Xây dựng được mục tiêu cải thiệntải về 0.76 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu06.01.2022
Kích0.76 Mb.
#11495
  1   2   3   4   5Xây dựng được mục tiêu cải thiện

  • Xây dựng được mục tiêu cải thiện

  • Lựa chọn các giải pháp và phương pháp thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra

  • Phân tích những khó khăn thuận lợi khi thực hiện các giải pháp/phương pháp thực hiện lựa chọn

  • Xây dựng được kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện các giải pháp/phương pháp thực hiện được lựa chọn

Mục tiêu là điều mà chúng ta phấn đấu đạt được trong khoảng thời gian nhất định thông qua những hoạt động, với nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) sẵn có & huy động được

  • Mục tiêu là điều mà chúng ta phấn đấu đạt được trong khoảng thời gian nhất định thông qua những hoạt động, với nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) sẵn có & huy động đượctải về 0.76 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương