VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí BÀi số 1tải về 6.44 Mb.
trang71/72
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích6.44 Mb.
#4364
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   72

Cut 4

    Opening


    
     MUSIC
    
    Eliz:    Hello, I’m Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business!
    
    MUSIC
    
    Larry:    Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture.
    
        Today’s unit is “A New Beginning, Part 1.”
    
         This program focuses on Proposing a Toast.
   
    MUSIC
    Interview:    Chapman
    
    Larry:    Interview
    
    Eliz:    Today, we are talking again to Mr. Stewart Chapman of Federal Motors.
    
    SFX:     Phone beep
    
    Eliz:    Hello, Mr. Chapman.
    
    Chap:    Nice to talk to you again.
    
    Eliz:    Today, we’re listening to your dinner conversation with Mr. Blake and Mr. Gomez.
    
        It was after most of the business discussions were over.
    
    Chap:    Oh, yes. We played golf in the afternoon, and then we met for dinner.
    
        As I remember, Mr. Blake and I were both a bit tired.
    
        So we didn’t play very well.
    
    Eliz:    Now let’s listen to your conversation at dinner.

MUSIC


Vietnamese Explanation
   
Trong phần tới, ta nghe chuyện ba người, ông Blake thuộc hãng International Robotics, ông Gomez và ông Chapman thuộc hãng Federal Motors, ăn tối ở một nhà hàng ở New York. To propose a toast = Nâng chén chúc nhau. To a long and prosperous relationship = xin chúc sao cho có một liên hệ dài lâu và phát đạt. I’ll drink to that! Tôi cũng xin uống mừng như vậy. Add a toast of my own. = thêm lời chúc của riêng tôi. Cheers = lời chúc mừng khi nâng ly. To our next game of golf = chúc mừng trận chơi bóng golf sắp tới. [Họ đang ăn tối ở một nhà hàng ở New York.] We weren’t too bad. = chúng tôi chơi không đến nỗi tệ lắm.

Cut 5

    Dialog:    FIB Dialog, Blake, Gomez and Chapman at Dinner


    
    Larry:    Dialog
    
    Larry:    This scene takes place at a New York restaurant.
    
        Mr. Blake and Mr. Chapman propose toasts.
    
    I’d like to propose a toast!     Tôi xin nâng ly chúc mừng
    
    To a long and prosperous relationship.     Chúc cho liên hệ thương mại giữa hai hãng được dài lâu và thịnh vượng.
    
    Chap:     Would you like some more wine, Charles?
    
    Blake:     Please.
    
    Chap:    How about you, Dave?
    
    Gomez:    No, thank you.
    
    Blake:    I’d like to propose a toast!
    
        To a long and prosperous relationship between Federal Motors and International Robotics.
    
    Chap:    I’ll drink to that and add a toast of my own!
    
        To our next game of golf!
    
    Blake and Gomez:    Cheers.
    
    Blake:    We didn’t play very well today, did we?
    
    Chap:    Oh, we weren’t too bad.
    
    MUSIC

    Vietnamese Explanation

Bây giờ, ta hãy nói những câu này bằng tiếng Anh. Tôi sinh ở Hà Nội, nhưng tôi lớn lên ở Saigon. = > I was born in Hanoi, but I grew up in Saigon. Tôi phải làm cơm trước khi các con tôi đi học về. = >I had to fix dinner before my children came back from school. Tôi muốn nâng ly để có vài lời chúc mừng. = >I would like to propose (make, offer) a toast. Chúc bạn được sức khỏe, hạnh phúc và đạt thêm nhiều thành công. = >To your health, happiness and continued success! Hôm qua mất điện nên chúng tôi phải thắp nến để ăn cơm tối. = >We lost power yesterday evening, so we had to light candles in order to have dinner. 

Quí vị vừa học xong bài 196 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.Anh Ngữ sinh động bài 197

Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 197. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Ta hãy ôn lại những câu chính trong bài trước. Power, electricity = điện. A power outage. = một thời gian bị mất điện. We lost power in the storm yesterday. Chúng tôi bị cúp điện hôm qua khi có cơn bão. Go out = tắt. Our lights went out for about four hours. = đèn tắt trong thời gian chừng 4 tiếng. We had to light candles in order to fix dinner = chúng tôi phải thắp nến để làm cơm tối. We got power back in the evening = Chúng tôi lại có điện vào buổi tối. Bài học hôm nay chú trọng vào cách nâng ly chúc mừng vào những dịp vui như sau một cuộc thương lượng thành công hay trong đám cưới. I would like to propose a toast, I would like to offer a toast. = tôi muốn nâng ly nói vài lời chúc tụng. To a long and prosperous relationship. = chúc cho liên hệ được bền lâu và phát đạt. Cheers! I’ll drink to that! Xin nâng ly uống mừng!


    
Cut 1

    Language Focus:    Toasts


    
    Larry:    Listen to these toasts.
    
    
    Eliz:     I’d like to propose a toast.
    
        To a long and prosperous relationship!
    
    Larry:    I’ll drink to that.
    
    (pause)
      
    Larry:    I’d like to add a toast of my own.
    
        To our next game of golf!
    
    Eliz:    Cheers.
    
    (pause)
    
    MUSIC

    Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe lại khi hai ông Blake và Chapman kết thúc việc thương lượng mua người máy rô - bô. Ông Chapman, trong buổi tiệc ở nhà hàng ở New York, nâng ly chúc cho việc buôn bán giữa hai hãng được bền lâu và phát đạt. Everything seemed to be going well = mọi chuyện đều tốt đẹp. I hope that this would be the beginning of a long and prosperous business relationship. = tôi hy vọng đây là một bước đầu của một liên hệ thương mại lâu bền và phát đạt. Prosperous (adj.) = successful. A prosperous businessman. = một nhà kinh doanh thành công. To prosper = thịnh vượng. Local businesses are prospering = thương mại địa phương đang phát đạt. Danh từ: properity = sự phát đạt, thịnh vượng.

Cut 2

    Interview:    Chapman
    
    Larry:    Interview
    
    
    Eliz:    Mr. Chapman, you proposed a toast to “a long relationship” for your companies.
    
    Chap:    Yes. Everything seemed to be going well.
    
        I hoped that this would be the beginning of a long and prosperous business relationship.
    
    Eliz:    Mr. Chapman, thank you for talking to us today.
    
    Chap:    Thank you, Elizabeth.
    
    MUSIC
    
    Vietnamese Explanation
    
Trong phần tới, quí vị nghe một câu hỏi rồi nghe một mẩu đàm thoại trong đó có câu trả lời. Ôn lại: To expect = mong chờ. Mr. Chapman expects to see Mr. Blake again. = ông Chapman mong sẽ gặp lại ông Blake. Sau khi nghe câu hỏi được lập lại, quí vị trả lời, và khi nghe câu trả lời đúng, quí vị lập lại.

Cut 3

    Language Focus:    Questions Based on FIB Dialog


    
    Larry:    Questions.
    
        Listen to the question, then listen to the dialog.
    
    Eliz:    Does Mr. Chapman expect to see Mr. Blake again?
    
    (short pause)
   
    Blake:    To a long and prosperous relationship between Federal Motors and International Robotics.
    
    Chap:    I’ll drink to that and add a toast of my own!
    
        To our next game of golf!
    
    Blake and Gomez:    Cheers.
    
    Eliz:    Does Mr. Chapman expect to see Mr. Blake again?
    
    (ding)
    (pause for answer)
    
    Eliz:    Yes, he does. He makes a toast to the next time they play golf together.
    
    (short pause)
    
    MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe câu hỏi, “How do I propose a toast?”—nâng ly chúc mừng thì phải nói gì? A toast is a traditional way to honor someone or to wish someone a good future. = Nâng ly nói lời chúc là một lối cổ truyền để vinh danh người nào hay chúc người nào một tương lai tốt đẹp. Traditional. = có tính cách truyền thống. Tradition = truyền thống. Honor (n) = danh dự. To honor someone. = vinh danh ai. I am honored to meet you = tôi vinh hạnh được gặp ông/bà. Two firefighters have been honored for their courage. = hai người lính cứu hỏa được vinh danh vì lòng cam đảm của họ. Different cultures have different ways to make toasts. = các nền văn hóa khác nhau có những cách nâng ly chúc mừng khác nhau. In the United States, you usually make a toast with some kind of alcohol, like beer, whisky or wine. = Ở Mỹ, bạn thường nâng ly uống mừng bằng đồ uống có chất rượu như bia, rượu mạnh huýt - ki hay rượu vang.

And if you don’t drink alcohol, it’s OK to use other kinds of drinks, even water, isn’t it? Và nếu bạn không biết uống rượu, bạn có thể dùng những đồ uống khác, nước lạnh cũng được, phải không? If your co - worker has been promoted, you could raise your glass and say: “Congratulations on your promotion!” Nếu bạn đồng nghiệp được thăng chức, bạn có thể nâng ly và nói: “Mừng bạn được thăng chức.” At meals, it’s common for someone to offer a short toast before anyone drinks anything. = Trong bữa ăn, thông thường thì một người nào đó nói vài lời chúc trước khi mọi người bắt đầu uống. Những câu chúc thông thường nhất là: “To your health” hay “Cheers!”Cut 4

    Culture Tips:    Toasts


    
    Larry:    Culture Tips
    
        This Culture Tip answers the question: “How do I propose a toast?”
    
a promotion =     dịp thăng chức.
a wedding =     đám cưới
    
    You raise your glass and then propose your toast. Bạn nâng ly rồi nói lời chúc.
    
    People drink a toast to the health and happiness of the new bride and groom.     Người ta uống mừng sức khỏe và hạnh phúc của cô dâu và chú rể.
    
    Eliz:     Welcome once again to “Culture Tips” with Gary Engleton.
    
        Today’s e - mail question is, “How do I propose a toast?”
    
    Gary:    Well, a toast is a traditional way to honor someone or to wish someone a good future.
    
        Different cultures have different ways to make toasts.
    
        In the United States, you usually make a toast with some kind of alcohol, like beer, whisky, or wine.
    
        You raise your glass and then propose your toast.
    
        And then everybody drinks.
    
    Eliz:    And if you don’t drink alcohol, it’s also OK to use other kinds of drinks, even water, isn’t it?
    
    Gary:    Yes. Actually, in the US, many people don’t drink alcohol.
    
    Eliz:    Gary, could you give us an example of a toast?
    
    Gary:    Sure. For example, if your co - worker has been promoted, you could raise your glass and say, “Congratulations on your promotion!”
    
    Eliz:    OK.
    
    Gary:    Today, toasts are probably most common at weddings.
    
        People drink a toast to the health and happiness of the new bride and groom.
    
    Eliz:    And at meals, it’s common for someone to offer a short toast before anyone drinks anything.
    
    Gary:    That’s right. They say “To your health.”
    
    Eliz:    Or... “Cheers.”  “Cheers” is a very common toast.
    
    Gary:    So now, I’ll raise my water glass and I’ll toast to the continued success of our Functioning in Business team.
    
        Cheers!
    
    Eliz:    Thank you, Gary.

    
    MUSIC

    Vietnamese Explanation

Bây giờ ta hãy ôn lại những câu đã học: Different cultures have different ways to make a toast. = các nền văn hóa khác nhau có những cách khác nhau để nâng ly mừng. In the United States, you usually make a toast with some kind of alcohol, like beer, whisky, or wine. = Ở Mỹ bạn thường uống mừng với một thứ đồ uống có chất rượu, như bia, rượu huýt - ki hay rượu vang. You raise your glass and then propose your toast. = bạn nâng ly và nói lời mừng. If you don’t drink alcohol, it’s OK to use other soft drinks, even water. = nếu bạn không uống rượu, bạn có thể uống nước ngọt, hay nước lạnh cũng được. In the United States many people don’t drink alcohol. = bên Mỹ có nhiều ngưòi không uống rượu. Alcohol. = rượu. Alcoholic beverages = đồ uống có rượu. He’s an alcoholic = anh ta là người nghiện rượu. Alcoholics Anonymous = hội giúp người cai rượu mà người dự không phải khai tên mình.

Bây giờ ta tập dùng những tiếng đã học để nói bằng tiếng Anh những câu sau đây: Thưa quí vị, tôi xin có vài lời chúc mừng. = > “Ladies and Gentlemen, may I offer a short toast?” Xin cùng nâng ly chúc cô dâu và chú rể sức khỏe và hạnh phúc. = >Let’s raise our glass and drink to the good health and happiness of the new bride and groom. Một người bạn đồng nghiệp mới lên chức, bạn nâng ly nói sao? = >Congratulations on your promotion!

Quí vị vừa học xong bài 197 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.Anh Ngữ sinh động bài 198

Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 198. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trước hết, ta hãy nghe lại một đoạn của bài trước, trong đó Gary chỉ cho ta cách nói những lời chúc mừng. Offering a toast is a traditional way to honor someone or to wish someone a good future. = Nâng ly nói lời chúc là một lối cổ truyền để vinh danh người nào hay chúc người nào một tương lai tốt đẹp. Traditional (adj.) = có tính cách cổ truyền.

Different cultures have different ways to make a toast. = các nền văn hóa khác nhau có những cách nâng ly chúc mừng khác nhau. In the United States, you usually make a toast with some kind of alcohol, like beer, whisky or wine. = Ở Mỹ, bạn thường nâng ly uống mừng bằng đồ uống có chất rượu như bia, rượu mạnh huýt - ki hay rượu vang. And if you don’t drink alcohol, it’s OK to use other kinds of drinks, even water, isn’t it? Và nếu bạn không biết uống rượu, bạn có thể dùng những đồ uống khác, nước lạnh cũng được, phải không? If your co - worker has been promoted, you could raise your glass and say: “Congratulations on your promotion!” Nếu bạn đồng nghiệp được thăng trật hay chức, bạn có thể nâng ly và nói: “Mừng bạn được thăng chức.” At meals, it’s common for someone to offer a short toast before anyone drinks anything. = Vào bữa ăn, thông thường thì một người nào đó nói lời chúc ngắn trước khi mọi người bắt đầu uống. Những câu chúc thông thường nhất là: “To your health” hay “Cheers!” Xin nghe:

Cut 1

   Culture Tips:   Toasts


   
   Larry:   Culture Tips
   
      This Culture Tip answers the question: “How do I propose a toast?”
   
   You raise your glass and then propose your toast. Bạn nâng ly và nói lời chúc.
   
   People drink a toast to the health and happiness of the new bride and groom.    Bạn uống mừng sức khỏe và hạnh phúc của cô dâu và chú rể.
   
   Eliz:    Welcome once again to “Culture Tips” with Gary Engleton.
   
      Today’s e - mail question is, “How do I propose a toast?”
   
   Gary:   Well, a toast is a traditional way to honor someone or to wish someone a good future.
   
      Different cultures have different ways to make toasts.
   
      In the United States, you usually make a toast with some kind of alcohol, like beer, whisky, or wine.
   
      You raise your glass and then propose your toast.
   
      And then everybody drinks.
   
   Eliz:   And if you don’t drink alcohol, it’s also OK to use other kinds of drinks, even water, isn’t it?
   
   Gary:   Yes. Actually, in the US, many people don’t drink alcohol.
   
   Eliz:   Gary, could you give us an example of a toast?
   
   Gary:   Sure. For example, if your co - worker has been promoted, you could raise your glass and say, “Congratulations on your promotion!”
   
   Eliz:   OK.
   
   Gary:   Today, toasts are probably most common at weddings.
   
      People drink a toast to the health and happiness of the new bride and groom.
   
   Eliz:   And at meals, it’s common for someone to offer a short toast before anyone drinks anything.
   
   Gary:   That’s right. They say “To your health.”
   
   Eliz:   Or... “Cheers.” “Cheers” is a very common toast.
   
   Gary:   So now, I’ll raise my water glass and I’ll toast to the continued success of our Functioning in Business team.
   
      Cheers!
   
   Eliz:   Thank you, Gary.
   
   MUSIC

   Vietnamese Explanation

   Trong phần tới, quí vị nghe một câu rồi tuỳ ý - nghĩa bài học mà trả lời Ðúng hay Sai, True or False.

Cut 2

   Language Focus: True/False


   
   Larry:    True or False.
   
   Eliz:    People propose toasts to honor someone or to wish someone a good future.
   
   (ding)
   (pause for answer)
   
   Eliz:   True. For example, people drink to good health in the future.
   
   (pause)
   
   Eliz:    You have to drink alcohol when you make a toast.
      
   (ding)
   (pause for answer)
   
   Eliz:    False. In the United States today, you can use other kinds of drinks.
   
   (pause)
   
   MUSIC

   Vietnamese Explanation

Trong phần Business Dialog Ðàm thoại Thương Mại, quí vị nghe chuyện một nhóm nhân viên trong công ty bán đàn dương cầm Pierce Pianos đang dự tiệc tối hàng năm. The employees of a small company are having their annual holiday dinner. Bonus = tiền thưởng. This year’s bonus = tiền thưởng năm nay. Director of Operations. = Giám đốc Ðiều hành. You’ve all done a great job. = toàn thể quí vị đã làm việc hoàn hảo. To watch = coi chừng. My job is to watch everyone work. = công việc của tôi là phải để ý, coi chừng mọi người làm việc. You all have been fantastic this year! Toàn thể quí vị đã làm việc tuyệt hảo năm nay. Fantastic = extremely good, wonderful, excellent, super. It’s been a great year! thật là một năm thành công mỹ mãn! Here’s to all of you! Xin nâng ly mừng toàn thể! To good health and prosperity for everyone in the coming year! Chúc ai nấy sang năm đều có sức khoẻ dồi dào và phát đạt! By the way... = nhân tiện đây, tiện thể...

Cut 3

   Business Dialog:   Proposing a Toast


   
   Larry:   Business Dialog
   
      The employees of a small company are having their annual holiday dinner.
 
Our sales are up fourteen percent from last year and our costs have fallen almost ten percent.    Lượng bán ra của chúng ta tăng thêm 14 phần trăm hơn năm ngoái và chi phí giảm gần 10 phần trăm. [fallen = past participle của to fall = giảm, hạ đi.]

Eliz:   Let’s listen to today’s Business Dialog.

   The employees of Pierce Pianos are having their annual holiday dinner.

SFX:  loud conversations and dinner noises

Carol:   Excuse me!

SFX:  sound of knives clinking on glasses - gradual lowering of voices

Carol:   I would like to offer a toast.

   As Director of Operations, it’s my job to watch everyone work.

   And I can say that you have all been fantastic this year!

   It’s been a great year!

SFX:  positive noises, low cheering

Carol:   Our sales are up fourteen percent from last year and our costs have fallen almost ten percent.

   You’ve all done a great job!

   So I’d like to propose a toast.

  “Here’s to all of you! Thank you for your hard work.”

SFX:   clinking of glasses and cheering

SFX:   sound of a chair being moved back

Harry:   Hello, everyone!

SFX:   noise gradually dies away

Harry:   As President of Pierce Pianos, I’d like to say that I agree with Carol completely.

   Thanks to your efforts, we’ve had a great year.

SFX:   cheering

Harry:   Let’s all drink “To good health and prosperity for everyone in the coming year!”

SFX:   more cheering

Harry:   And, by the way, I’d like to say that you’ll all be very pleased with this year’s bonus!

SFX:   wild cheering fading off gradually

MUSIC

Vietnamese ExplanationTrong phần tới, ta nghe 3 cách nói khi nâng ly mừng: offer, make, propose. I’d like to offer a toast = I’d like to make a toast. = I’d like to propose a toast. = tôi xin nâng ly nói lời chúc mừng. Thank you for your hard work = cám ơn quí vị đã làm việc tận tuỵ. To good health and prosperity. = chúc quí vị mạnh khỏe và phát tài.

Cut 4

Focus on Functions:   Proposing a Toast

Larry:   Focus on Functions:   Proposing a Toast

Larry:   Listen and Repeat.

Eliz:   I’d like to offer a toast.

(pause for repeat)

Eliz:   I’d like to propose a toast.

(pause for repeat)

Eliz:  “Here’s to all of you.”

(pause for repeat)

Eliz:  “Thank you for your hard work.”

(pause for repeat)

Eliz:   Let’s all drink “To good health and prosperity.”

(pause for repeat)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới Gary mách giúp cách nói khi nâng ly mừng. The managers of a small company are addressing their employees at their annual dinner. Các vị quản lý của một công ty nhỏ đang nói với nhân viên của hãng trong buổi tiệc hàng năm. Managers = người quản lý, quản đốc, xếp. To address a meeting = to speak to a group of people = nói với cử tọa. Tap against glasses. = gõ nhẹ vào ly. Let’s all drink “To good health and prosperity for everyone in the coming year!” = nào ta cùng nâng ly uống mừng mọi người được dồi dào sức khỏe và phát tài trong năm tới! To build/built/built = gây, xây dựng. To build both a personal and business relationship = gây mối liên hệ cả về mặt cá nhân lẫn thương mại. To clink = kêu keng - keng. Sound of knives clinking on glasses = tiếng dao gõ nhẹ vào ly (cốc). Gradual = dần dần. Gradual lowering of voices. = tiếng ồn ào giảm dần. To lower = hạ xuống. Lower your voice, the baby is sleeping! Hãy nói khẽ, em bé đang ngủ. Speak up! We can’t hear you! Xin nói to lên, chúng tôi nghe không rõ! I don’t know how you all have done it, but you’ve done a great job. = tôi không biết tất cả các bạn làm cách nào, nhưng các bạn đã làm công việc hoàn hảo.Cut 5

Gary’s Tips:   Proposing a Toast

Larry:   Gary’s Tips.

   Gary discusses proposing a toast.

UPBEAT MUSIC

Eliz:   Now it’s time for Gary’s Tips with Gary Engleton!

Gary:   Hello, Elizabeth! Today I’ll be talking about how to propose a toast.

   In today’s Business Dialog, the managers of a small company are addressing the employees at their annual dinner.

   You can hear the sound of knives tapping against glasses.

   This is one way to welcome a speaker and to ask for quiet.

SFX:  loud conversations and dinner noises

Carol:   Excuse me!

SFX:  sound of knives clinking on glasses - gradual lowering of voices

Carol:   I would like to offer a toast.

Gary:   Carol uses the expression, “I’d like to offer a toast.”

   You can also say “I’d like to propose a toast,” as Carol does later.

Carol:   Our sales are up fourteen percent from last year and our costs have fallen almost ten percent.

   I don’t know how you all have done it, but you’ve done a great job!

   So I’d like to propose a toast.

  “Here’s to all of you! Thank you for your hard work.”

Gary:   In this case, the toast is a kind of thank you.

   She thanks the employees for their hard work.

   Another common toast is for good health and prosperity, as in this part of the Business Dialog.

   Notice that Harry begins his toast with the phrase “Let’s all drink....”

Harry:   Let’s all drink “To good health and prosperity for everyone in the coming year!”

Gary:   You can also toast to the success of a business relationship, as in the toast that Mr. Blake makes at this dinner with Mr. Chapman and Mr. Gomez:

Blake:   I’d like to propose a toast!

   To a long and prosperous relationship between Federal Motors and International Robotics.

Gary:   Offering a toast is a good way to help build both a personal and business relationship.

   I hope today’s tips were helpful!

Eliz:   Thank you, Gary!

MUSIC


Closing

Eliz:   Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then!

MUSIC

Vietnamese ExplanationQuí vị vừa học xong bài 198 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.
Anh Ngữ sinh động bài 199

Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 199. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là câu “When did you graduate?” bạn tốt nghiệp năm nào? Bài học hôm nay cũng dạy ta cách nói về quá trình học vấn của mình. This lesson will teach you how to talk about your education. Ta cũng chú trọng vào những nhóm chữ chỉ thời gian, time expressions, như “in 1900,” vào năm 1900, và “seven years ago,” cách đây bảy năm. Trong phần đầu, Max đang đọc cuốn tiểu sử đến đoạn nói về việc học của Albert Einstein.

Quí vị sẽ học nhóm chữ “on his own” như trong câu: Einstein preferred to work on his own. = Eintein thích tự mình làm việc hơn. On one’s own. = tự mình lo lấy. Did you set up this train all on your own? That’s wonderful! = tự con ráp lấy đoàn xe lửa này ư ? thật là tuyệt tác! Will you be OK here on your own? = con ở đây một mình được không? To attend school = theo học. Einstein attended school in Germany and Switzerland. = Einstein học ở Ðức và Thuỵ Sĩ. To graduate = tốt nghiệp. Ta học những chữ graduate/graduation. Chữ graduate vừa là động từ, vừa là danh từ, và tĩnh từ. A graduate = sinh viên tốt nghiệp. He’s a graduate from the University of Michigan. Anh ta là sinh viên tốt nghiệp ở trường Ðại học Michigan. = He graduated from the University of Michigan. Graduate cũng dùng như adjective: a graduate student = sinh viên cao học đã học xong cử nhân. Graduate school. = trường cao học dành cho sinh viên đã xong cử nhân.

Graduation = sự tốt nghiệp. My father gave me an expensive pen for my high school graduation. = cha tôi cho tôi một cái bút máy đắt tiền vào ngày tôi tốt nghiệp trung học. = >Ðể ý cách phát âm chữ graduate: trong vần thứ nhì của chữ graduate, âm /d/ đọc nhu /j/, như trong chữ “July.” Nếu graduate là động từ thì âm /a/ trong vần nhì đọc như /ei/, còn nếu là danh từ hay tĩnh từ thì âm /a/ đọc như /i/ ngắn. Actually = nói cho đúng, thật ra.


Sara attended a pre - med program at the University of Maryland. = Sara học chương trình tiền y khoa (dự bị y khoa) ở đại học Maryland. [pre = before.]


tải về 6.44 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   72
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương