VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí BÀi số 1tải về 6.44 Mb.
trang26/72
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích6.44 Mb.
#4364
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   72
Anh Ngữ sinh động bài 82.

Đây là Chương trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English, bài 82. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Mở đầu bài học, quí vị luyện nghe hiểu bằng cách nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẩu đàm thoại có câu trả lời; sau đó nghe lại câu hỏi và trả lời.


Ôn lại: dressing = dầu hay phó mát lỏng trộn rau sống.
Pesto pasta = mì kiểu Ý có nước sốt rau húng basil nghiền, dầu ô - liu (olive oil) và rắc bột phó mát Parmesan.
Lowfat Italian dressing = dầu dấm kiểu Ý, ít chất béo.

Cut 1


Language Focus: Questions Based on FIB Dialog

Larry: Questions.


Larry: Listen to the question.
Eliz: What does Ms. Graham order? (short pause)
Larry: Now listen to the dialog.

Waitress: Are you ready to order?


Graham: Yes, I think we’re all ready. I’ll have the large green salad.
Waitress: And what kind of dressing would you like?
Graham: Just oil and vinegar please.
Waitress: OK.
Eliz: What does Ms. Graham order? (ding) (pause for answer)
Eliz: She orders a large green salad, with oil and vinegar dressing. (short pause)
Eliz: Does Mr. Blake order the seafood sauté? (short pause)
Larry: Now listen to the dialog.

Blake: Which do you recommend, Ms. Graham: the seafood sauté or the pesto pasta?


Graham: Hmmm, do you like rich sauces?
Blake: Yes, very much, but I’m watching my weight.
Graham: I understand. I suggest the pesto pasta; it has olive oil and no cream.
Blake: Good idea! And I’ll also take a small salad with the lowfat Italian dressing.
Eliz: Does Mr. Blake order the seafood sauté? (ding) (pause for answer)
Eliz: No, he doesn’t. He orders the pesto pasta. He also orders a small salad. (short pause)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần Culture Tips, Mách giúp văn hoá, quí vị học về nhiều lựa chọn trong văn hoá Hoa - Kỳ. Phần Mách giúp văn hoá trả lời câu hỏi: “When I go to an American restaurant, why does the waitress ask me a lot of questions?” tại sao khi tôi vào một nhà hàng Mỹ, người hầu bàn lại hỏi tôi nhiều câu hỏi?


Freedom = sự tự do.
Individual = cá nhân.
For most Americans, having choices is a kind of freedom = đối với phần đông người Mỹ, có nhiều lựa chọn là một thứ tự do.
A choice = một sự lựa chọn. [Động từ bất qui tắc: To choose/chose/chosen = chọn.]
Most Americans don’t want to be exactly the same as everyone else = phần lớn người Mỹ không muốn giống y như những người khác.
As long as = miễn là, với điều kiện làø.

Cut 2


Culture Tips: Choice in American Culture

Larry: Culture Tips This Culture Tip answers the question: “When I go to an American restaurant, why does the waitress ask me a lot of questions?”


Eliz: Hello, everyone and welcome again to “Culture Tips” with Gary Engleton. Today we have an e - mail question about American restaurants. The question is: “When I go to an American restaurant, why does the waitress ask me a lot of questions?” “Why are there so many choices?”
Gary: That’s a very important question, because it is part of the larger issue of choice in American culture. For most Americans, having choices is a kind of freedom. Most Americans don’t want to be exactly the same as everyone else.
Eliz: They want to be individuals.
Gary: That’s right. So Americans like to have a lot of choices when they go to a restaurant.
Eliz: Can you give an example?
Gary: Sure. When you go to a restaurant in the United States, the waiter or waitress will ask you what kind of dressing you want on your salad. You may be able to choose from five or six different dressings.
Eliz: That many?
Gary: Yes, the more choices the better. You know, as an American, I sometimes feel strange when I go to restaurants in other countries.
Eliz: Why?
Gary: In many foreign restaurants, you don’t have a lot of choices. For example, everyone has the same salad dressing. Maybe I don’t like that kind of salad dressing.
Eliz: Gary, that’s very important information. After the show, why don’t we go out for a salad and discuss it some more?
Gary: Great idea, as long as we go to a place that has blue cheese dressing. I only eat blue cheese dressing.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe một câu rồi xem câu ấy đúng hay sai, tùy theo nghĩa trong bài đã học, True or False.

Cut 3

Language Focus: True/FalseLarry: True or False.
Larry: Listen. Is this statement true or false?
Eliz: In American restaurants, the waiters or waitresses may ask a lot of questions. (ding) (pause for answer)
Eliz: True. For example, they may ask what kind of salad dressing you want. (pause)
Eliz: Most Americans want to be exactly like other Americans. (ding) (pause for answer)
Eliz: False. Most Americans want to be individuals. (pause)
Eliz: For most Americans, having choices is having a kind of freedom. (ding) (pause for answer)
Eliz: True. For example, Americans like to have a lot of choices when they go to a restaurant.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe cách gọi món ăn ở nhà hàng.


A diner: quán ăn nhỏ; diner còn có nghĩa là thực khách; toa tầu có nhà hàng. Trong bài, Jane Tucker, một nữ thương gia, đang gọi các món ăn ở một quán ăn nhỏ.
Sunny side up = món trứng rán một mặt, còn lòng đỏ lộ bên trên.
Plain (toast) = bánh mì nướng không có quệt bơ.
I’ll have the one - egg and toast special = tôi muốn món đặc biệt có một quả trứng và bánh mì nướng.
How would you like your egg? = Bạn muốn trứng của bạn làm kiểu gì?
Would you like butter and jam on your toast? = Bạn có muốn quệt bơ và mứt trên bánh mì không?
I like it plain = tôi không muốn bánh mì quệt bơ hay mứt.
Plain = giản dị.
Large, medium or small? = lớn, trung bình hay nhỏ?
What kind of toast would you like? = Bạn thích thứ bánh mì gì?
White, whole wheat or rye? = Trắng, toàn bột mì hay có hạt lúa mạch đen rye.
Whole wheat bread = bánh mì có trộn cả cám (bran).

Cut 4


Business Dialog: Ordering in a Restaurant

Larry: Business Dialog


Jane Tucker, a businesswoman, is ordering breakfast in a diner.
Eliz: Let’s listen to today’s Business Dialog. Jane Tucker, a businesswoman, is ordering breakfast in a diner.
Jane: Excuse me! Could I order now? I’m in a little bit of a hurry.
Waiter: Certainly. Would you like to start with some coffee?
Jane: No, thanks. Could I have some orange juice?
Waiter: Sure. Large, medium, or small?
Jane: Medium, please. And I’ll have the one egg and toast special.
Waiter: OK.
How would you like your egg?
Jane: Sunny side up, please.
Waiter: And what kind of toast would you like: white, whole wheat, or rye?
Jane: Whole wheat, please.
Waiter: And would you like butter or jam on your toast?
Jane: Neither. I’d like it plain.
Waiter: Very good. I’ll be right back with your orange juice.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe những món đề nghị đểå khách chọn (offerings).


Menu = thực đơn.
A customer = khách hàng.
The choices are usually listed on the menu = các món để khách chọn thường có liệt kê trên thực đơn.
The waiter first asks the customer if she would like to start with some coffee = người hầu bàn thoạt tiên hỏi khách hàng có muốn bắt đầu bằng cách gọi trước một ly cà - phê không.
Nhận xét: ở Mỹõ khi gọi cà phê, nếu trả lời, I’d like it black tức là cà phê đen không có đường hay sữa.
Orange juice = nước cam tươi.
Toast = bánh mì nướng.

Cut 5


Focus on Functions: Offering

Larry: Focus on Functions: Offering


Eliz: Now let’s focus on Offering.
Larry: Listen and Repeat.
Eliz: Would you like to start with some coffee? (pause for repeat)
Larry: No, thanks. (pause for repeat)
Eliz: And what kind of toast would you like: white, whole wheat, or rye? (pause for repeat)
Larry: Whole wheat, please. (pause for repeat)
Eliz: And would you like butter or jam on your toast? (pause for repeat)
Larry: Neither. I’d like it plain. (pause for repeat)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần Mách giúp văn hoá Culture Tips, Gary sẽ chỉ cho ta cách chọn các món ăn và nghe những câu người hầu bàn thường hỏi. The language focuses on accepting or refusing offers = phần ngôn ngữ chú trọng vào các cách nhận hay từ - chối những đề nghị.

Cut 6

Gary’s Tips: Offering


Larry: Gary’s Tips. Gary talks about making choices in restaurants. The language focus is on accepting and refusing offers.

MUSIC


Eliz: Now it’s time for Gary’s Tips with Gary Engleton!
Gary: Hello, Elizabeth! Today I’ll be talking about making choices in restaurants. In American restaurants, you have many choices.
Waiters will often ask you questions such as “What would you like?” “What kind would you like?” and “How would you like it prepared?”
The choices are usually listed on the menu.

Or you can ask “What are my choices?” or “What kind do you have?”


The waiter or waitress will often offer you some choices, as in today’s Business Dialog.

The waiter first asks the customer if she would like to start with some coffee.


She refuses, using the expression “No, thanks.”

Waiter: Would you like to start with some coffee?


Jane: No, thanks.

Gary: When she asks for orange juice, he offers her three choices: large, medium, or small.

Jane: Could I have some orange juice?
Waiter: Of course. Large, medium, or small?
Jane: Medium, please.

Gary: Saying “Please” makes her response more polite.


After she orders her egg, the waiter offers her three kinds of toast:

Waiter: And what kind of toast would you like: white, whole wheat, or rye?


Jane: Whole wheat, please.

Gary: And then he offers her butter or jam for her toast.

Waiter: And would you like butter or jam on your toast?
Jane: Neither. I’d like it plain.

Gary: She says “Neither.” This is a short way to say “I don’t want either butter or jam.” I hope today’s tips will help you the next time you go to an American restaurant. Thanks for joining us today for Gary’s Tips. We’ll see you again next time!


Eliz: Thanks, Gary!

MUSIC


Eliz: Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then!

MUSIC


Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 82 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.Anh Ngữ sinh động bài 83.

Đây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh - Động New Dynamic English, bài 83; Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là I’m a Fashion Model - tôi là người mẫu thời trang. Bài học hôm nay chú trọng về mô tả hình dáng. This lesson focuses on physical description.


Bài này cũng phân biệt cách dùng giữa hai từ “very” (rất, lắm) và “too” (quá).
Mấy chữ mới: a fashion model = người mẫu thời trang.
She’s very busy = cô ấy bận lắm.
I’m glad she’s not too busy to be on our show = tôi mừng là cô ấy không quáù bận đến mực không thể xuất hiện trên chương trình của chúng ta. [too busy to = bận quá không thể…].
Hãy nghe Kathy phỏng vấn Jenny Chen, vợ ông Richard Chen, làm người mẫu.

Cut 1


MUSIC

Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.


Larry: Today’s unit is I’m A Fashion Model.

MUSIC


Kathy: Hi, Max.
Max: Hi, Kathy.
Who’s with us today?
Kathy: Today’s guest is Jenny Chen.
Max: Chen? Is she married to Richard Chen?
Kathy: Yes, she’s his wife.
Max: I’ll be happy to meet her.
And what’s our topic for today?
Kathy: Jenny’s going to talk to us about her work.
Max: What does she do?
Kathy: She’s a fashion model.
Max: A fashion model?
Kathy: Yes, she’s a fashion model and a mother. She’s very busy.
Max: I’m glad she’s not too busy to be on our show.
Kathy: I am too.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, Kathy phỏng vấn Jenny Chen.


Jenny Chen talks about her work as a fashion model = Jenny Chen nói về việc cô làm người mẫu thời trang.
A magazine = tạp chí.
A newspaper = nhật - báo.
Pictures = hình, ảnh.
A model = người mẫu.
To model = làm mẫu.
Do you like modeling? = Bạn có thích làm mẫu không?
I model clothes = tôi làm mẫu quần áo.
The pay is very good = lương rất khá.
Pay = salary.
Pay increase = pay raise = tăng lương.

Cut 2


Interview: Jenny Chen

Larry: Interview


Jenny Chen talks about her work as a fashion model. Her pictures are in magazines and newspapers.
Kathy: Now it’s time for today’s interview.
Our guest today is Jenny Chen.
Hello, Jenny. It’s nice to meet you.
Jenny: It’s nice to meet you too, Kathy.
Max, it’s nice to meet you.
Max: A pleasure..
Kathy: You’re a model, aren’t you?
Jenny: That’s right.
Kathy: What kind of model are you?
Jenny: I’m a fashion model. I model clothes.
Kathy: Are your pictures in magazines?
Jenny:Yes, they are. In magazines and newspapers.
Kathy: Do you like modeling?
Jenny: Yes, I like it a lot. And the pay is very good.
Kathy: Do you travel a lot?
Jenny: Not very much. I don’t like to travel. I like to be with my family.
Kathy: You have a son, don’t you?
Jenny: Yes, I have one son.
He’s five years old. His name is Jason.
Kathy: OK. Thanks, Jenny. Our guest today is Jenny Chen. We’ll talk more after our break.
This is New Dynamic English.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe rồi lập lại. Để ý đến những câu hỏi láy lại, có phải không ở cuối câu.

Cut 3

Language Focus. Repeat with a Beat.Larry: Listen and repeat.
Max: Jenny is a fashion model, isn’t she? (pause for repeat)
Max: Yes, she is. (pause for repeat)
Max: Her pictures are in magazines, aren’t they? (pause for repeat)
Max: Yes, they are. (pause for repeat)
Max: She likes modeling, doesn’t she? (pause for repeat)
Max: Yes, she does. (pause for repeat)
Max: She travels a lot, doesn’t she? (pause for repeat)
Max: No, she doesn’t. (pause for repeat)
Max: Her son is five years old, isn’t he? (pause for repeat)
Max: Yes, he is. (pause for repeat)
Max: Her son’s name is Richard, isn’t it? (pause for repeat)
Max: No, it isn’t. His name is Jason. (pause for repeat)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần phỏng vấn Jenny sắp tới, quí vị nghe những chữ mô tả hình dạng - physical appearance.


Jenny is tall but she’s not very thin. = cô Jenny cao nhưng không gầy lắm.
Tall = cao;
short = thấp;
thin = gầy (ốm),
fat = mập, béo.
Many models are tall, but not all of them are = nhiều người mẫu cao, nhưng không phải tất cả người mẫu đều cao.
In my opinion, some models are too thin = theo ý tôi, vài người mẫu gầy quá. They look like toothpicks = họ gầy như que tăm.
Weight = (n) trọng - lượng, sức nặng.
Động tự: to weigh. I’m watching my weight = tôi phải ăn kiêng cho khỏi mập. How much does he weigh? Anh ta cân nặng bao nhiêu?

Cut 4


Interview 2: Jenny Chen

Larry: Interview Jenny talks about her physical appearance.


Kathy: Our guest today is Jenny Chen. Jenny is a fashion model. Jenny, I see that you’re tall. Are most models tall?
Jenny: Well, many models are tall, but not all of them are tall. Some models are short.
Kathy: What about weight? Are most models thin?
Jenny: No. As you can see, I’m not very thin.
Kathy: But many models are thin, aren’t they?
Jenny: Of course, some models are very thin.
Kathy: In my opinion, some models are too thin.
Jenny: I agree. Some models are too thin. They look like toothpicks! [laughs]
Kathy: [laughs] Yes, that’s right, Jenny. Our guest today is Jenny Chen. We’ll talk more after our break. This is New Dynamic English.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, Language Focus, quí vị nghe và lập lại, và phân biệt nghĩa của “very” (rất, lắm) và “too” (quá).

Cut 5

Language Focus.Larry: Listen and repeat.
Max: Many models are tall. (pause for repeat)
Max: Many models are tall, but not all of them are tall. (pause for repeat)
Max: Some models are short. (pause for repeat)
Max: Many models are thin, aren’t they? (pause for repeat)
Max: Some models are very thin. (pause for repeat)
Max: Some models are too thin. (pause for repeat)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị phân biệt cách dùng very và too. When you model a dress, can you keep the dress? Khi cô làm mẫu một kiểu áo dài thì cô có được giữ chiếc áo đó không? Most of the time, the dresses are very expensive.


Phần lớn các áo dài rất đắt (mắc). They’re too expensive for me to buy = áo dài mắc quá tôi mua không nổi.

Cut 6


Telephone

Larry: Telephone.


Jenny talks about the clothes that she models.
Kathy: We’re back with Jenny Chen. Now let’s go to our phones. Hello. You’re on the air with New Dynamic English.
Female Caller: Hello. My name is Winifred. I’m calling from Phoenix, Arizona. My question is: When you model clothes, can you keep the clothes?
Jenny: No. Not usually. Most of the time, the clothes are usually very expensive. They’re too expensive for me to buy.
Female Caller: I see. Thank you.
Kathy: Thank you for calling.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Hãy thực tập cách dùng trạng từ adverbs of degree, very và too. Nhận xét: nếu “too” đi theo sau bởi một tĩnh từ và động từ thì có nghĩa phủ định. The dress is too expensive for me to buy = cái áo đó đắt quá tôi không mua nổâi.


Too hot to work = nóng quá làm việc không được. [too+adjective+to+verb]. Some summer days are to hot to work = vài ngày hè nóng quá làm việc không được.

Cut 7


Language Focus. Listen and repeat.

Larry: Listen and repeat.

Max: expensive
Max: Some clothes are too expensive. (pause for repeat)
Max: They’re too expensive for Jenny to buy. (pause for repeat)
Max: thin
Max: Some models are too thin. (pause for repeat)
Max: They look like toothpicks! (pause for repeat)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần điện thư sắp tới, quí vị nghe thêm về mô tả diên mạo hình dáng (physical appearance).


Famous = nổi danh. She’s six feet tall = cô ấy cao sáu bộ Anh (gần 1.83 meters). [Nhận xét, tả chiều cao của người, dùng “tall,” chứ không dùng “high.”
Đo chiều dài bên Anh và Mỹ: One foot = 0.3048 meter; 3 feet = one yard = 0.9144 meter; one inch = 0.0254m.]
Jenny nói về bạn cô là Inga, người mẫu nổi tiếng. What color hair does Inga have? Tóc Inga mầu gì? She has long blond hair = cô ấy có tóc dài mầu vàng. She has big blue eyes = cô ấy có mắt to mầu xanh. Xin nghe phần điện thư trước rồi nghe và trả lời.

Cut 8


E - mail

Larry: E - mail Jenny talks about her friend Inga. Inga is a famous model.


Kathy: Welcome back. It’s time to check our e - mail. We have an e - mail from Margaret in Atlanta, Georgia. Her question is: “Do you know Inga Wilson, the famous model?”
Jenny: Yes, I do. In fact, Inga and I are friends. I’m tall, but she’s very tall. She’s six feet tall.
Kathy: Really?
Jenny: Yes. And she has long blond hair. And big blue eyes. She’s very beautiful!
Max: I think you both are very beautiful!
Jenny: Thank you.
Kathy: Jenny, thank you for being on our show. Please say hello to your husband Richard.
Jenny: I’ll do that. Thanks for inviting me. Kathy: Let’s take a short break.

MUSIC


Language Focus. Listen and answer.
Larry: Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Max: What color hair does Inga have? (ding) (pause for answer)
Max: Inga has blond hair. (short pause)
Max: Does she have long hair or short hair?(ding) (pause for answer)
Max: She has long hair. (short pause)
Max: Does she have green eyes? (ding) (pause for answer)
Max: No. She has blue eyes. (short pause)

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong Chương trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

Anh Ngữ sinh động bài 84.

Đây là chương trình Anh Ngữ Sinh Động, New Dynamic English, bài 84; Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Bài học hôm nay bắt đầu bằng mẩu đàm thoại ở phòng mạch bác sĩ, sau đó trong phần Man on the Street, Ken Moss phỏng vấn một nhân viên an ninh ở đài kỷ niệm tổng thống Abraham Lincoln.


Phần đầu một bà nói với bác sĩ về chỗ đau ở đầu gối. A woman talks to her doctor about a pain in her knee.
Where does it hurt? = Đau ở đâu?
It hurts right here = đau ở ngay chỗ này.
It hurts when I walk = tôi thấy đau khi bước đi.

Cut 1


Daily Dialogue: At the Doctor’s Office. Part 2.

Larry: Daily Dialogue: At the Doctor’s Office (Part 2)


A woman talks to her doctor about a pain in her knee.
Larry: Listen to the conversation.
Doctor (male): Good morning, Natalie. (short pause)
Natalie: Good morning, Doctor. (short pause)
Doctor: How are you today? (short pause)
Natalie: Just fine, thanks. (short pause)
Doctor: So what’s the problem? (short pause)
Natalie: My leg hurts. (short pause)
Doctor: Where does it hurt?(short pause)
Natalie: Right here. In my knee. (short pause)
Doctor: Does it hurt when you walk? (short pause)
Natalie: Yes, it does. It hurts when I walk. (short pause)
Larry: Listen and repeat.
Doctor: Where does it hurt? (pause for repeat)
Natalie: Right here. In my knee. (pause for repeat)
Doctor: Does it hurt when you walk? (pause for repeat)
Natalie: Yes, it does. It hurts when I walk. (pause for repeat)
MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần Man on the Street, Ken Moss phỏng vấn một nhân viên an - ninh ở đài kỷ niện Abraham Lincoln. Ken talks with a security guard at the Lincoln Memorial. The guard shows Ken how to turn on the lights = người nhân viên an - ninh chỉ cho Ken cách bật đèn lên.


Turn on the lights = bật đèn lên.
Turn off the lights = tắt đèn đi.
Statue = bức tượng.
Control panel = bàn kiểm soát có các nút bấm.
To control = kiểm soát.
Button = nút bấm.
It’s time to turn on the lights = tới giờ bật đèn.
When I push this button, the outside lights go on = khi tôi ấn nút này, đèn bên ngoài bật sáng.
Knob = nút vặn.
When I turn the knob this way, the lights get stronger = khi tôi vặn nút cách này, đèn sáng rõ thêm.
Take your time = cứ nhẩn nha, đừng gấp.

Cut 2


Man on the Street: Security Guard at Lincoln Memorial

Larry: Man on the Street


UPBEAT MUSIC

Chinese: Kent talks with the security guard at the Lincoln Memorial soft crowd noise
Kent: This is the New Dynamic English Man on the Street, Kent Moss. Today I’m standing inside the Lincoln Memorial in Washington, D.C.
Kent: Excuse me, sir?
Guard: Yes.
Kent: Do you work here?
Guard: Yes, I do. I’m the security guard. I work here every night.
Kent: What do you do?
Guard: Mostly I help visitors and answer questions about the Lincoln Memorial.
Kent: I think the Lincoln Memorial is the most beautiful building in Washington.
Guard: Many people think so.
Kent: Especially at night, when the lights are on.
Guard: Well, it’s seven o’clock now. It’s time to turn on the lights. Do you want to see?
Kent: I sure do.
Guard: OK. Here’s the control panel. When I push this button, the outside lights go on. See?
Kent: Yes. What happens when you turn this knob?
Guard: This knob controls the lights on the statue of Abraham Lincoln. When I turn the knob this way, the lights get stronger. When I turn it the other way, the lights get weaker.
Kent: Oh, the building looks so beautiful when the lights are on!
Guard: I think so too. Please take your time and look around.
Kent: Thank you.
Guard: You’re welcome.
MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần Câu chuyện giữa bài, Story Interlude, Max và Kathy nói về bóng chày baseball.


A fan = người hâm mộ.
I’m a big fan of the Yankees = tôi là khán giả hâm mộ đội banh chày Yankees (New York).
A team = đội. There’s a baseball game today on the radio = hôm nay có trận đấu bóng chày baseball trên đài phát thanh.
Who’s playing? = đội banh nào đấu?
I hope they win = tôi hy vọng họ thắng.

Cut 3


Story Interlude

Max and Kathy talk about baseball. There’s a game between New York and Baltimore on the radio today.


Larry: A - a - a - nd we’re off the air. That’s it.
Max & Kathy: Thanks. Thanks, Larry.
Kathy: Max, do you like baseball? There’s a baseball game today on the radio.
Max: Well, I’m not a baseball fan. But my son John loves baseball. Who’s playing?
Kathy: It’s two of my favorite teams... New York and Baltimore.
Eliz: Did somebody say baseball?
Kathy: Hi, Elizabeth! Yes, we are talking about the baseball game today.
Eliz: That’s right.
It’s New York against Baltimore.
I love baseball.
I’m a big fan.
Max: Which team do you like, Elizabeth?
Eliz: I like Baltimore.
Kathy: Well, I’m from New York. So I like the New York team best. I hope they win.
Eliz: Well, I think Baltimore is going to win! They have the best team! Well, let’s listen to the game after the show, OK?
Kathy: Sounds good!
Eliz: Oh. It’s time to begin my show.
Kathy: OK. Good luck.
Larry: Quiet please. Ready for Functioning in Business. Cue Music...
Vietnamese Explanation

Trong phần Anh Ngữ Thương Mại trung cấp về tập tục kinh doanh và văn hoá Mỹ, Functioning in Business, quí vị nghe phần “Ở Nhà Hàng, phần 2 - At the Restaurant, part 2”. Ms. Graham talks about her concerns about doing business with Mr. Blake’s company = bà Graham nói về những mối quan tâm về việc giao - thương với công ty của ông Blake.


She’s specially concerned about aftersales service = bà đặc biệt quan tâm đến dịch vụ sau khi giao hàng.
Make a good impression = gây được cảm tình tốt.
The quality of his robots is very high = phẩm chất của người máy điện tử của ông ta rất cao.
But I was concerned about what could happen after we bought the robots = nhưng tôi lo những gì có thể xảy ra sau khi chúng ta đã mua máy điện tử.
Mechanical = thuộc về máy móc.
Mechanical problems = trục trặc về máy móc.
Install = thiết - bị, đặït hệ thống, ráp máy.
Plant = xưởng máy.
What if there were mechanical problems after the robots were installed in our plant? = Thế nhỡ có trục trặc máy móc sau khi máy điện tử đã được ráp thì sao?
So you were primarily concerned about aftersales service? = Vậy là bà quan tâm chính về dịch vụ sau khi giao hàng phải không?
Primarily = quan trọng nhất, chính.
Support = hỗ trợ.

Cut 4 


FIB Opening

Eliz: Hello, I’m Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business!


MUSIC
Larry: Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today’s unit “At the Restaurant, Part 2.”
This program focuses on Confirming Understanding. [hỏi lại cho chắc là đã hiểu rõ] Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture.
MUSIC
Interview: Shirley Graham

Larry: Interview She is especially concerned about aftersales service.


Eliz: On today’s program I’ll be talking with Shirley Graham. Ms. Graham is in her office at Advanced Technologies in San Jose, California.
Eliz: Hello, Ms. Graham.
Graham: Hello, Elizabeth.
Eliz: You said last time that Mr. Blake made a good first impression. Graham: Yes, he did. Eliz: Then why were you concerned about doing business with him? Graham: Well, I knew that the quality of his robots was very high. But I also was concerned about what could happen after we bought the robots. What if there were mechanical problems after the robots were installed in our plant?
Eliz: Why were you concerned?
Graham: Well, Mr. Blake’s company is based in China. How could they give us the kind of aftersales service we need?
Eliz: So you were primarily concerned about aftersales service?
Graham: That’s right. About service and support. Mr. Blake couldn’t do it all by himself.
Eliz: OK. Now let’s listen to the beginning of your discussions with Mr. Blake.
MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, bà Graham bàn về những điều bà quan tâm với ông Blake. Ms. Graham discusses her concerns with Mr. Blake. [This scene takes place in a restaurant. Chuyện này xẩy ra ở một tiệm ăn.]
Aggressive = tích cực, mạnh, bold and active, đây là ý tốt của tĩnh từ aggressive. [Aggressive còn có nghĩa là hung hăng, hùng hổ, nhưng không phải là nghĩa trong bài học.]
We plan to be very aggressive selling them in North America = chúng tôi dự tính sẽ tích cực bán người máy điện tử ở Bắc Mỹ.
Well engineered = được chế tạo rất kỹ lưỡng.
There’s no doubt = không có gì nghi ngờ là…Your robots are very competitive = máy điện tử của ông tốt và giá vừa phải.
To compete = cạnh tranh; competitive = (adj.) có thể cạnh tranh với đối thủ khác. Xin nghe họ bàn trong phần bữa ăn trưa, lunch meeting.

Cut 5


Dialog: Lunch meeting

Larry: Dialog


Ms. Graham discusses her concerns with Mr. Blake
Larry: This scene takes place at a restaurant.
Graham: Well, we were very impressed by your presentation, Mr. Blake. Your robots are very competitive.
Blake: I’m glad you think so, Ms. Graham. We plan to be very aggressive selling them in North America.
Graham: I’m sure you’ll be very successful. However, that brings me to my main concern.
Blake: Yes?
Graham: There’s no doubt that your robots are well - engineered. And the price is quite low, very reasonable. But it’s the other details that worry me.
Blake: You mean about service and support?
Graham: Exactly. Aftersales service and support are very important too.
MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần variations sắp tới, quí vị tập nói những câu cùng diễn tả một ý.

Cut 6

Language Focus: Listen and Repeat: VariationsLarry: Variations. Listen to these variations.
Eliz: I’m glad you think so.
Larry: I’m happy to hear that. (pause)
Eliz: We plan to be very aggressive selling them.
Larry: We plan to sell them very aggressively. (pause)
Eliz: There’s no doubt that your robots are well - engineered.
Larry: I agree that your robots are well - engineered. (pause)
Eliz: You mean about service and support?
Larry: Are you referring to service and support? (pause)
MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần cuối bài học bà Shirley Graham nghi ngờ về khả năng cung cấp dịch vụ sau khi giao hàng. Have doubts about = nghi ngờ về chuyện gì.


Operation = điều hành.
After the plant began operation = sau khi xưởng máy chạy rồi.
Construction = xây dựng.
Plant = xưởng máy.

Cut 7


Interview: Shirley Graham
Larry: Interview
Eliz: So you had doubts about Mr. Blake’s ability to provide aftersales support and service.
Graham: I wasn’t sure if his company could provide those services. I was responsible for both the construction and the operation of the new plant. I didn’t want things to go wrong, either before or after the plant began operation.
Eliz: I see. Thank you very much for being on our show.
Graham: It’s been my pleasure.
Eliz: Let’s take a short break.
MUSIC
Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 84 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

tải về 6.44 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   72
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương