VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí BÀi số 1tải về 6.44 Mb.
trang24/72
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích6.44 Mb.
#4364
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   72
Anh Ngữ sinh động bài 76.

Đây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English, bài 76. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Bài học hôm nay tiếp tục mẩu đàm thoại kỳ trước khi Ông Epstein giới thiệu ông Blake thuộc hãng International Robotics với bà Phó Chủ Tịch Công Ty Advanced Technologies là Shirley Graham. Phần tới luyện khả năng nghe hiểu. Trước hết, xin nghe một câu hỏi. Rồi nghe một mẩu đàm thoại, trong đó có câu trả lời. Sau đó nghe câu hỏi lần nữa, và trả lời. Khi nghe câu trả lời đúng, xin lập lại.

Language Focus: Questions Based on FIB Dialog

Larry: Questions. Listen to the question.


Eliz: What did Mr. Blake and Mr. Epstein do after they had lunch in San Francisco? (short pause)
Larry: Now listen to the dialog.
Chinese: Now listen to the dialog.
Graham: Mike tells me that he took you around San Francisco yesterday.
Blake: We had a great time yesterday.
Blake: We went down to Fisherman’s Wharf, and we had lunch, and then we drove around San Francisco and saw a bit of the city.
Eliz: What did Mr. Blake and Mr. Epstein do after they had lunch in San Francisco? (ding) (pause for answer)
Eliz: They drove around San Francisco. (short pause)

Larry: Listen to the question.


Eliz: Has Mr. Blake been to the West Coast before? (short pause)

Larry: Now listen to the dialog.

Graham: Is this your first trip to the West Coast?
Blake: Well, not really. I was here about seven years ago, just for a very brief visit. And now I have a little bit more time to see some of the city.
Eliz: Has Mr. Blake been to the West Coast before? (ding)(pause for answer)
Eliz: Yes, he has. He came to San Francisco seven years ago. (short pause)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, xin để ý đến những cách tránh những giây yên lặng khi nói chuyện trong môi trường kinh doanh (Silence in Business Conversations). Americans use a variety of strategies to avoid silence = người Mỹ dùng nhiều cách khác nhau để tránh những khoảng yên lặng khi nói chuyện.


Americans keep talking in conversations because silence makes a bad impression on most Americans = Trong khi đàm thoại, người Mỹ nói liên tục vì yên lặng gây ấn tượng xấu đối với phần đông người Mỹ.
Người Mỹ dùng nhiều cách như, “uh - huh [dạ, dạ phải, dạ vâng], hay “really? [thực vậy ư?] Nếu cần nhiều thì giờ để suy nghĩ thêm thì dùng “Hmmmmm”, hay “Let me see.”
This Culture Tip answers the question:”Why do Americans talk so much?” Phần Mách Giúp này trả lời câu hỏi:”Tại sao người Mỹ nói nhiều vậy?”
Bored = chán.
If you are silent, the other people may think that you are bored = nếu bạn yên lặng, người khác tưởng bạn chán.
I was bored listening to his long lecture. His long lecture bored me to death = bài thuyết giảng dài của ông ta làm tôi chán muốn chết. His long lecture was boring (adj.).

CUT 2


Culture Tips: Silence in Business Conversations:

Larry: Culture Tips

Eliz: Welcome once again to “Culture Tips”. We’re here with Gary Engleton.

Gary: Hello, everybody!


Eliz: Today we’re going to talk about business conversations. The e - mail question is: “Why do Americans talk so much?” “When I’m with American businessmen, they never stop talking!”

Gary: Well, it’s true. Most Americans do talk a lot. Americans keep talking in conversations because silence makes a bad impression on most Americans.


Eliz: Do you think so?
Gary: Yes, I do. If you are silent, the other people may think that you are bored. They may even think that you don’t like them.
Eliz: So it makes a bad impression.
Gary: Yes. So Americans use a variety of strategies to avoid silence.
Eliz: Really!
Gary: Yes. For example, listeners use a lot of expressions like “Uh - huh” and “Really?” These expressions tell the speaker that we are interested in what they are saying. “Uh - huh” is a little word, but it is better than being silent.
Eliz: I see.
Gary: And if we need time to think, “Hmmmmm...” or “Let me see....” tells the listeners, “I will say something soon.” “Hmmmm....” is better than thinking in silence.
Eliz: Hmmmmm..... that’s very interesting information, Gary. Thanks again!
Gary: My pleasure!

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe một câu nói rồi trả lời Đúng hay Sai - True or False - căn cứ vào ý nghĩa bài vừa học.

CUT 3

Language Focus: True/FalseLarry: True or False.
Larry: Listen. Is this statement true or false?
Eliz: Americans like silence. (ding) (pause for answer)
Eliz: False. Silence makes most Americans feel uncomfortable, especially in business situations.(pause)
Eliz: Americans may use little words like “Uh - huh” to avoid silence. (ding) (pause for answer)
Eliz: True. Americans use little words like “Uh - huh” and “Hmmmm...” to avoid silence.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe cô Sandra Powers tự giới thiệu với ông Myers. Cô nói:”I’m Sandra Powers. I work with Mr. Malone.” Tên tôi là Sandra Powers. Tôi làm với ông Myers. Sau khi nghe vậy, ông Myers trả lời:”Ms. Powers. How do you do?” Dùng câu “How do you do?” khi được giới thiệu lần đầu. Khi ai nói với ta câu này, ta có thể trả lời,”It’s nice to meet you.” Nhưng khi nghe ai hỏi,”How are you?” thì ta có thể trả lời,”I’m fine, thank you.”

CUT 4

Business Dialog:Larry: Business Dialog
Eliz: Let’s listen to today’s Business Dialog.
Eliz: We’ll hear Ms. Sandra Powers introducing herself to Mr. Myers.
Powers: Mr. Myers?
Myers: Yes. That’s right.
Powers: I’m Sandra Powers. I work with Mr. Malone.
Myers: Ms. Powers. How do you do? I’ve been looking forward to meeting you.
Powers: It’s nice to meet you, Mr. Myers. You’ve come a very long way on this trip, so I hope things are going well.
Powers: Welcome to San Francisco!

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị tập dùng những câu để tự giới thiệu.

CUT 5

Introducing yourselfLarry: Focus on Functions: Introducing yourself

Larry: Listen and Repeat.


Eliz: I’m Sandra Powers. (pause for repeat)
Eliz: I work with Mr. Malone. (pause for repeat)
Eliz: Ms.. Powers. How do you do? (pause for repeat)
Eliz: I’ve been looking forward to meeting you. (pause for repeat)

Eliz: It’s nice to meet you, Mr. Myers. (pause for repeat)

MUSIC

Vietnamese ExplanationTrong phần tới, quí vị nghe ông Gary chỉ cách tự giới thiệu. If there is no one to introduce you, you will have to introduce yourself = nếu không có ai giới thiệu bạn, thì bạn phải tự giới thiệu.
She has to confirm that the person she sees is really Mr. Myers = cô ấy phải hỏi lại cho chắc là người cô gặp đúng là ông Myers.
Cô Powers dùng câu:”Excuse me. Are you Mr. Myers?”hay cô cao giọng và nói vắn tắt,”Mr. Myers?”
Sorry to bother you = xin lỗi đã làm phiền ông/bà.
To page = gọi tên, báo hay cho người đi tìm.
A page = thiếu niên tùy phái mặc đồng phục, chuyển thư hay giấy tờ ở khách sạn hay nghị viện.
Why don’t you ask reception to page him? Tại sao cô không nhờ quầy tiếp khách của khách sạn để gọi ông ta dùm cho cô?”

CUT 6


Gary’s Tips:

Larry: Gary’s Tips.

Eliz: Now it’s time for Gary’s Tips with Gary Engleton!
Gary: Hello, Elizabeth! Today I’ll be talking about how to introduce yourself. Sometimes you will arrange a meeting with someone that you’ve never met before. If there is no one to introduce you, you will have to introduce yourself.
In today’s Business Dialog, Ms. Powers has never met Mr. Myers before.
So first of all, she has to confirm if the person she sees is really Mr. Myers.
She could say, “Excuse me. Are you Mr. Myers?”
Instead, she confirms in a different way.
She says his name as if it were a question... “Mr. Myers?”

Let’s listen.

Powers: Mr. Myers?
Myers: Yes. That’s right.
Gary: After she confirms that the man is Mr. Myers, Ms. Powers introduces herself.
Powers: I’m Sandra Powers. I work with Mr. Malone.
Myers: Ms.. Powers. How do you do? I’ve been looking forward to meeting you.

Powers: It’s nice to meet you, Mr. Myers.

Gary: Mr. Myers uses the formal expression “How do you do?” You should only use the expression “How do you do?” when you meet someone for the first time. At other times, you can say “How are you?”
Myers: Ms. Powers. How do you do?
Myers: I’ve been looking forward to meeting you.
Powers: It’s nice to meet you, Mr. Myers.
Gary: Now let’s listen to a different conversation. Ms. Powers is looking for Mr. Myers of Dover Limited. But this time she talks to someone who is not Mr. Myers.

Powers: Mr. Myers?


Mr. X: Excuse me?
Powers: Are you Mr. Myers from Dover Limited?
X: No, I’m afraid not. Why don’t you ask reception to page him?
Powers: Oh, thank you. I’ll do that. Sorry to bother you.
Mr. X: Oh, not at all.
Gary: The man uses the polite expression “No, I’m afraid not” to tell Ms. Powers that he is not Mr. Myers.
Powers: Are you Mr. Myers from Dover Limited?
X: No, I’m afraid not.
Gary: Ms. Powers apologizes to the man, using the expression “Sorry to bother you.”
Powers: Sorry to bother you.
Mr. X: Oh, not at all.
Gary: His response - - “Oh, not at all” - - means that it’s OK. It’s no problem. I hope today’s tips were helpful! Thanks for joining us today for Gary’s Tips. We’ll see you again next time!
Eliz: Thanks Gary!

MUSIC


MUSIC

Eliz: Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then!

MUSIC

Vietnamese ExplanationQuí vị vừa học xong bài 76 trong Chương trình Anh Ngữ Sinh Động - New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

Anh Ngữ sinh động bài 77.

Đây là chương trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English, bài 77; Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là câu Does It Ever Snow in Florida = có bao giờ có tuyết ở tiểu bang Florida không? Trong bài học hôm nay, quí vị sẽ học về thời tiết, và học cách dùng mệnh đề với chữ “When” (Khi). This lesson focuses on weather, and inroduces clauses using “when.” Ta hãy nghe Kathy hỏi chuyện Sandra Harris, giáo sư âm nhạc ở Florida.

CUT 1

MUSIC


Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.

Larry: Today’s unit is Does It Ever Snow in Florida?

This lesson focuses on weather, and introduces clauses using “when.”

MUSIC


Max: Hi, Kathy. How are you?
Kathy: Good. And you?

Max: Just great. Who’s our guest today?


Kathy: Today we’re going to talk with Sandra Harris.
Max: I remember Sandra. She’s a music teacher, isn’t she?
Kathy: Yes, she is. She lives in Florida. Today we’re going to talk about her life in Florida.
Max: Sounds good.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe tiếp chuyện Sandra Harris và học về những từ ngữ chỉ thời tiết.

Weather = thời tiết;
rainy = mưa;
sunny = có nắng;
cloudy = có mây;
windy = có gió.
Sailboat = thuyền buồm;
a beach = bờ biển;
surfing = môn lướt sóng trên một ván mỏng.
To surf = lướt sóng trên ván mỏng.
To go surfing. What do you do when the weather is bad?
Bạn làm gì khi thời tiết xấu? I like to stay home and read a good book, or watch a video = tôi thích ở nhà đọc một cuốn sách hay, hay xem một phim thâu băng.
Video = phim thâu băng, viết tắt ở chữ videocassette.
On windy days, we like to go sailing = vào hôm trời có gió, chúng tôi thích đi thuyền.

Cut 2


Interview: Sandra Harris

Larry: Interview


Kathy: Now it’s time for today’s interview. Our guest today is Sandra Harris. Sandra is a music teacher. She lives with her husband and two children in Miami, Florida. Sandra, it’s nice to have you back with us.
Sandra: It’s nice to be back.
Kathy: Do you like Florida? Do you like living in Florida?
Sandra: Yes, I do. It’s a nice place to live.
Kathy: Why do you think so?
Sandra: Well, I love the weather. I like warm, sunny days.
Kathy: What kind of things do you do on sunny days?
Sandra: On sunny days, I like to go to the beach. We live near the beach. We swim in the ocean, and my daughter, Collette, loves to go surfing.
Kathy: Is it often warm and sunny in Florida?
Sandra: Yes, it is sunny most of the time. Of course, sometimes it’s cloudy or rainy.
Kathy: What do you do when the weather is bad?
Sandra: I like to stay home and read a good book, or watch a video.
Kathy: What else do you like to do?
Sandra: Well, my husband, Bob, and I have a sailboat. On windy days, we like to go sailing.
Kathy: Thank you, Sandra. Our guest is Sandra Harris. We’ll talk more after our break. This is New Dynamic English.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, Language Focus, ta lập lại từng nhóm chữ trước rồi sau đó lập lại cả câu để luyện câu dài. Xin để ý đến mệnh đề phụ bắt đầu bằng “When.”


Nhận xét là nếu mệnh đề phụ bắt đầu bằng “when” đi trước, thì có dấu phẩy (comma) phân cách với mệnh đề chính.
Thí dụ: When it’s sunny, we like to go to the beach. Có dấu phẩy sau “sunny.” Nhưng ta có thể nói: We like to go to the beach when it’s sunny. Nếu mệnh đề phụ bắt đầu bằng “when” đi sau mệnh - đề chính thì KHÔNG có dấy phẩy trước “when.”

Cut 3


Language Focus. Phrasal repetition.

Larry: Listen and repeat.


Max: We like to go to the beach. (pause for repeat)
Max: When it’s sunny, we like to go to the beach. (pause for repeat)
Max: We like to go swimming. (pause for repeat)
Max: When it’s warm, we like to go swimming. (pause for repeat)
Max: We like to go sailing. (pause for repeat)
Max: When it’s windy, we like to go sailing.(pause for repeat)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe Sandra Harris nói về thời tiết ở Florida.


A storm = cơn bão;
hurricane = bão lớn, giông tố.
Snow = tuyết; rain = mưa. Hai chữ snow, và rain vừa là danh từ vừa là động từ. Danh từ: Sandra talks about rain and snow in Florida. Động từ: It sometimes rains in Miami, but it never snows, đôi khi trời mưa ở Miami, nhưng không bao giờ có tuyết.

Cut 4


Telephone

Larry: Telephone.


Kathy: Now let’s go to our phones. Hello. You’re on the air with New Dynamic English.
Robin: Hello. My name is Robin. I’m from Idaho. Does it ever rain in Florida?
Sandra: Yes, it does. It sometimes rains. And of course, sometimes we have big storms... hurricanes.
Robin: Does it ever get cold in Florida?
Sandra: Sometimes, but not very often. In Florida, the weather is almost always warm.... even when it rains.
Robin: How about snow? Does it ever snow in Florida?
Sandra: Not in Miami, where we live. It never snows in Miami. It’s too warm.
Robin: I see. Thank you.
Kathy: Thank you for calling.
Sandra: Kathy, I have question for you.
Kathy: Yes?
Sandra: Does it ever snow in Washington?
Kathy: Yes. It usually snows two or three times a year in Washington.
Sandra: That must be very beautiful.
Kathy: Yes, it is. Very beautiful and very cold! Not at all like Florida. Sandra, thank you for being on our show.
Sandra: My pleasure. I’ve enjoyed being here.
Kathy: Let’s take a short break.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe và trả lời những câu hỏi bắt đầu bằng Does it ever …có bao giờ…khi nghe tiếng chuông. Sau đó lập lại câu trả lời đúng.

Cut 5

Language Focus. Listen and answer.Larry: Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Max: Does it ever rain in Florida? (ding) (pause for answer)
Max: Yes, it does. It sometimes rains. (short pause)
Max: In Florida, does it ever get cold? (ding) (pause for answer)
Max: Sometimes, but not very often. (short pause)
Max: Does it ever snow in Miami? (ding) (pause for answer)
Max: No, it doesn’t. It never snows in Miami. (short pause)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe lại mẩu đàm thoại trong đó Martha đánh thức George dậy đi dạo, nhưng George muốn ngủ tiếp vì đó là sáng chủ nhật. You can go back to sleep = ông có thể ngủ lại đi. Sau khi nghe xong, quí vị nghe lại và lập lại.

Cut 6

Daily Dialogue: Part 3.Larry: Daily Dialogue: In the Morning (Part 3)
Larry: Listen to the conversation.
Martha: Wake up, George. (short pause)
George: What is it? (short pause)
Martha: Let’s go for a walk. (short pause)
George: It’s too early! (short pause)
Martha: It’s eight o’clock! (short pause)
George: Yes, but it’s Sunday morning. I want to sleep! (short pause)

Martha: Oh, come on, George. Get up. (short pause)


George: But it’s raining! (short pause)
Martha: You can take an umbrella. (short pause)
George: But it’s cold outside! (short pause)
Martha: You can wear a raincoat. (short pause)
George: I want to sleep! (short pause)
Martha: Come on, George. Get up! (short pause)
George: Look! It’s not raining any more. (short pause)
Martha: OK. Then get up. (short pause)
George: It’s snowing!! (short pause)
Martha: Oh, all right. You can go back to sleep. (short pause)

Larry: Listen and repeat.

Martha: Come on, George. Get up! (pause for repeat)
George: Look! It’s not raining any more. (pause for repeat)
Martha: OK. Then get up. (pause for repeat)
George: It’s snowing!! (pause for repeat)
Martha: Oh, all right. You can go back to sleep. (pause for repeat)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, Câu đố trong tuần, Question of the week, ta nghe những câu hỏi và để ý đến những “đầu mối” tiếng Anh gọi là “clues”, tức là những chi tiết hướng dẫn đến câu trả lời, để đoán xem thời tiết thuộc mùa nào. Thí dụ: What season is it? Mùa này là mùa gì? Có 3 clues: It’s cool (trời mát); the leaves are turning colors (lá cây đổi màu); people are having a Thanksgiving dinner (người ta ăn tiệc mừng Lễ Tạ Ơn.) Vậy là mùa thu: It’s autumn.

Cut 7

Question of the Week: questionLarry: Question of the Week!
Max: This week we will ask What season is It? Listen carefully to these clues. We’ll have the answers on the next show. Question 1. What season is it?
Larry: It is cool. The leaves are turning colors. People are having a Thanksgiving dinner.
Max: What season is it?
Question 2. What season is it? Larry: It is hot. The days are long and the nights are short. People are going swimming.
Question 3. What season is it? Larry: It is warm. The grass is green. The flowers are blooming.
Question 4. What season is it? Larry: It is cold. People are skiing. There is snow on the ground.
Max: What season is it?
We’ll have the answers on next week’s show.

MUSIC


Larry: A Question for You
Max: Now here’s a question for you.
Larry: Listen for the bell, then say your answer.
Max: Does it ever snow in your country? (ding) (pause for answer)
Max: Oh, really?
MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 77 trong Chương trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

Anh Ngữ sinh động bài 78.

Đây là Chương trình Anh Ngữ Sinh động New Dynamic English bài 78, Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Bài học hôm nay bắt đầu bằng Câu Chuyện Giữa Bài, Story Interlude, trong đó Larry nói về chuyến đi câu vào cuối tuần của ông ta. Sau đó quí - vị cũng nghe lại buổi gặp mặt đầu tiên giữa ông Charles Blake và bà Shirley Graham về chuyện mua người máy điện tử dùng trong kỹ nghệ (industrial robots) . Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng trong thương trường. The first impression is very important in business.

Larry is going on a fishing trip this weekend, Larry sắp đi câu cuối tuần này.

A fishing trip = chuyến đi câu.

Nhận xét: fish = cá; số nhiều cũng viết là fish. At this time of year, the rivers are full of fish = vào lúc này trong năm, sông đầy cá.

Fishing pole = cần câu cá;

Fishhook = lưỡi câu;

Bait = mồi câu.

Fishing hat = mũ đội để đi câu.

Going alone = đi một mình.

Go with some friends = đi với vài người bạn.

Mountain = núi;

River = sông.

Chuckle = cười khà.

Lucky = may mắn, hên.

When I wear this hat, I always catch lots of fish = khi tôi đội mũ (nón) này, bao giờ tôi cũng bắt được nhiều cá.

To catch, caught, caught = bắt được [động từ bất qui tắc.]

Cut 1

Story Interlude

Max and Kathy ask Larry about his fishing pole. Larry is going on a fishing trip this weekend.

Larry: OK. We’re off the air. Good show, Kathy, Max.

Kathy: Thanks, Larry.

Larry: Well, folks, that’s it for today.

Kathy: Thanks, Larry. [softly] Psst! Max. Ask him. Ask him!

Max: Okay. Uh, Larry?

Larry: Yes, Max?

Max: Ah, what’s that over there?

Larry: Oh, that? That’s my fishing pole.

Kathy: Fishing pole? But Larry, there aren’t any fish around here. We’re in the middle of the city!

Larry: [chuckles] Oh, I’m going on a fishing trip this weekend.

Max: A fishing trip, huh? Where are you going?

Larry: I’m going up to the mountains. In West Virginia. At this time of year, the rivers are full of fish.

Kathy: Larry, you’re not going alone, are you?

Larry: Oh, no, I’m going with some friends.

Kathy: And what is that on your desk? A hat?

Larry: Yes, that’s my fishing hat. It’s the most important thing.

Max: Why is that?

Larry: Because it’s my lucky fishing hat.

Max: Really?

Larry: Yes, when I wear this hat, I always catch lots of fish. And when I don’t wear this hat, I don’t catch any fish.

Kathy: [disbelieving] Oh, Larry!

Larry: It’s true. This is my lucky fishing hat.

SFX: Elizabeth enters.

Kathy: Oh hi, Elizabeth. Larry is going fishing this weekend.

Eliz: Well, good luck. Catch lots of fish.

Larry: I’ll try! Oh, it’s time to start the show. Quiet please, everyone. Cue Music...

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, Functioning in Business, quí vị học cách ngắt lời lịch sự. This program focuses on interrupting politely.

Speak highly of = khen, ca tụng.

Mr. Epstein had spoken very highly of both Mr. Blake and his company = ông Epstein ca tụng Ông Blake và công ty của ông.

I was looking forward to meeting him and finding more about his company = Tôi mong gặp ông Blake và tìm hiểu thêm về công ty của ông ấy. Sau look forward to (mong chờ), động từ đi sau ở thể Verb+ing. Trước hết, xin nghe phần phỏng vấn bà Shirley Graham.

Cut 2


Eliz: Hello, I’m Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business!

Larry: Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture.

Today’s unit is “An Important Introduction, Part 3.” This program focuses on Interrupting Politely.

MUSIC

Interview: Shirley Graham

Larry: Interview

Eliz: On today’s program I’ll be talking with Shirley Graham. Ms. Graham is in her office at Advanced Technologies in San Jose, California.

Eliz: Hello, Ms. Graham.

Graham: Hello.

Eliz: On our show, we’ve been talking with Mr. Epstein and Mr. Blake about the first time you met Mr. Blake.

Graham: Yes, I remember that meeting very well. Mr. Epstein had spoken very highly of both Mr. Blake and his company. But I still needed to find out more about Mr. Blake and his robots. That’s why we scheduled this lunch meeting. I was looking forward to meeting him and finding out more about his company.

Eliz: Well, let’s listen to your conversation with Mr. Blake.

MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần đàm thoại sắp tới, bà Graham gặp ông Blake tại Phòng Đợi (Lobby) của khách sạn nơi ông Blake trọ. Mr. Blake talks bout his sightseeing visit to San Francisco. = Ông Blake nói về cuộc đi thăm những nơi danh lam ở Cựu Kim Sơn.

Ôn lại: Fisherman’s Wharf = khu chợ cá và các thực phẩm ở ngoài cầu tầu ở San Francisco.

Wharf = bến tầu; số nhiều: wharves.

The West Coast = bờ phía tây, chỉ những tiểu bang như California, Oregon và Washington. Để ý đến câu ông Epstein dùng để ngắt lời: Well, I hate to interrupt, but we have a car outside…tôi không muốn ngắt lời, nhưng chúng ta đang có xe chờ bên ngoài…


Cut 3

Dialog: Graham’s Meeting with Blake

Larry: Dialog

Larry: This scene takes place in the lobby of Mr. Blake’s hotel. Mr. Blake talks about his sightseeing visit to San Francisco.

Graham: Mike tells me that he took you around San Francisco yesterday.

Blake: We had a great time yesterday. We went down to Fisherman’s Wharf, and we had lunch, and then we drove around San Francisco and saw a bit of the city.

Graham: Is this your first trip to the West Coast?

Blake: Well, not really. I was here about seven years ago, just for a very brief visit. And now I have a little bit more time to see some of the city.

Epstein: Well, I hate to interrupt, but we have a car outside, and we have reservations at 12:15.

Epstein: So why don’t we get over to the restaurant, and we can continue our conversation there? Okay?

Graham: Okay.

Blake: Sounds fine to me.

Epstein: Okay. Let’s go!


MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị luyện nói câu dài. Để ý đến những chỗ ngừng giữa những câu ngắn. Để ý đến những vần nhấn mạnh có in đậm.

Well,/I hate to interrupt ,/but we have a car outside,/ and we have reservations at 12:15 (twelve fifteen).

So why don’t we/ get over to the restaurant,/and we can continue our conversation there?


Cut 4

Language Focus: Listen and Repeat


Larry: Listen and Repeat.

Eliz: Well, I hate to interrupt (pause for repeat)

Eliz: Well, I hate to interrupt, but we have a car outside (pause for repeat)

Eliz: Well, I hate to interrupt, but we have a car outside, and we have reservations at 12:15.(pause for repeat)

Eliz: So why don’t we...(pause for repeat)

Eliz: So why don’t we get over to the restaurant (pause for repeat)

Eliz: So why don’t we get over to the restaurant, and we can continue our conversation there?(pause for repeat)


MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, bà Graham mô tả ấn tượng của bà (cảm tưởng) về Ông Blake. Ms. Graham describes her impression of Mr. Blake. He seemed very friendly and very professional.

Ông tỏ ra thân mật và rất chuyên nghiệp (thành thạo) He had a good handshake, and his eye contact was good = ông ta bắt tay chặt và giữ được ánh mắt nhìn thẳng vào người đối thoại.

He gave a good impression. = Ông ta gây được ấn tượng tốt (gây được cảm tình).

Eye = mắt;

contact = liên lạc, tiếp xúc; eye contact = nhìn vào mắt người đối thoại. Establish eye contact = nhìn vào mắt người đối thoại.

[Nhận xét: Ngưòi Á Châu khi nói chuyện, thường hơi cúi đầu, không nhìn thẳng vào mắt người đối - thoại; người Mỹ, trái lại, khi nói chuyện, nhìn thẳng vào mắt người đối thoại.]

Cut 5


Interview: Graham

Eliz: What were your first impressions of Mr. Blake? Graham: Well, he seemed very friendly and very professional. He had a good handshake, and his eye contact was good.

He gave a good first impression.

Eliz: I see. Thank you for talking with us today.

Graham: It’s been my pleasure.

Eliz: Let’s take a short break.

MUSIC

Vietnamese ExplanationTrong phần tới, ta luyện nghe hiểu. Quí vị nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẩu đàm thoại trong đó có câu trả lời. Rồi nghe lại câu hỏi và trả lời. Sau đó nghe câu trả lời đúng và lập lại.
Cut 6

Language Focus: Questions Based on FIB Dialog

Larry: Questions. Listen to the question.

Eliz: Where will Mr. Blake and Ms. Graham continue their conversation?(short pause)

Larry: Now listen to the dialog.

Epstein: Well, I hate to interrupt, but we have a car outside, and we have reservations at 12:15.

Epstein: So why don’t we get over to the restaurant, and we can continue our conversation there?

Eliz: Where will Mr. Blake and Ms. Graham continue their conversation? (ding) (pause for answer)

Eliz: They’ll continue their conversation at the restaurant. (short pause)
MUSIC
Vietnamese Explanation
Quí vị vừa học xong bài 78 trong chương trình Anh Ngữ Sinh Động, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.tải về 6.44 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   72
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương