VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí BÀi số 1tải về 6.44 Mb.
trang29/72
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích6.44 Mb.
#4364
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   72
Anh Ngữ sinh động bài 91.

Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 91; Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Mở đầu bài học quí vị nghe phần Mách Giúp Văn Hoá Culture Tip, trong đó Ông Gary Engleton bàn về chuyện ai trả tiền sau bữa ăn và cách gọi món ăn.


Alcohol = rượu.
Beer = bia,
wine = rượu vang.
Moderation = sự vừa phải, chừng mực.
Should I order the same thing that the host orders? = Tôi có nên gọi cùng một món người chủ bữa ăn gọi không?
It would make a very bad impression if you couldn’t talk clearly = nếu bạn không nói minh bạch được (thí dụ như vì uống nhiều rượu) thì sẽ gây ấn tượng rất xấu.
You order whatever you like = bạn gọi bất cứ món gì bạn thích.
Business lunch is for business = bữa ăn trưa bàn công việc là để bàn công việc.
Look to the host for guidelines = hãy nhờ người chủ bữa tiệc chỉ dẫn tổng quát.
Look to somebody for something = rely on somebody for something. = nhờ ai chuyện gì.
What do you recommend? = bạn đề nghị món gì?
Generally, the host pays for the meal. = thông thường thì người chủ đứng ra mời trả tiền bữa ăn.
Make an individual choice = chọn riêng cho mình. Each person makes an individual choice = ai nấy chọn món mình thích.

CUT 1


Culture Tips: Ordering and Hosting at Restaurants
Larry: Culture Tips
This Culture Tip talks about who pays for a meal and how to order.
Should I order the same thing that the host orders?
It would make a very bad impression if you couldn’t talk clearly.
Eliz: Welcome once again to “Culture Tips” with Gary Engleton. Today’s e mail question is about American business lunches.
The question is: “When I’m invited to a business lunch by an American, who pays for the meal?”
Gary: Generally, the host pays for the meal.
Eliz: Uh huh. And how do you know who is the host?
Gary: The host is the person who organized the lunch and who invited the people.
Eliz: Our second question today is: “At a business lunch, how do I know what to order?”
Gary: Usually you can order whatever you like.
A good host will make sure that everyone gets what they want to eat and drink.
Eliz: Should I order the same thing that the host orders?
Gary: Only if you want to!
Usually each person makes an individual choice. As we said earlier, Americans like to have individual choices.
Eliz: What about ordering a glass of beer or wine? Is it OK to order alcohol?
Gary: If you want to drink beer or wine with your meal, that’s usually OK. Especially if your host is also having beer or wine. However, a business lunch is for business. Moderation is important.
Eliz: Moderation? You mean don’t eat or drink too much?
Gary: Exactly! If you eat a big meal or drink a lot of alcohol, you might not be able to do business.
It would make a very bad impression if you couldn’t talk clearly.
Eliz: Or if you fell asleep!
Gary: That’s certainly true! Generally, look to the host for guidelines. And if you’re not sure what to eat or drink, it’s OK to say, “What do you recommend?”
Eliz: Thanks Gary! This has been very helpful.
Gary: My pleasure.
MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe một câu, rồi căn cứ vào nghĩa trong phần trước bài mà trả lời Ðúng hay Sai, True or False.

Cut 2
Language Focus: True/False

Larry: True or False.


Larry: Listen. Is this statement true or false?
Eliz: At a business lunch, Americans eat what the host eats. (ding) (pause for answer)
Eliz: False. Americans eat whatever they want to eat. (pause)
Eliz: You should never drink alcohol at a business lunch. (ding) (pause for answer)
Eliz: False. A glass of beer or wine is usually OK, especially if your host is having some too.(pause)
Eliz: If you are invited to a business lunch, the person who invited you should pay for the meal. (ding) (pause for answer)
Eliz: True. The host should pay.
MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần đàm thoại sắp tới, Helen mời hai người trong số thân chủ thân nhất là Sam và Rose đi ăn trưa và bàn công chuyện. Helen has invited two of her best clients, Sam and Rose, to a business lunch.


Client = thân chủ.
Main course = món ăn chính.
Nhân xét: Ở Mỹ “entrée” hay “entree” là món ăn chính của bữa ăn; nhưng ở một số xứ khác, Pháp chẳng hạn, “entrée” chỉ món ăn dọn trước món ăn chính.
[“Hors d’oeuvre” = appertizer, món ăn đầu bữa, trước món ăn chính, ta gọi là món khai vị, món ăn chơi.]
I’m absolutely stuffed = tôi ăn no lắm.
To stuff = eat too much = ăn no quá.
You talked me into it! Bạn thuyết phục tôi rồi (tôi nghe bạn mà nhận lời ăn bánh ngọt). You persuaded me to accept the offer.

Cut 3
Business Dialog


Larry: Business Dialog
Helen has invited two of her best clients to a business lunch. They have finished the main course.

I’m absolutely stuffed! Tôi no lắm rồi!


The chocolate cake looks delicious. Cái bánh sô cô la trông ngon quá.
Would you like something to drink? Bạn có muốn uống gì không?

Eliz: Let’s listen to today’s Business Dialog. Helen has invited two of her best clients to a business lunch. They have finished the main course.

Helen: Would anyone like dessert?
Sam: None for me, thanks! I’m absolutely stuffed! That fish was delicious.
Rose: Yes, the food was excellent, especially the chicken!
Helen: I’m glad to hear it! Rose, would you like some dessert?
Rose: Well, I don’t know... I don’t think so.
Helen: Are you sure? The chocolate cake looks delicious; it has a raspberry sauce!
Rose: Well, OK, you talked me into it!
Helen: Good! I’ll have some too. Sam, would you like something to drink?
Sam: Well, I have to do some work this afternoon, so I’ll just have some coffee.
Helen: Rose?
Rose: Hot tea, please.
Helen: OK. I’ll call the waiter over.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, chú trọng vào cách dùng chữ, ta nghe những câu mời, và cách trả lời. Xin nghe rồi lập lại.

Cut 4

Focus on Functions: OffersLarry: Focus on Functions: Offers
Eliz: Now let’s focus on Offers.
Larry: Listen and Repeat.
Eliz: Would anyone like dessert? (pause for repeat)
Larry: None for me, thanks! (pause for repeat)
Eliz: Would you like some dessert? (pause for repeat)
Larry: Well, I don’t think so. (pause for repeat)
Eliz: Are you sure? The chocolate cake looks delicious. (pause for repeat)
Larry: Well, OK, you talked me into it! (pause for repeat
) Eliz: Would you like something to drink? (pause for repeat)
Larry: Yes, I’ll have some coffee. (pause for repeat)
Eliz: Rose? (pause for repeat)
Larry: Hot tea, please. (pause for repeat)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần Mách Giúp Văn Hoá Gary sẽ chỉ cho ta cách mời và nhận lời mời hay đề nghị How to make and accept offers.


Would anyone like dessert? Có ai muốn ăn tráng miệng không?
Hay: Dessert, anyone? Not for me, none for me = tôi không muốn.
In the United States, when someone refuses something, it may not be offered again. Ở Hoa Kỳ, khi ai đã từ chối lời mời món gì, thì người ta không mời lại lần nữa.
Raspberry sauce = nước sốt làm bằng trái raspberry, để đổ lên trên bánh ngọt; trái raspberry còn gọi là trái framboise, hay phúc bồn tử hay còn gọi là quả mâm xôi. Raspberry là thứ quả nhỏ mọng như trái dâu, mầu hồng hay đỏ hay đen.
You talked me into it! Nghe bạn thuyết phục, tôi mới nhận lời.
To talk into = to persuade someone to do something, thuyết phục ai làm gì. [Trái nghĩa:: To talk out of = to dissuade someone from doing something = khuyên ai bỏ làm chuyện gì]

Cut 5


Gary’s Tips:

Larry: Gary’s Tips.

Eliz: Now it’s time for Gary’s Tips with Gary Engleton!
Gary: Hello, Elizabeth! Today I’ll be talking about how to make and accept offers. In our Business Dialog, Helen is hosting a meal for two of her clients, Sam and Rose. At the end of the main course, Helen asks if anyone wants dessert. In making this offer, she uses the polite form “Would anyone like dessert?”
Helen: Would anyone like dessert?
Sam: None for me, thanks! I’m absolutely stuffed!
Gary: Sam refuses, saying “None for me, thanks.” Another way to refuse an offer is to say “No, thank you.” Shirley Graham uses this expression when Mr. Epstein offers her more coffee:
Epstein: Would anyone like some more coffee? Shirley?
Graham: Not for me. No, thank you.
Gary: In the United States, when someone refuses something, it may not be offered again. So if you want something, it is a good idea to accept an offer the first time. For example, Mr. Blake accepts Mr. Epstein’s offer to have more coffee:
Blake: Yes. I’d like a little bit more please.
Eliz: What if someone refuses your offer, but you think they really want it?
Gary: That’s a good question. Sometimes people refuse an offer, but they use weak language. They say “I think not” or “Maybe not.” Then it is a good idea to offer again. For example, in the Business Dialog, at first Rose does not accept Helen’s offer to have dessert. But Rose doesn’t sound very sure.

So Helen offers again by asking, “Are you sure?” and talking about one of the desserts.

Helen: Rose, would you like some dessert?
Rose: Well, I don’t know... I don’t think so.
Helen: Are you sure? The chocolate cake looks delicious; it has a raspberry sauce!
Rose: Well, OK, you talked me into it!
Helen: Good! I’ll have some too.
Gary: So Rose accepts Helen’s second offer and she decides to have dessert. (pause)
Gary: Offers usually use the polite form “Would,” as in “Would anyone like some more coffee?” In less formal situations, there are other expressions you can use to make offers. For example, you can say “More coffee, anyone?” or “How about some more coffee?” I hope today’s tips were helpful! Thanks for joining us today for Gary’s Tips. We’ll see you again next time!
Eliz: Thanks Gary!

MUSIC


Eliz: Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then!

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 91 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

Anh Ngữ sinh động bài 92.

Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English, bài 92; Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là câu Do You Like Baseball? Bạn có thích môn dã cầu (bóng chày) không?

This lesson focuses on sports and ability = bài học này chú trọng vào những môn thể thao và khả năng. Baseball is my favorite sport = tôi thích dã cầu nhất.

Sports = các môn thể thao.


A baseball fan = người hâm mộ bóng chày.
I’m a big baseball fan. = Tôi là người rất hâm mộ bóng chày.
American football = bóng bầu dục kiểu Mỹ.
Soccer = túc cầu, bóng tròn. I prefer American football = tôi thích bóng bầu dục Mỹ hơn.

Cut 1


Max: Hi, I’m Max.
Kathy: Hello. My name is Kathy.
Max and Kathy: Welcome to New Dynamic English!

Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.

Larry: Today’s unit is Do You Like Baseball? This lesson focuses on sports and on ability. Max and Kathy talk about their favorite sports. Kathy likes baseball, but Max prefers American football.

MUSIC


Max: Hi, Kathy. How are you?
Kathy: Fine, thanks. And you?
Max: I’m OK. Who’s our guest today?
Kathy: Today’s guest is John Harris.
Max: I remember John. He’s Bob Harris’s son, isn’t he?
Kathy: That’s right.
Max: And what’s our topic today?
Kathy: Today we’re going to talk about sports.
Max: I know you’re a big baseball fan, Kathy.
Kathy: That’s right. Baseball is my favorite sport. What about you? Do you like baseball?
Max: Not very much. I prefer football.
Kathy: Do you mean American football?
Max: That’s right. I mean American football, not soccer.
Kathy: Do you play football?
Max: Play it? No. I only watch it on television.
Kathy: Well, let’s take a short break and then we’ll be back with our guest, John Harris.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới quí vị nghe và lập lại mỗi câu.

Cut 2

Language Focus. Phrasal repetition.Larry: Listen and repeat.
Max: My favorite sport is football. (pause for repeat)
Max: I like to watch football on TV. (pause for repeat)
Kathy: Do you mean American football? (pause for repeat)
Max: Yes, I mean American football. (pause for repeat)
Max: I like to watch American football on TV. (pause for repeat)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, Kathy phỏng vấn John Harris, một hoc sinh trung học tập thể dục thẩm mỹ về nhẩy xà ngang và xà kép, a gymnast.


Gymnastics = môn nhẩy xà ngang (horizontal bar) hay xà kép (parallel bars) hay nhẩy qua ngựa gỗ (vault) và lộn trên thảm (floor).
Basketball = bóng rổ.
It’s too slow for me = môn chơi đó, tôi cho là quá chậm.
I like more action = tôi thích hoạt động nhiều hơn.
John talks about his favorite sports = John nói về những môn thể thao anh thích.

Cut 3


Interview: John Harris. Do you like baseball?

Larry: Interview


John talks about his favorite sports. He likes gymnastics and basketball, but he doesn’t like baseball very much.
Kathy: Now it’s time for today’s interview. Our guest today is John Harris. John is a high school student. Hi, John.
John: Hi, Kathy.
Kathy: Today we’re talking about sports. Your favorite sport is gymnastics, isn’t it?
John: Yes, it is. I love gymnastics. I practice every day at school.
Kathy: Do you like any other sports?
John: Well, I like basketball.
I play basketball with my friends.
Kathy: How about baseball?
John: I play baseball sometimes, but I don’t like it very much.
Kathy: Oh, why not?
John: It’s too slow for me. I like more action.
Kathy: Thank you, John.
Our guest is John Harris. We’ll talk more after our break. This is New Dynamic English.
MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe rồi lập lại theo nhịp.

Cut 4

Language Focus. Listen with Music.


Larry: Listen and repeat.
Max: John plays basketball. (pause for repeat)
Max: Does he like to play basketball? (pause for repeat)
Max: Yes, he does. (pause for repeat)
Max: He likes to play basketball. (pause for repeat)
Max: John plays baseball sometimes. (pause for repeat)
Max: Does he like to play baseball? (pause for repeat)
Max: No, he doesn’t. (pause for repeat)
Max: He doesn’t like to play baseball. (pause for repeat)
MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần tới, Kathy hỏi chuyện John Harris.


Tennis = môn quần vợt.
Win/won/won = thắng.
Which team won? = Ðội nào thắng?
To beat/beat/beaten. = đánh bại, đánh ai thua.
She usually beats me at tennis = cô ấy thường thắng tôi khi chơi quần vợt.
His sister, Collette, is a good tennis player = em gái anh John là Collette chơi quần vợt giỏi.

Cut 5


Interview 2: John Harris. Do you play tennis?

Larry: Interview John sometimes plays tennis with his sister Collette. She’s a pretty good tennis player.


Do you play tennis?
I play a little, but I’m not very good.
Does she usually win when you play?
She usually beats me.
Kathy: Our guest today is John Harris. We’re talking about sports. How about tennis, John? Do you play tennis?
John: I play a little, but I’m not very good. Sometimes I play tennis with my sister, Collette.
Kathy: How good is she?
John: She’s pretty good.
Kathy: Does she usually win when you play?
John: Yes, she does. She usually beats me.
Kathy: Our guest is John Harris. We’ll talk more after our break. This is New Dynamic English.
MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần tới, xin nghe rồi lập lại.

Cut 6

Language Focus. Listen with a Beat.


Larry: Listen and repeat.
Max: John plays tennis. (pause for repeat)
Max: How good is he (pause for repeat)
Max: He’s not very good. (pause for repeat)
Max: Collette plays tennis. (pause for repeat)
Max: How good is she? (pause for repeat)
Max: She’s pretty good. (pause for repeat)
MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần tới, xin nghe và lập lại.

Cut 7
Telephone: Do you play golf?
Larry: Telephone. John talks about golf. He doesn’t know how to play golf and he doesn’t like to watch it on TV.
I don’t know how to play golf = Tôi không biết chơi gôn.
[sau know dùng how to]
Do you ever watch golf on TV? = Bạn có bao giờ xem đánh gôn trên vô tuyến truyền hình không?
I think it’s boring = Tôi nghĩ môn chơi đó tẻ nhạt.
Kathy: We’re back with John Harris. Now let’s go to our phones. Hello. You’re on the air with New Dynamic English.
Winston: Hello. My name is Winston. I’m calling from Portland, Oregon. John, do you play golf?
John: No, I don’t. I don’t know how to play golf.
Winston: Do you ever watch golf on TV?
John: No, I don’t. I think it’s boring. I don’t like to watch sports on television.
Winston: Thank you.
Kathy: Thank you for calling, Winston. John, thank you for being our guest today.
John: You’re very welcome.
Kathy: Let’s take a short break.
MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần tới, xin nghe và trả lời.

Cut 8

Language Focus. Listen and answer.Larry: Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Max: Does John know how to play basketball? (ding) (pause for answer)
Max: Yes, he does. (short pause)
Max: He knows how to play basketball. (short pause)
Max: Does John know how to play golf? (ding) (pause for answer)
Max: No, he doesn’t. (short pause)
Max: He doesn’t know how to play golf. (short pause)
Max: Does John ever watch golf on television? (ding) (pause for answer)
Max: No, he doesn’t. (short pause)
Max: He doesn’t like to watch sports on television. (short pause)
MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới Mark mời Debby đi ăn tối. Debby doesn’t like hot food = Debby không thích ăn món ăn cay.
Mark’s a vegetarian. = Mark ăn chay.
He doesn’t eat meat = Mark không ăn thịt.
Debby thích món ăn kiểu Ý, còn Mark lại cho món ăn nấu kiểu Ý nhiều chất béo (fattening). Debby likes Italian food, but Mark thinks it’s too fattening.
Debby doesn’t like Thai food. It’s too hot for her. = Debby không thích món ăn Thái Lan; cô ấy cho là món ăn Thái cay quá đối với cô.
Xin nghe trước rồi lập lại sau:

Cut 9


Daily Dialogue: A Dinner Invitation: Part 2.

Larry: Daily Dialogue: A Dinner Invitation (Part 2) Mark invites his friend Debby to have dinner with him. Thai food is too hot for Debby and Mark doesn’t eat meat.


a vegetarian = người ăn chay.

Larry: Listen to the conversation.


Mark: Would you like to go out to dinner tonight? (short pause)
Debby: Sure. I’d love to, Mark! (short pause)
Mark: What kind of food do you like? (short pause)
Debby: Oh, I love Italian food! (short pause)
Mark: Uh, Italian food is too fattening. (short pause)
Mark: How about Thai food? (short pause)
Debby: I’m sorry, but Thai food is too hot for me. (short pause)
Debby: Do you like steak? (short pause)
Debby: I know a great steak restaurant! (short pause)
Mark: Uh, I don’t eat meat. (short pause)
Mark: I’m a vegetarian. (short pause)
Larry: Listen and repeat.
Mark: How about Thai food?
(pause for repeat)
Debby: I’m sorry, but Thai food is too hot for me. (pause for repeat)
Debby: Do you like steak? (pause for repeat)
Debby: I know a great steak restaurant! (pause for repeat)
Mark: Uh, I don’t eat meat. (pause for repeat)
Mark: I’m a vegetarian. (pause for repeat)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 92 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng. Phạm Văn xin kính chào quí vị và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.Anh Ngữ sinh động bài 93.

Ðây là chương trình Anh Ngữ Sinh Ðộng, New Dynamic English, bài 93. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả.

Mở đầu bài học, trong phần Man on the Street, bên ngoài sở thú, Ken Moss phỏng vấn một bà dẫn hai con đi chơi ở sở thú ở Washington.
A zoo = sở thú; a rabbit = con thỏ; a lion = sư tử; a tiger = hổ.

What are their favorite animals? = chúng thích những con vật nào nhất?

She likes the bears best, especially the polar bears = Cháu nó thích những con gấu nhất, nhất là thứ gấu trắng sống ở bắc cực.

Karen wants to have a pet monkey = Karen thích nuôi một con khỉ làm vật cưng.


Monkey House = chuồng khỉ.

Cut 1


Man on the Street: Woman and Two Children at Zoo
Larry: Man on the Street
Kent is at the Washington Zoo. He is talking to a woman with two daughters.
Kent: This is the New Dynamic English Man on the Street, Kent Moss. Today I’m at the Washington Zoo. Excuse me?
Linda: Oh, hello.
Kent: Would you like to be on our radio show?
Linda: Sure. That sounds like fun.
Kent: Are these your children?
Linda: Yes. This is Dana. She’s three years old. And this is her sister Karen. Karen is six. And my name is Linda.
Kent: Nice to meet you, Linda. I’m Kent. Are you having a good time today?
Linda: Oh, yes. Dana and Karen love the zoo!
Kent: What are their favorite animals?
Linda: Well, Dana likes the smaller animals. She likes the rabbits best.
Kent: What about Karen?
Linda: Karen prefers the larger animals. For example, the lions and the tigers.
But she likes the bears best, especially the polar bears.
Kent: What about the monkeys? Do they like the monkeys?
Linda: Oh, they both love the monkeys. Karen wants to have a pet monkey. And Dana wants to be a monkey!
Kent: Well, I hope you all have a good time today! Where are you going now?
Linda: We’re going to the Monkey House.
Kent: Well, have fun. And thanks!

MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần Câu Chuyện Giữa Bài, Story Interlude, Larry sắp mở một buổi tiệc tối quyên tiền gây quĩ cho Bịnh viện Nhi Ðồng.
A fundraising dinner. = bữa tiệc tối gây quĩ.
To raise = nâng lên. To raise funds (for) = quyên, gây thêm quĩ (cho).
To raise prices = tăng giá.
To raise a question = nêu lên một câu hỏi, hay vấn đề.
A hospital = bịnh viện.
You’re dressed up today = hôm nay bạn diện quá.
You’re wearing a suit and a tie = bạn mặc đồ bộ com lê và có thắt ca vát.
This is the hospital’s hundredth anniversary = đó là dịp kỷ niệm của bịnh viện năm thứ một trăm. Anniversary = lễ kỷ niệm hàng năm (như ngày cưới, ngày khánh thành, ngày mất của một nhân vật)
Take care of = săn sóc. Children’s Hospital = bịnh viện nhi đồng.
The Children’s Hospital takes care of many kinds of sick children = Bịnh Viện Nhi Ðồng săn sóc nhiều loại trẻ em bị bịnh.

Cut 2


Story Interlude

Larry is going to a fundraising dinner. The dinner is raising money for Washington Children’s Hospital.


Larry: Okay, folks, that’s it.
Max: Thanks, Larry.
Kathy: Say, Larry, you’re dressed up today. You’re wearing a suit and a tie. Is there a special reason?
Larry: Well, I’m going to a special dinner with my wife. Everyone at the dinner will give some money to Children’s Hospital.
Kathy: Oh, I’ve heard about that hospital.
Larry: Yes, it’s the oldest hospital for children in Washington.
They take care of many kinds of sick children.
Max: Has the Children’s Hospital been open for a long time?
Larry: Yes, it’s been open for a hundred years!
This year is the hospital’s hundredth anniversary.
Kathy: One hundred years!
That’s a long time.
Larry: Yes. That’s why we want to help them.
Kathy: Oh, hi Elizabeth. Larry’s going to a big dinner tonight!
Eliz: Have a great time, Larry.
Larry: Thanks, I will. Oh, it’s time for our show.
Alri i i ght. Ready for Functioning in Business. Cue Music...

Vietnamese Explanation

Trong phần Functioning in Business, Thương Mại Trung Cấp, ta nghe một mẩu đàm thoại giữa Ông Epstein, Ông Blake và bà Graham khi họ dự một bữa ăn trưa bàn công chuyện kinh doanh.
This program focuses on Confirming and on Asking for Permission = chương trình chú trọng vào việc hỏi lại cho chắc và xin phép.
Quickly enough = đủ nhanh, kịp thời

Cut 3


FIB MUSIC lead in and then background
Eliz: Hello, I’m Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business!
Larry: Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture.
Today’s unit is “A Business Lunch, Part 2.”
This program focuses on Confirming and on Asking for Permission.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture.
[ We are following three people involved in business meetings and negotiations.
They are Charles Blake, of International Robotics, Michael Epstein of Advanced Technologies, and Shirley Graham, also of Advanced Technologies.
This program focuses on Confirming and on Asking for Permission].

MUSIC


Interview: Blake

Larry: Interview


Eliz: On today’s program I’ll be talking with Charles Blake.
Eliz: Hello, Mr. Blake.
Blake: Hello, Elizabeth.
Eliz: Today we’ll listen to more of your conversation with Ms. Graham.
Blake: Yes.
Eliz: We’ll begin where Mr. Epstein asks if anyone wants more coffee.
Blake: Then we began talking business.
Eliz: Right. Let’s listen.
Dialog
Larry: Dialog

After dinner, Mr. Blake summarizes his understanding of Ms. Graham’s position. Sau bữa ăn, ông Blake tóm lược điều mình hiểu về lập trường của bà Graham. [to summarize = tóm tắt;a summary = bản tóm tắt]


Her basic problem is that International Robotics cannot provide adequate maintenance or spare parts quickly enough. Vấn đề căn bản của bà là hãng International Robotics không thể cung cấp đầy đủ việc bảo trì hay phụ tùng thay thế kịp thời.
Let me see if I understand you correctly on this. Ðể xem tôi có hiểu đúng lời bà nói về điểm này không.
Epstein: Would anyone like some more coffee? Shirley?
Graham: Not for me. No, thank you.
Blake: Yes. I’d like a little bit more please.
Epstein: Okay. There’s the waiter. Waiter, could we get another cup of coffee over here, please? Thank you.
Blake: Okay. Ms. Graham, let me see if I understand you correctly on this. Now, your basic problem is that we at International Robotics cannot provide adequate maintenance or spare parts quickly enough.
Graham: Yes. That’s right. That’s my main concern.
Blake: Okay.
MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe và tập nói hai câu dài vừa nghe ở đoạn trên.

Cut 4


Language Focus: Listen and Repeat

Larry: Listen and Repeat.

Eliz: Let me see (pause for repeat)
Eliz: if I understand you (pause for repeat)
Eliz: correctly on this. (pause for repeat)
Larry: Let’s listen again.
Eliz: Let me see ... if I understand you ... correctly on this. (pause for repeat)
Larry: Listen and Repeat.
Eliz: Your basic problem (pause for repeat)
Eliz: is that we at International Robotics (pause for repeat)
Eliz: cannot provide adequate maintenance or spare parts (pause for repeat)
Eliz: quickly enough. (pause for repeat)
Larry: Let’s listen again.
Eliz: Your basic problem ... is that we at International Robotics ... cannot provide adequate maintenance or spare parts ... quickly enough. (pause for repeat)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần phỏng vấn sắp tới, Elizabeth hỏi Ông Blake về mối quan tâm của bà Graham.


Ôn lại chữ đã học: Aftersales service = dịch vụ sau khi giao hàng.
Additional cost = phí tổn thêm.
Problem of storage = vấn đề chỗ chứa đồ trong kho.
Ms. Graham was worried about the additional cost and the problem of storage. = Bà Graham lo ngại về phí tổn thêm và vấn đề chỗ chứa đồ trong kho.

Cut 5


Interview: Blake

Larry: Interview


Eliz: So she’s still concerned about the problem of aftersales service.
Blake: Yes, that right.
Ms. Graham was concerned about how quickly we could provide maintenance and spare parts.
Eliz: Earlier you suggested that your company could send additional spare parts to Ms. Graham.
Blake: Yes, but she didn’t seem to like that idea very much. She was worried about the additional cost and the problem of storage.
Eliz: I see.
Blake: It’s been my pleasure.
Eliz: Let’s take a break.

Vietnamese Explanation

Trong phần cuối bài học, quí vị nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẩu đàm thoại trong đó có câu trả lời; sau đó nghe lại câu hỏi rồi trả lời. Khi nghe câu trả lời đúng, xin lập lại.
Quí vị sẽ nghe câu: Who is responsible for providing spare parts? = Ai chịu trách nhiệm cung cấp phụ tùng thay thế?
To be responsible for = chịu trách nhiệm.
In Ms. Graham’s opinion, Mr. Blake’s company is responsible for providing spare parts. = Theo ý bà Graham, thì hãng của Ông Blake chịu trách nhiệm cung cấp phụ tùng thay thế.

Cut 6


Language Focus: Questions Based on FIB Dialog

Larry: Questions. Listen to the question.


Eliz: In Ms. Graham’s opinion, who is responsible for providing spare parts? (short pause)
Larry: Now listen to the dialog.
Blake: Okay. Ms. Graham, let me see if I understand you correctly on this. Now, your basic problem is that we at International Robotics cannot provide adequate maintenance or spare parts quickly enough. Graham: Yes. That’s right. That’s my main concern.
Blake: Okay.
Eliz: In Ms. Graham’s opinion, who is responsible for providing spare parts? (ding) (pause for answer)
Eliz: Mr. Blake’s company, International Robotics, is responsible for providing spare parts.(short pause)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 93 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

tải về 6.44 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   72
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương