Wiki: Happiness, Positive Psychology. Wiki: Happiness, Positive Psychologytải về 0.96 Mb.
trang1/38
Chuyển đổi dữ liệu26.01.2022
Kích0.96 Mb.
#99060
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38Wiki: Happiness, Positive Psychology.

 • Wiki: Happiness, Positive Psychology.

 • Tal Ben-Shahar: Hạnh phúc hơn.

 • Martin Seligman: Authenic Happiness, Well-Being.

 • Mathieu Ricard: Bàn về hạnh phúc.

 • Osho:Các nội dung trình bày được cóp nhặt từ các sách hoặc tài liệu trên internet.

 • Các nội dung trình bày được cóp nhặt từ các sách hoặc tài liệu trên internet.

 • Có thể có những điểm hiểu kô đúng, kô đầy đủ quan điểm gốc của các tác giả.

 • Các quan điểm này là quan điểm riêng của họ - các tác giả, chứ không phải quan điểm riêng của người trình bày.

 • Các cóp nhặt chia thành 3 nhóm chính

  • Các thông tin về các khía cạnh khác nhau – wiki.
  • Trường phái Tâm lý học Tích cực – Positive Pscychology với 2 tác giả là Martin Seligman và Tal Ben-Shahar.
  • Trường phái Phật giáo và Tâm linh với 2 tác giả là Matthieu Ricard và Osho.
tải về 0.96 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương