VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí BÀi số 1tải về 6.44 Mb.
trang28/72
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích6.44 Mb.
#4364
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   72
Anh Ngữ sinh động bài 88.

Đây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English bài 88. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Mở đầu bài học, quí vị luyện nghe hiểu bằng cách nghe một câu, rồi nghe một mẩu đàm thoại trong đó có câu trả lời; sau đó nghe lại câu hỏi, rồi trả lời. Depend on = trust, rely on = tin cậy ai. That makes me very nervous = điều đó làm tôi rất áy náy, lo ngại.

Cut 1

Language Focus: Questions Based on FIB DialogLarry: Questions. Listen to the question.
Eliz: Does International Robotics have a nearby warehouse for spare parts? (short pause)
Larry: Now listen to the dialog.
Graham: As Mr. Epstein has told you, we have a good relationship with United Industries.
And we know we can depend on them.
On the other hand, your company has no facilities nearby, not even a warehouse for spare parts.
That makes me very nervous.
Eliz: Does International Robotics have a nearby warehouse for spare parts? (ding) (pause for answer)
Eliz: Mr. Blake’s company has no facilities nearby, not even a warehouse for spare parts.(short pause)
Larry: Listen to the question.
Eliz: Why doesn’t Ms. Graham want to keep spare parts in her warehouse? (short pause)
Larry: Now listen to the dialog.
Blake: As I told Mike, I’m sure we can work out a satisfactory arrangement. For example, we can send you spare parts ahead of time.
Graham: I appreciate that, Mr. Blake, but we don’t want to warehouse spare parts here. It’s just asking for trouble, and it also adds to our cost.
Eliz: Why doesn’t Ms. Graham want to keep spare parts in her warehouse? (ding) (pause for answer)
Eliz: She thinks it would cause trouble and add to her costs. (short pause)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần Culture Tips sắp tới, Larry chỉ cho ta cách thương lượng. This culture tip is about what to do at the beginning of a negotiation = phần mách giúp này nói về cách phải làm lúc đầu trong một cuộc thương lượng. Để ý đến cách đọc vần –ti : âm /sh/ trong to negotiate; a negotiator. Nhưng khi là danh từ thì vần –ti phát âm là /s/ trong negotiation.


Common ground = điểm tương đồng. Common ground is an interest which both of you share = điểm tương đồng là điều ích lợi mà cả hai cùng chia sẻ. [Nguyên nghĩa của chữ Ground = vùng đất, mặt đất].
Being honest will allow you to build long term relationships = Thành thật giúp bạn gây dựng được liên hệ dài hạn.
A high quality piece of equipment = một dụng cụïï trang bị có phẩm chất cao.
At all times = luôn luôn, lúc nào cũng. Probably the best advice I can give is to be honest at all times = có lẽ lời khuyên tốt nhất tôi có thể giúp là lúc nào cũng thành thậït.

Cut 2


Culture Tips: Beginning a Negotiation

Larry: Culture Tips


Eliz: Welcome once again to “Culture Tips” with Gary Engleton. Gary, our e mail question today is about beginning a negotiation. Our question is “Sometimes I have trouble starting negotiations with Americans.” “What should I do?”
Gary: Well, the first important thing to do is to focus on common ground.
Eliz: Common ground?
Gary: Yes. Common ground is an interest which you both share. For example, you may want to buy a high quality piece of equipment from Company X. You want to buy it; they want to sell it. That’s common ground.
Eliz: That is a good way to start.
Gary: The second thing is to be very honest about any problems you see.
For example, you may want to buy their product, but it may be too expensive.
First, you can say that they have an excellent product, and then state your problem about the price.
For example, you can say “There’s no doubt that your product is excellent.”
“However, the price is too high for us.”
After you have stated your position clearly, you have to encourage the other side to state their position clearly too.
Probably the best advice I can give you is to be honest at all times.
Being honest will allow you to build long term relationships.
These relationships will help you in future negotiations.
Eliz: Thanks for the excellent advice, Gary!
Gary: My pleasure!

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần thực tập sắp tới, quí vị nghe một câu nói, rồi tùy ý nghĩa trong bài học mà trả lời câu đó đúng hay sai, True or False.

Cut 3

Language Focus: True/FalseLarry: True or False.
Larry: Listen. Is this statement true or false?
Eliz: In negotiations, you should focus on interests that you share. (ding) (pause for answer)
Eliz: True. If you can’t find any common ground, there is nothing to negotiate. (pause)
Eliz: You shouldn’t tell the other side about problems you see. (ding) (pause for answer)
Eliz: False. You should be very honest about problems.
Eliz: That way, you have a chance to solve the problems. (pause)
Eliz: Building long term relationships is an important part of most negotiations. (ding) (pause for answer)
Eliz: True. Long term relationships are important to success in business. (pause)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe một mẩu đàm thoại thương mại về cách nhượng một điểm, conceding a point.


To concede = nhường một điểm trong cuộc tranh luận.
A concession (danh tự)ïï = một sự nhượng bộ.
We’re falling behind in our work = chúng ta trễ trong công việc của chúng ta.
Fall behind = trễ hạn.
A complaint = một điều khiếu nại, than phiền. Verb: to complain = than phiền.
Orders = hàng đã đặt mua.

Cut 4


Business Dialog: Conceding a Point

Larry: Business Dialog


Eliz: Let’s listen to today’s Business Dialog. Jennifer is trying to convince her boss, Joe, to buy new computers for the office.
Jennifer: The computers we have now are three years old!
They’re so slow that we can’t get any work done!
Joe: Jennifer, of course I understand your concerns, but....
Jennifer: Joe, they’re more than concerns; these are big complaints! We can’t get our work done because the computers are so slow!
Joe: Jennifer, there’s no doubt in my mind that you are right, but we just don’t have the money for new computers!
Jennifer: Joe, if we don’t get some new computers soon, we’ll lose business.
Joe: You have a good point, Jennifer, but.....
Jennifer: Joe, we’re falling behind in our work. And our customers are not receiving their orders on time. (pause)
Joe: That is very serious.
I want to assure you that I understand what you have said.
Jennifer: But what are you going to do about it?
Joe: (Deep sigh) OK. I’ll talk to the boss one more time.
Jennifer: Thanks, Joe. I knew you’d understand.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới ta nghe những cách nhượng bộ.

Cut 5

Focus on Functions: Conceding a PointLarry: Focus on Functions: Conceding a Point
Eliz: Now let’s focus on Conceding a Point.
Larry: Listen and Repeat.
Eliz: Of course I understand your concerns, but.... (pause for repeat)
Eliz: Of course I understand your concerns, but.... (pause for repeat)
Eliz: There’s no doubt in my mind that you are right, but ... (pause for repeat)
Eliz: There’s no doubt in my mind that you are right, but ... (pause for repeat)
Eliz: You have a good point, but..... (pause for repeat)
Eliz: You have a good point, but..... (pause for repeat)
Eliz: I want to assure you that I understand what you have said. (pause for repeat)
Eliz: I want to assure you that I understand what you have said. (pause for repeat)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Hãy nghe Larry chỉ cách nhượng bộ. Even though Joe is conceding a point, he follows each concession with the word “but” = Tuy Joe nhượng bộ một điểm, nhưng ông dùng chữ “nhưng” sau mỗi điểm nhượng bộ.


He lets Jennifer know that he understands her position, even if he can do nothing about it = Ông để cô Jennifer biết rằng ông hiểu lập trường của cô, tuy ông không giúp gì được.
I see your point = tôi hiểu lập trường (ý) của cô. You have a good point = Cô có một ý hay.
We’ll lose business = chúng ta sẽ mất khách.
Focusing on understanding is a good strategy in negotiations = Chú trọng vào việc tìm hiểu lập trường của người khác là một cách tốt trong những cuộc thương lượng.

Cut 6


Gary’s Tips: Conceding a Point
Larry: Gary’s Tips.

UPBEAT MUSIC

Eliz: Now it’s time for Gary’s Tips with Gary Engleton!

Gary: Hello, Elizabeth! Today I’ll be talking about conceding a point as part of a negotiation.


When you are in a negotiation, you want to establish common ground.
Often this means conceding some parts of the other side’s position.
In today’s Business Dialog, Joe recognizes that many of Jennifer’s points are correct.
One expression he uses is “I understand your concerns.”
Jennifer: The computers we have now are three years old! They’re so slow that we can’t get any work done!
Joe: Jennifer, of course I understand your concerns, but....
Gary: Joe also uses other expressions to make concessions, for example: “You have a good point.”

Let’s listen again.

Joe: Jennifer, there’s no doubt in my mind that you are right, but we just don’t have the money for new computers!
Jennifer: Joe, if we don’t get some new computers soon, we’ll lose business.
Joe: You have a good point, Jennifer, but.....
Jennifer: Joe, we’re falling behind in our work. And our customers are not receiving their orders on time.
Gary: Even though Joe is conceding a point, he follows each concession with the word “but.”
He lets Jennifer know that he understands her position, even if he can do nothing about it.

Focusing on understanding is a good strategy in negotiations. He says:

Joe: I want to assure you that I understand what you have said.
Gary: In Mr. Blake’s conversation with Ms. Graham, Mr. Blake also shows that he understands Ms. Graham’s position. First he uses the expression “I understand” when Ms. Grahams says she is nervous.
Graham: That makes me very nervous.
Blake: I understand.
Gary: Then he uses the expression “I see your point.”
Graham: It’s just asking for trouble, and it also adds to our cost.
Blake: Yes, I see your point.
Gary: Mr. Blake builds trust by showing that he understands Ms. Graham’s concerns. And a sense of trust is essential to any negotiation. I hope today’s tips were helpful! Thanks for joining us today for Gary’s Tips.
Eliz: Thanks, Gary!

MUSIC


MUSIC

Eliz: Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then!

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 88 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Động, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.Anh Ngữ sinh động bài 89.

Ðây là Chương Trình Anh ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 89. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học này quí vị sẽ gặp Ông Max và Cô Kathy là hai người phụ trách chương trình Anh ngữ Căn Bản nhằm giúp quí vị hiểu thêm về người Mỹ và Văn Hóa Mỹ. Chủ đề của bài học hôm nay là câu What’s Your Favorite Food? Bạn thích món ăn nào nhất? Xin nghe mấy chữ khó sẽ gặp ở phần tới.

Meat = thịt
Fish = cá
Swordfish = tên loại cá biển có mũi dài và nhọn như lưỡi kiếm; cá mũi kiếm.
Beef = thịt bò; steak = thịt bò nướng
What do you like to eat? bạn thích ăn món gì?
This lesson focuses on likes and dislikes and on classifications = bài này chú trọng vào những điều mình thích hay không thích và các phân loại.
A vegetarian = người cữ ăn thịt, người ăn chay. A meat eater = người ăn thịt.

Xin nghe phần phỏng vấn Maria Alvarez trước, sau đó, xin nghe rồi lập lại theo nhịp.

CUT 1

Max (voice over): Hi, I’m Max.


Kathy (voice over): Hello. My name is Kathy.
Max and Kathy (voice over): Welcome to Dynamic English!

MUSIC up and then fade

Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.

Larry: Today’s unit is What’s Your Favorite Food?

Kathy and Max talk about their favorite foods. Max likes meat, and Kathy is a vegetarian.

MUSIC


Kathy: Hi, Max. What’s up?
Max: Not much. How are you doing?
Kathy: Pretty good.
Max: Who’s our guest today?
Kathy: Today’s guest is Maria Alvarez.
Max: She manages a clothing store, doesn’t she?
Kathy: That’s right. In San Jose, California.
Max: And what’s our topic for today?
Kathy: Today, we’re going to talk about food.
Max: Food? Good. I like to talk about food.
Kathy: OK, Max, what’s your favorite food? Max: I’m a meat eater. I like beef, especially steak. How about you, Kathy? What do you like to eat?
Kathy: Oh, I like fish, especially swordfish. Do you like fish, Max?
Max: No, I don’t like fish very much.
Kathy: Well, let’s take a short break, and then we’ll talk with our guest.
MUSIC
Language Focus. Repeat with a Beat. What’s your favorite food?
Larry: Listen and repeat.
Kathy: What’s your favorite food? (pause for repeat)
Max: Beef. (pause for repeat)
Max: I like beef, especially steak. (pause for repeat)
Max: What’s your favorite food? (pause for repeat)
Kathy: Fish. (pause for repeat)
Kathy: I like fish, especially swordfish. (pause for repeat)
MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, xin nghe đoạn Kathy hỏi Maria Alvarez xem cô thích món ăn nào nhất. Spaghetti = mì kiểu Ý có trộn sốt cà chua và thịt bầm, rắc phó mát.

Italian food = món ăn kiểu Ý.


Pizza = bánh mì mềm nướng lò kiểu Ý trên mặt có bầy thịt xúc xích thái mỏng, hay thịt bầm và phó mát.
Hamburger = món thịt bò nghiền nướng, kẹp giữa một cái bánh mì mềm tròn, gốc ở thành phố Hamburg bên Ðức
Mexican food = món ăn kiểu Mễ Tây Cơ
Enchilada = bánh đa cuộn nhân thịt hay phó mát; khi ăn chấm nước sốt cay (chili sauce).[Tiếng Spanish đọc âm d trong enchilada như âm th trong that]
Taco = bánh đa ngô ròn, cuộn nhân thịt hay phó mát.
Tamale = bánh ngô cuộn nhân thịt bầm, gói bằng áo ngô (corn husks) và hấp chín.
A cook = người nấu bếp; to cook = nấu nướng; rice cooker = nồi cơm điện.
I prefer my mother’s cooking = tôi thích món ăn do mẹ tôi nấu.

CUT 2


Interview: Maria Alvarez: What kinds of food do you like?
Larry: Interview Maria talks about her favorite foods. Her favorite kind of food is Italian food.
Kathy: Now it’s time for today’s interview. Our guest today is Maria Alvarez.
Maria lives in San Jose, California. Hello, Maria.
Maria: Hello, Kathy. Nice to see you again.
Kathy: Today we’re going to talk about food. Maria, do you like American food?
Maria: American food?
Kathy: Yes. Steak, hamburgers, and so on.
Maria: Well, I like American food, but it’s not my favorite kind of food.
Kathy: What is your favorite kind of food?
Maria: Italian. I love Italian food.
Kathy: So you like spaghetti and pizza, right?
Maria: Oh, yes. I love pizza!
Kathy: How about Mexican food? Do you like Mexican food?
Maria: Yes, I do. My parents are both from Mexico. And they’re both excellent cooks.
Kathy: What do they cook?
Maria: Oh, they cook all kinds of Mexican food: enchiladas, tacos, tamales.
Kathy: How about you? Do you cook Mexican food?
Maria: Sure... but I prefer my mother’s cooking.
Kathy: Thank you, Maria. Our guest is Maria Alvarez. We’ll talk more after our break. This is New Dynamic English.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe và lập lại.

CUT 3

Language Focus. Listen with Music. She likes Mexican food.Larry: Listen and repeat.
Max: Does Maria like American food? (pause for repeat)
Max: Yes, she does, but it’s not her favorite. (pause for repeat)
Max: What’s her favorite kind of food? (pause for repeat)
Max: Her favorite kind of food is Italian food. (pause for repeat)
Max: What kinds of Italian food does she like? (pause for repeat)
Max: She likes spaghetti and pizza. (pause for repeat)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe điện thư, e mail. I often go to Chinese restaurants with my friends = tôi thường cùng bạn đi ăn cơm Tầu.


She likes Chinese food very much = cô ấy thích ăn cơm Tầu lắm.
Spicy = có nêm gia vị cay, như cà ri; hot = cay, như ớt.
Indian food is pretty hot = món ăn kiểu Ấn Ðộ khá cay.

CUT 4


E mail: Do you like Chinese food?

Larry: E mail


Kathy: Welcome back.
It’s time to check our e mail. We have an e mail from Deborah in Michigan. Her question is: Do you like Chinese food?
Maria: Yes, I do. I like Chinese food very much.
I often go to Chinese restaurants with my friends. Kathy: What other kinds of food do you like?
Maria: I like Indian food.
Kathy: Indian food is pretty hot.
Maria: Do you mean, spicy hot?
Kathy: Yes. Spicy hot.
Maria: Oh, I like hot food.
Kathy: What kinds of food don’t you like?
Maria: Well, I don’t like Thai food.
Kathy: Why not?
Maria: Thai food is really hot! It’s too hot for me!
Kathy: OK, Maria, thank you for being with us again.
Maria: My pleasure. Thanks for having me on your show.
Kathy: Let’s take a short break.
MUSIC
Vietnamese Explanation
Trong phần tới, quí vị nghe rồi trả lời khi nghe tiếng chuông.

Cut 5


Language Focus. Listen and answer.

Larry: Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.


Max: Does Maria like Chinese food? (ding) (pause for answer)
Max: Yes, she does. (short pause)
Max: She likes Chinese food. (short pause)
Max: Does Maria like hot food? (ding) (pause for answer)
Max: Yes, she does. (short pause)
Max: She likes hot food. (short pause)
Max: Does Maria like Thai food? (ding) (pause for answer)
Max: No, she doesn’t. (short pause)
Max: Thai food is too hot for her. (short pause)
MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần Ðàm Thoại Hằng Ngày, Phần 1, A Dinner Invitation, part 1 Mời đi ăn tối ta nghe mấy câu:
Mark invites his friend Debby to have dinner with him = Anh Mark mời bạn là cô Debby đi ăn tối với mình.
Debby likes Italian food, but Mark thinks it’s too fattening = Debby thích ăn món ăn kiểu Ý, nhưng anh Mark cho là món ăn nhiều chất béo.
Student Union = toà nhà dùng làm nơi hội, có phòng cho các hoạt động và ăn uống của sinh viên trong khuôn viên đại học.

Xin nghe trước, sau đó nghe rồi lập lại.

Cut 6

Daily Dialogue: A Dinner Invitation: Part 1.Larry: Daily Dialogue: A Dinner Invitation (Part 1)
Mark invites his friend Debby to have dinner with him. Debby likes Italian food, but he thinks it’s too fattening.
Larry: Listen to the conversation.
Mark: Would you like to go out to dinner tonight? (short pause)
Debby: Sure. I’d love to, Mark! (short pause)
Mark: What kind of food do you like? (short pause)
Debby: Oh, I love Italian food! (short pause)
Mark: Uh, Italian food is too fattening. (short pause)
Larry: Listen and repeat.
Mark: Would you like to go out to dinner tonight? (pause for repeat)
Debby: Sure. I’d love to, Mark! (pause for repeat)
Mark: What kind of food do you like? (pause for repeat)
Debby: Oh, I love Italian food! (pause for repeat)
Mark: Uh, Italian food is too fattening. (pause for repeat)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Phần tới là phần Câu Ðố Trong Tuần, Question of the Week. Quí vị đã nghe ba câu này trong một bài trước. Bây giờ nghe lại câu hỏi và câu giải đáp.


Drive a car = lái xe;
start first grade = bắt đầu vào lớp 1 (sau khi học xong lớp mẫu giáo);
retire = về hưu. Most Americans retire when they are about sixty five = phần đông người Mỹ về hưu khi họ được gần 65 tuổi.
Some still work even when they are over 65 = một số người vẫn làm việc dẫu đã quá 65 tuổi.

Cut 7


Question of the Week: answer
When do most people learn to drive a car? When do most children start first grade? When do most people retire?
Larry: Question of the Week!
Max: It’s time to answer last week’s question. The question was: When do they do it? Are you ready to play our game, Kathy?
Kathy: Yes, I am.
Max: OK. Question 1. In the United States, when do most people learn to drive a car?
Kathy: Could you please repeat the question?
Max: At what age do most Americans learn to drive a car?
Kathy: Let’s see. I think... most people learn to drive a car when they are sixteen years old.
Max: That’s right. Most Americans learn to drive when they are sixteen. OK. Here’s your second question. In the United States, when do most children start first grade?
Kathy: Let me think. When do most children start first grade? Most children start first grade when they are five years old.
Max: Not quite. Most children start first grade when they are six years old. Question number 3. In the United States, when do most people retire?
Kathy: At what age do most people retire?
Max: Yes.
Kathy: Boy, that’s hard to say. Some Americans retire when they are pretty young... fifty or fifty five years old. And other people still work when they are seventy or seventy five. But most Americans... I think most Americans retire when they are about sixty five years old.
Max: Yes, that’s right. Most Americans retire when they are sixty five.
Max: You did very well.
Kathy: Thank you. I enjoyed it.

MUSIC
Larry: A Question for You


Max: Now here’s a question for you.
Larry: Listen for the bell, then say your answer.
Max: What kinds of food do you like? (ding) (pause for answer)
Max: Mmmm. Sounds good!

MUSIC
Kathy: Well, our time is up. So until next time... This is Kathy.


Max: And this is Max.
Kathy: Good luck in your English studies!
Kathy and Max: Good bye.

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong chương trình Anh Ngữ Sinh Ðộng, New Dynamic English bài 89. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

Anh Ngữ sinh động bài 90.

Ðây là chương trình Anh Ngữ Sinh Ðộng, New Dynamic English, bài 90; Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong phần Interlude, Câu chuyện giữa bài, ta nghe nói về một thi sĩ và nhà viết truyện bí ẩn người Mỹ tên là Edgar Allan Poe. Ông là tác giả bài thơ “The Raven,” con quạ đen, trong đó ông tả sau khi người yêu là Lenore chết, người sinh viên, nhân vật trong bài thơ, vào một đêm tháng chạp ảm đạm, thấy một con quạ tới đậu ở cửa phòng.

Trong khi nhân vật trong bài thơ thương nhớ người yêu tên Lenore đã chết, con quạ đen chỉ đáp “Nevermore!” (không bao giờ còn nữa). [Lenore vần với nevermore]. Quí vị thấy chữ “Quoth”, tiếng cổ có nghĩa là “said” nghĩa là “nói” hay “đáp”, chỉ dùng ở ngôi thứ nhất và thứ ba. “Quoth the raven, “Nevermore.” Con quạ đen đáp lại: “Không còn bao giờ (gặp lại Lenore) nữa.”
Famous = nổi tiếng.
Mystery stories = truyện bí ẩn hay kinh dị.
Max talks about a movie that he saw. = Max nói về cuốn phim anh đã xem.
The movie was about the life of the American writer, Edgar Allan Poe = cuốn phim tả cuộc đời của nhà văn Mỹ Edgar Allan Poe, chết năm 40 tuổi, sinh năm 1809, chết năm 1849.
It’s playing in Georgetown = phim đang chiếu ở khu Georgetown (ở Washington, D.C.)

CUT 1
Edgar Allan Poe


“The Raven”
sad, unhappy
I saw a movie.
It was called “Poe.”
“Quoth the Raven: ‘Nevermore!’ “Con quạ đáp: ‘Không còn nữa!’”
Larry: We’re off the air.
Kathy: So, Max, did you have a good weekend?
Max: Yes, I did. I saw a movie.
Kathy: A movie? Which one?
Max: It was called “Poe.”
Kathy: Poe? Edgar Allan Poe? The famous American writer?
Max: Yes.
Kathy: Oh, I love his poems. Especially “The Raven.” “Quoth the Raven: ‘Nevermore!’” And his stories! He wrote great stories! Mystery stories!
Is the movie about one of his stories?
Max: No, the movie isn’t about his stories.
The movie is about Edgar Allan Poe himself. It’s the story of his life.
Kathy: Really? Did you like it?
Max: Yes, it was great. But it was very sad.
Poe had a very unhappy life!
Kathy: Oh, I’d love to see it!
Max: It’s playing in Georgetown.
Kathy: OK. I’ll go this weekend!
Elizabeth enters
Kathy: Oh, hi Elizabeth. Have a good show!
Eliz: Thanks.
Larry: Alri i i ght. Quiet please, everyone. Cue Music... 
Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe đoạn Functioning in Business, Anh Ngữ Thương Mại, một chương trình Anh ngữ thương mại trung cấp chú trọng vào tập tục và văn hoá trong môi trường kinh doanh Mỹ.


Business lunch = bữa ăn trưa bàn công chuyện.
This program focuses on offering = chương trình này chú trọng vào những đề nghị đưa ra.
To offer = đề nghị, mời.
I offer him a drink = tôi mời ông ta uống; danh từ là offer, offering, số nhiều: offers, offerings = đề nghị đưa ra.
Ôn lại: Spare parts = phụ tùng thay thế.
Aftersales services = dịch vụ sau khi giao hàng như phụ tùng thay thế và bảo trì.
Issues = vấn đề cần thảo luận.
Xin nghe phần 2 của bài học.
Cut 2 

Eliz: Hello, I’m Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business!


Larry: Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture.
Today’s unit is “A Business Lunch, Part 1.” This program focuses on Offering.
[ We are following three people involved in business meetings and negotiations. They are Charles Blake, of International Robotics, Michael Epstein of Advanced Technologies, and Shirley Graham, also of Advanced Technologies].
MUSIC

Interview: Epstein

Larry: Interview
Eliz: Hello, Mr. Epstein.
Epstein: Hello, Elizabeth.
Eliz: Today we’ll listen to more of your conversation with Mr. Blake.
Epstein: OK.
Eliz: Ms. Graham had concerns about doing business with Mr. Blake’s company.
Epstein: That’s right. She was concerned about spare parts and aftersales service. We talked about those issues.
Then when the food came, we stopped talking business for a while.
Eliz: When did you start talking about business again?
Epstein: At the end of the meal, after we had our coffee.
Eliz: OK. Let’s listen to your conversation, just before you started talking about business again.
Epstein: OK.
Vietnamese Explanation 

Trong phần tới, ta nghe một mẩu đàm thoại giữa ba người, Ông Epstein, Ông Blake, bà Graham khi họ đã ăn xong (at the end of their meal). Ông Epstein hỏi xem có ai muốn uống thêm cà phê không.


Well, that was a good meal = Chà, thật là một bữa ăn khá ngon.
Delicious = ngon miệng.
Waiter = người hầu bàn nam;
waitress = người hầu bàn nữ. 

Cut 3


Dialog: FIB Dialog, A Business Lunch

Larry: Dialog


Mr. Epstein, Mr. Blake, and Ms. Graham are at the end of their meal. Mr. Epstein asks if anyone would like some more coffee.
Would anyone like some more coffee? Could we get another cup of coffee over here, please?
Epstein: Well, that was a pretty good meal.
Graham: Um, it was delicious.
Epstein: Would anyone like some more coffee? Shirley?
Graham: Not for me. No, thank you.
Blake: Yes. I’d like a little bit more please.
Epstein: Okay. There’s the waiter.
Waiter, could we get another cup of coffee over here, please? Thank you.
MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần Variations sắp tới, quí vị nghe và lập lại những cách nói khác nhau nhưng cùng một ý.
Thí dụ: like và care for đều có nghĩa là thích, muốn. Would anyone like some more coffee? Would anyone care for some more coffee? Có ai muốn uống thêm cà phê không?

Cut 4


Language Focus: Listen and Repeat: Variations
Larry: Variations. Listen to these variations..
Eliz: Would anyone like some more coffee?
Larry: Would anyone care for some more coffee? (pause)
Eliz: Not for me. No, thank you.
Larry: None for me, thanks. (pause)
Eliz: I’d like a little bit more, please.
Larry: I’ll have some, please. (pause)
MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe một cuộc phỏng vấn ông Epstein. Ông Epstein nói về chuyện ông đóng vai người mời một số người ăn trưa.
Host = người chủ bữa tiệc (nam);
hostess (nữ).
The check = biên lai tính tiền.
Who paid the check? = ai trả tiền ăn?
On company account = trả bằng quĩ của công ty.
Make sure = lo sao cho tươm tất.
I made sure that everyone got what they wanted to eat and drink = tôi lo sao cho ai cũng có món ăn và đồ uống mình muốn.
>Nhận xét về Everyone gets what they want: Ai nấy nhận được món ăn mình muốn. Thường thì everyone ở số ít; đi theo sau bởi động từ ở ngôi thứ ba số ít [như, Everyone was happy = ai nấy đều vui mừng], hay đại danh từ ở số ít như he hay she, nhưng thay vì nói: Everyone gets what he or she wants, thì nay, để giản dị hơn, nhất là khi nói, người Mỹ dùng Everyone theo sau bởi they. Nghĩa là: khi viết, thay vì nói: Everyone gets what they want, ta có thể dùng: All get what they want; hay Everyone gets what he or she wants. Khi nói, ta có thể dùng they với everyone: Everyone gets what they want.

Cut 5


Interview: Epstein
Larry: Interview Mr. Epstein talks about being the host at the business lunch
a host
a (dinner) check
a company account
I made sure that everyone got what they wanted to eat and drink.
Eliz: You were the host at this lunch, weren’t you?
Epstein: Yes, that right. I invited Mr. Blake to lunch, and I was the host. I made sure that everyone got what they wanted to eat and drink.
Eliz: Who paid the check?
Epstein: I did. On the company account, of course.
Eliz: I see. Thanks again for being with us.
Epstein: Again it’s been my pleasure.
Eliz: Let’s take a break.

Vietnamese Explanation 

Trong phần đàm thoại sắp tới, quí vị nghe một câu hỏi rồi nghe một mẩu đàm thoại trong đó có câu trả lời. Xin lập lại câu trả lời đúng. 

Cut 6


Language Focus: Questions Based on FIB Dialog

Larry: Questions. Listen to the question.


Eliz: Did Ms. Graham enjoy the meal? (short pause)
Larry: Now listen to the dialog.
Epstein: Well, that was a pretty good meal.
Graham: Um, it was delicious.
Eliz: Did Ms. Graham enjoy the meal? (ding) (pause for answer)
Eliz: Yes, she did. She thought it was delicious. (short pause)
Larry: Listen to the question. Eliz: Who wants more coffee? (short pause)
Larry: Now listen to the dialog.
Epstein: Would anyone like some more coffee? Shirley?
Graham: Not for me. No, thank you.
Blake: Yes. I’d like a little bit more please.
Epstein: Okay. There’s the waiter. Waiter, could we get another cup of coffee over here, please?
Eliz: Who wants more coffee? (ding) (pause for answer)
Eliz: Mr. Blake would like another cup of coffee. (short pause)

MUSIC
Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 90 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.tải về 6.44 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   72
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương