỗ trợ kinh phí, quà tặng và phối hợp với Hội LHTN, CLB Thầy thuốc trẻ của các huyện, thị, thành phố tổ chức các hoạt động tại địa phương, đơn vị.

- Phân công Câu lạc bộ Thư pháp tỉnh: Tổ chức Hành trình Tôi yêu Bình Dương số 22, tìm về các địa chỉ đỏ.

2. Ủy Ban Hội LHTN TX.Bến Cát và Khối doanh nghiệp:

Giao Ủy Ban Hội LHTN TX.Bến Cát và Khối doanh nghiệp phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh và CLB Ngân hàng máu sống đăng cai tổ chức các hoạt động cấp tỉnh của Hành trình. Trong đó:

- Ủy Ban Hội LHTN TX.Bến Cát dự trù kinh phí, liên hệ và thực hiện các nội dung đăng cai tổ chức các hoạt động cấp tỉnh của Hành trình. Cụ thể: chịu trách nhiệm công tác khai mạc Hành trình; liên hệ các địa điểm tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Hành trình; thông tin, chọn và gửi giấy mời bà con nhân dân đến khám bệnh, tư vấn sức khỏe; vận động kinh phí và tổ chức cho hội viên thanh niên tham gia các hoạt động chỉnh trang, tu sửa di tích lịch sử trên địa bàn thị xã; phối hợp cùng Văn phòng Hội LHTN tỉnh vận động quà tặng cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ; phối hợp, hỗ trợ Hội LHTN Tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ trong công tác tổ chức chương trình;…

- Ủy Ban Hội LHTN Khối doanh nghiệp liên hệ và thực hiện các nội dung tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện cấp tỉnh, vận động hội viên, thanh niên tham gia. Phối hợp với CLB Ngân hàng máu sống tổ chức các hoạt động bổ trợ khác có liên quan.3. Ủy Ban Hội LHTN các huyện, thị, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch, chịu trách nhiệm về kinh phí, công tác tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Hành trình tại địa phương, đơn vị theo chỉ tiêu được phân bổ (mục III.2). Ưu tiên lựa chọn địa điểm tổ chức tại các khu di tích lịch sử cách mạng.

- Đăng ký các nội dung thực hiện, địa điểm tổ chức các hoạt động và gửi về Văn phòng Hội LHTN tỉnh trước ngày 19/6/2017 qua số điện thoại: 0650.3824547, email: hoilhtnbd@yahoo.com.

- Huy động nguồn lực tổ chức các hoạt động tại địa phương.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, chủ động liên hệ với đơn vị thường trực Hành trình cấp tỉnh để tổ chức các hoạt động theo đúng Kế hoạch.

- Báo cáo nhanh kết quả, hình ảnh, bài viết của Hành trình về Văn phòng Hội LHTN tỉnh, email: hoilhtnbd@yahoo.com trước 14h30 ngày 23/7/2017 để Văn phòng Hội LHTN tổng hợp báo cáo Trung ương Hội LHTN Việt Nam đảm bảo tiến độ.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hành trình “Theo bước chân những người Anh hùng” nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017) của Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh. Đề nghị Hội Thầy thuốc trẻ, Hội Doanh nhân trẻ, Ủy Ban Hội LHTN các huyện, thị, thành phố và khối trực thuộc nghiêm túc thực hiện đúng theo sự chỉ đạo Ban Thư ký Hội LHTN Tỉnh để Hành trình đạt được kết quả tốt nhất./.


Nơi nhận:

-straight connector 1 Đoàn CT TW Hội;

- Văn phòng I, II TW Hội; (để b/c)

- TW Hội Thầy thuốc trẻ;

- TW Hội Doanh nhân trẻ;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- UB MTTQ tỉnh;

- Sở Y tế;

- TT.TĐ; Hội LHTN tỉnh;

- Hội DNT, TTT;

- Hội LHTN các huyện, thị, thành và KDN, Foster;

- Các CLB, Đội, Nhóm trực thuộc;

- Lưu VP, Hội LHTN.


TM. BAN THƯ KÝ HỘI LHTN TỈNH

PHÓ CHỦ TỊCH(Đã ký)

Nguyễn Tấn Đạt

tải về 82.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương