VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí BÀi số 1tải về 6.44 Mb.
trang14/72
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích6.44 Mb.
#4364
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   72
ANH NGữ SINH ĐộNG BÀI 45.

Đây là chương trình Anh Ngữ Sinh động bài 45 New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Phần đầu bài học là phần Story Interlude, câu chuyện giữa bài Max kể chuyện về cú điện thọai của anh ta.

Date = cuộc hẹn đi chơi bên ngoài.
Smart = thông minh
Good looking = kẻng trai
Fun = vui
Story Interlude

Max tells about his phone conversation. = Max kể về cú điện thoại của anh ta.


Elizabeth talks about her date = Elizabeth nói chuyện về người bạn trai.
to hang up (the phone) = Gác máy điện thoại [past tense: HUNG].
upset = bực mình, giận
You’re in a good mood = trông bạn có vẻ vui
I’m seeing him again tonight. = Tối nay tôi lại gặp anh ta nữa
CUT 1

Larry: And... we’re off the air.


Kathy: Well, so tell me about the man on the phone.
Max: Well, he said he was my brother. But he couldn’t be.
Max: I don’t have a brother.
Kathy: What did he say?
Max: Well, he said he lives in New York. And that he’s coming to Washington to see me.
Kathy: And then...
Max: Then he hung up. My wife is really upset.
Kathy: What about you?
Max: The only thing to do is wait and see.
Eliz: Hi Max. You look upset. What’s up?
Max: Oh, ...ah... nothing. You’re in a good mood.
Eliz: Well, I met a great guy this weekend.
Max: What’s he like?
Eliz: Smart, good looking, fun ... everything I like!
Kathy: When can we meet him?
Eliz: I don’t know, but I’m seeing him again tonight.
Kathy: Well, have a great time!
Eliz: Thanks.
Larry: Alright. Quiet please, everyone. Ready for Functioning in Business.
VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới, Functioning in Business, là một chương - trình Anh ngữ thương mại trung cấp, chú trọng vào các tập tục và lối làm việc trong thương trường.

Bài học hôm nay là “Checking In, part 4, Ghi tên nhận phòng ở khách sạn, phần 4, nhắm mục đích hỏi lại cho rõ (clarifying)

To clarify = hỏi lại cho rõ; làm sáng tỏ thêm


Change room = đổi phòng.
Hallway = hành lang.
Operating television = điều khiển máy truyền hình
Move = chuyển, đổi
Recording = thâu âm.
There were none available = không có phòng nào trống.
CUT 2

Eliz: Hello, I’m Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business!


Larry: Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture.
Larry: Today’s unit is “Checking In, Part 4.” This program focuses on clarifying. Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today we continue our program about an important business trip.
We are following three people involved in business meetings and negotiations.
They are Charles Blake, of International Robotics, Michael Epstein of Advanced Technologies, and Shirley Graham, also of Advanced Technologies.
Today’s unit is “Checking In, Part 4.”
This program focuses on clarifying.
MUSIC

Interview: Hotel receptionist, reactions to Blake


Larry: Interview
Interview
Today’s guest is Marsha Waters.
She is a receptionist at the Embassy Suites Hotel
to change rooms = đổi phòng
a hallway = hành lang bên ngoài dọc theo dãy phòng ngủ
I register new guests = Tôi ghi danh khách mới tới thuê phòng
Smoking in the hallway is not allowed = Không được hút thuốc ngoài hành lang
People can only smoke in designated areas = Chỉ được hút thuốc ở chỗ dành riêng.
designated = được chỉ định
Eliz: Last week, we talked with Charles Blake about a business trip he took to the United States last year. As you recall, Mr. Blake works for International Robotics, a Chinese company. Mr. Blake went to San Francisco to meet with Michael Epstein of Advanced Technologies. While Mr. Blake was in San Francisco, he stayed at the Embassy Suites Hotel. Last week, we heard a recording of Mr. Blake’s conversation with the receptionist at the Embassy Suites Hotel.
Today we will talk with the Embassy Suites receptionist, Ms. Marsha Waters.
Welcome to Functioning in Business, Ms. Waters.
Receptionist: Thank you. I’m happy to be here. Please call me Marsha.
Eliz: Okay, Marsha. Tell me Marsha, have you worked at the Embassy Suites for a long time?
Waters: I’ve been there about five years.
Eliz: And you work at the reception desk, isn’t that right?
Waters: Yes. I register the new guests, and I help guests who have questions or problems.
Eliz: Oh, what kinds of problems?
Waters: Well, for example, sometimes people need help operating the TV. If they’re having trouble, I send someone to their room to help them. Or sometimes people want to change rooms. We had one person who was in a non - smoking room and wanted to change to a smoking room. We couldn’t give him a smoking room because there were none available. Then we found out that the person was smoking in the hallway, and that’s not allowed.
Eliz: So what happened?
Waters: We had to explain that he could only smoke in designated areas. Then, the next day, we were able to move him to a different room.
Eliz: Thanks for your comments, Marsha.
Waters: You’re welcome.
Eliz: Let’s take a short break.
MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới quí vị nghe và lập lại những câu chỉ công việc của Marsha, người tiếp viên của khách sạn Embassy Suites Hotel. Ôn lại: Register the new guests = ghi danh khách mới tới thuê phòng.
Change rooms = đổi phòng.
Designated areas = những nơi chỉ định.
Move to a different room = đổi sang phòng khác.
Xin nghe và lập lại.
CUT 3

Language Focus: Listen and Repeat


Larry: Listen and Repeat.
Eliz: Sometimes people need help operating the TV.(pause for repeat)
Eliz: Sometimes people want to change rooms.(pause for repeat)
Eliz: We couldn’t give him a smoking room.(pause for repeat)
Eliz: There were none available.(pause for repeat)
Eliz: Smoking in the hallway is not allowed.(pause for repeat)
Eliz: People can only smoke in designated areas.(pause for repeat)
MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới chúng ta nghe một cuộc phỏng vấn giữa Elizabeth và Marsha Waters, người tiếp viên giữ quầy bàn phía trước ghi danh khách tới thuê phòng. Marsha Waters thảo luận về những dịch vụ ở khách sạn của cô.
Type letters = viết thư bằng máy chữ hay máy điện toán.
Room service = mang đồ ăn hay đồ uống hay dịch vụ khách cần tận phòng.
Business center = phòng làm việc cho khách đánh máy hay gửi điện thư e - mail.
Send faxes = gửi điện thư.
CUT 4

Interview: Receptionist, services offered at the hotel


Ms. Waters discusses the services at her hotel = Cô Waters bàn về những dịch vụ trong khách sạn của cô.
The hotel has a business center and a fitness center = Khách sạn có một trung tâm làm việc và một trung tâm thể dục.
An internet connection = Nối đường liên mạng internet
Room service = dọn ăn tại phòng cho khách.
Our business guests can go to the business center to type letters or send faxes. = Các nhà kinh doanh ở khách sạn có thể tới trung tâm làm việc để đánh máy thư hay gửi điện thư.
We have a great fitness center with a sauna and a Jacuzzi. = Chúng tôi có một trung tâm thể dục lớn có phòng tắm hơiâ và bồn nước nóng sủi bọt.
Eliz: Welcome back. Our guest is Marsha Waters, the receptionist at the Embassy Suites Hotel. Marsha, can you tell our listeners what kinds of services you offer at the Embassy Suites?
Waters: Well, one important service we offer is a business center. Our business guests can go to the business center to type letters or send faxes. We also have an internet connection so that they can read their e - mail.
Eliz: How convenient! What other services do you offer?
Waters: We have a great fitness center with a sauna and a Jacuzzi.
Eliz: That sounds like fun.
Waters: We also have room service, of course. Many of our business guests like to eat in their rooms so that they can have more time to prepare for meetings.
Eliz: They work while they eat dinner?
Waters: Yes, some people do. I guess they find it easier than going out to a restaurant.
Eliz: Thank you very much for joining us, Ms. Waters.
Waters: It’s my pleasure.
Eliz: We’ll be back after a short break.
MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới quí vị làm đầy đủ một câu bằng một chữ đã học. Quí vị nghe một câu còn thiếu một chữ, và điền vào chỗ trống khi có tiếng chuông bằng chữ đã học trong bài.
CUT 5

Language Focus: Sentence Completion


Larry: Sentence Completion
Larry: Listen. Complete the sentence.
Eliz: A place at a hotel where you can type letters and send faxes is _____.(ding)(pause for answer)
Eliz: a business center
It’s a business center.(short pause)
Eliz: If you want to eat in your hotel room, you can ask for _____.(ding)(pause for answer)
Eliz: room service. You can ask for room service.(short pause)
Eliz: If you want to get some exercise, go to _____.(ding)(pause for answer)
Eliz: the fitness center. Go to the fitness center.(short pause)
Anh Ngữ sinh động bài 46.

Đây là chương trình Anh Ngữ Sinh Động bài 46 New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Bài học hôm nay bắt đầu bằng phần Culture Tips, mách giúp về văn hóa của Gary; sau đó là phần làm đủ câu bằng những chữ vừa học; tiếp theo là phần Đàm Thoại Hàng Ngày Daily Dialog và nghe Gary chỉ cách hỏi lại cho rõ (clarifying).

Extra services = các dịch vụ thêm.
Telephone calls = điện thoại.
Room service = dọn đồ ăn tận phòng cho khách.
Extra charges = trả thêm
= surcharges. Charges for local calls = trả thêm về những lần gọi điện thoại trong vùng.
Long distance calls = điện thoại viễn liên (gọi ra ngoài thành phố).
Snacks = đồ ăn đỡ đói như khoai tây rán khô, potato chips.
Refrigerators = tủ lạnh
Culture Tips: Payment for extra services

This Culture Tip is about extra services at hotels. Phần mách giúp về các dịch vụ thêm ở khách sạn. Hotels usually charge extra for services such as telephone calls and room service = Khách sạn thường bắt khách trả thêm cho những dịch vụ như điện thoại và dọn đồ ăn mang lên phòng.


a surcharge = tiền trả thêm
a local call = điện thoại gọi trong tỉnh
a long distance call = điện thoại gọi ra ngoài tỉnh hay tiểu bang hay ra xứ ngoài
Hotel policies are often written in a brochure = Qui luật của khách sạn thường được viết vào một tập bìa cứng
CUT 1

Larry: Culture Tips


Eliz: Welcome back everyone! We’re here once again with Gary Engleton, our expert on business and culture.
Gary: Hello everyone! How are you today, Elizabeth?
Eliz: Very well, thank you, Gary. I’m glad that you’re here because we have a very important e - mail question on hotel charges.
Gary: Really? What is it?
Eliz: One of our listeners writes: “Sometimes my hotel bill is larger than I expected.” “In the United States, what extra charges are there in hotels?”
Gary: That’s an excellent question. When you are staying in a hotel, it’s a good idea to ask a lot of questions about what is free and what has an extra charge. Extra charges are sometimes called surcharges. They are becoming more and more frequent.
Eliz: How do you find out about these extra charges?
Gary: The first thing that you should do is to look around the room for something written down. For example, there is sometimes information near the telephone about charges for local and long distance calls. If you can’t find anything in writing, you should definitely ask at the front desk.
Eliz: That’s a good idea! What other kinds of extra charges are there?
Gary: Well, for example, many hotels have drinks and snacks in small refrigerators. These are not free. Make sure you know how much everything costs before you drink or eat anything. And you can have food brought to your room. That’s called room service. It is usually fairly expensive. Look for a menu in the room that lists the prices.
Eliz: Are there any other surcharges to be careful of?
Gary: Well, some hotels offer movies in your room for an extra charge. And remember, tax will usually be added to the room charge. In some U.S. cities, this tax can be 15 per cent or even more. (short pause)
Gary: Well, I think that I’ve covered most of the extra charges. Other facilities like swimming pools, exercise equipment and even daily newspapers are usually free.
Eliz: Thanks Gary. That was extremely helpful.
Gary: I’m glad that I could help.
MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới quí vị nghe một câu còn thiếu một chữ, quí vị điền vào chỗ trống khi nghe tiếng chuông bằng một chữ đã học.
CUT 2

Language Focus: Sentence Completion


Larry: Sentence Completion
Larry: Listen. Complete the sentence.
Eliz: Extra charges at a hotel are sometimes called _____.(ding)(pause for answer)
Eliz: surcharges. They’re called surcharges.(short pause)
Eliz: A telephone call to someone in the same city is called _____.(ding)(pause for answer)
Eliz: a local call. It’s called a local call.(short pause)
Eliz: A telephone call to someone in a different state is called _____.(ding)(pause for answer)
Eliz: a long distance call. It’s called a long distance call.(short pause)
MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới, quí vị nghe phần Business Dialog nói về một cuộc đối thoại ở quầy ghi danh cho khách thuê phòng. Phần này dạy ta ách hỏi thêm cho rõ Clarifying.

Checking in = tới nhận phòng.


Checking out = trả phòng.
My goodness = trời đất
CUT 3

Business Dialog: At the check in desk


Larry: Business Dialog: Clarification
Chinese: Business Dialog: Clarification
We’ll listen to a person checking in at a hotel. = Chúùng ta nghe một người khách ghi danh thuê phòng đã dành trứớc.
A desk clerk = tiếp viên ở quầy trước khách sạn
I see you have a room reserved through April 4th. = Tôi thấy ông đã có phòng dành sẵn cho hết ngày mồng bốn tháng Tư.
Actually, I’ll be leaving on the morning of the 5th. = Thựïc ra tôi đi vào sáng mồng 5
Actually = as a matter of fact = đúng ra
Eliz: Let’s listen to today’s Business Dialog. We’ll hear a person checking in at a hotel. Ms. Peters is speaking with the desk clerk at the hotel.
Hotel lobby. = phòng đợi của khách
Desk clerk: Good evening, may I help you?
Ms. Peters: Yes, my name is Allison Peters. I have a reservation.
Desk clerk: Let me take a look.(SFX: Computer keyboard)
Desk clerk: Yes, I see you have a room reserved through April 4th.
Ms. Peters: Actually, I’ll be leaving on the morning of the 5th.
Desk clerk: Oh, really? I thought you told us you would be checking out on the 4th.
Ms. Peters: No, I believe I said I would be checking out on the 5th.Let me check my confirmation notice.(SFX: rustling of papers)
Ms. Peters: Here it is.(short pause)
Ms. Peters: Oh, my goodness, you’re right. Can I extend my stay through the 5th?
Desk clerk: That’s not a problem. I’ll change your reservation for you.
Ms. Peters: Thank you very much.
Desk clerk: You’re welcome.
MUSIC

VIETNAMESE TRANSLATION

Trong phần tới quí vị xem hai cách hỏi cùng một ý cho rõ (clarifying).
CUT 4

Focus on Functions: Clarifying


Larry: Focus on Functions: Clarifying
Eliz: Now let’s focus on clarifications.
Larry: Listen to these Variations.
Eliz: I see you have a room reserved through the 4th.
Larry: I see your reservation is through the 4th.(pause)
Eliz: Actually, I’ll be leaving on the morning of the 5th.
Larry: As a matter of fact, I’ll be leaving on the morning of the 5th.(pause)
Eliz: I thought you told us you would be checking out on the 4th.
Larry: I believe you said you would be checking out on the 4th.(pause)
Eliz: No, I believe I said I would be checking out on the 5th.
Larry: No, I think I said I would be checking out on the 5th.(pause)
VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần cuối bài học, chúng ta nghe Gary chỉ cho ta cách hỏi lại cho rõ.


MUSIC

Gary’s Tips: Clarifications


Larry: Gary’s Tips
Chinese: Gary’s Tips
Gary explains about the language function Clarification.
Gary cho ta biết cách hỏi lại cho rõ.
If you disagree with what a clerk or agent says, there are some polite ways to correct the person. = Nếu ta không đồng ý với người thư - ký giữ quầy trước, có vài cách nhã nhặn để sửa lỗi người ấy.
I believe I said I would be checking out on the 5th. = Tôi tin là tôi đã nói là tôi sẽ đi vào mồng 5.
CUT 5

Eliz: Welcome back. It’s time for Gary’s Tips. What’s your topic for today, Gary?


Gary: Today I’ll be talking about clarifications. Last week we talked about the importance of confirming information, especially information about plane and hotel reservations. It’s important to confirm, because sometimes a hotel clerk or a travel agent might have incorrect information. If you disagree with what the clerk or agent says, there are some polite ways to correct the person. This is called making a clarification.
One way to begin a clarification is to use the word “actually.”
Let’s listen again to part of the Business Dialog.
You’ll hear Ms. Peters clarifying that she is staying through April 5th.
Desk clerk: Good evening, may I help you?
Ms. Peters: Yes, my name is Allison Peters. I have a reservation.
Desk clerk: Let me take a look.(SFX: Computer keyboard)
Desk clerk: Yes, I see you have a room reserved through April 4th.
Ms. Peters: Actually, I’ll be leaving on the morning of the 5th.
Gary: Another polite way to make a clarification is to say “I believe.” Let’s listen again to the Business Dialog. Ms. Peters clarifies that she will be checking out on the 6th.
Desk clerk: Yes, I see you have a room reserved through April 4th.
Ms. Peters: Actually, I’ll be leaving on the morning of the 5th.
Desk clerk: Oh, really? I thought you told us you would be checking out on the 4th.
Ms. Peters: No, I believe I said I would be checking out on the 5th.
Gary: It turns out Ms. Peters is wrong about the dates of her reservation. But by being polite, Ms. Peters maintains a good relationship with the desk clerk and is able to change her reservation. So remember, it’s important to correct people if they have the wrong information about your reservations. But, it’s best to be polite when you make a clarification.
Well, that’s all we have time for today on Gary’s Tips. Thanks for joining us.
Eliz: Thanks very much, Gary.
MUSIC

Eliz: Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then!


Anh Ngữ sinh động bài 47.

Đây là chương trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English bài thứ 47. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học này quí vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy là hai người phụ trách chương - trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quí vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ.

Chủ đề của bài học hôm nay là câu I’m 24 Years Old = Năm nay tôi 24 tuổi. Bài học hôm nay chú trọng về cách nói chuyện về tuổi - tác và những điều người ta thích làm. This program focuses on ages and things people like to do. Cũng học cách so sánh. Phần đầu quí vị nghe Kathy nói với ông Max về chuyện cô khách sẽ mời lên đài là Chris Scott, một vũ công nhẩy vũ ballet. Chị gái cô Chris là Sara làm bác sĩ ở bịnh viện Johns Hopkins Hospital ở thành phố Baltimore, tiểu bang Maryland.

MUSIC


CUT 1

Larry: Today’s unit is I’m 24 years old. This program also focuses on ages and things people like to do.

MUSIC

Kathy: Good morning, Max. What’s new?


Max: Not much. What about you?
Kathy: Oh, pretty much the same.
Max: Who is our guest today?
Kathy: Chris Scott.
Max: She’s from Chicago, isn’t she?
Kathy: Yes, she is.
Max: Oh, is she still in Washington?
Kathy: Yes, she is.
Max: Where’s her sister Sara?
Kathy: I don’t know. She isn’t here today.
Max: Oh, okay.
MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION:

Trong phần tới quí vị nghe phần phỏng vấn Chris Scott, một vũ công nhẩy vũ cổ điển ballet. Xin nghe mấy chữ khó:

Ballet = vũ cổ điển tây phương, theo một tích truyện, không có lời nói, không có lời ca, chỉ có dáng nhẩy uyển chuyển, chính xác theo nhạc.


Chris Scott is a ballet dancer = Chris Scott là một vũ công nhẩy vũ cổ điển ballet.
She practices every day = Ngày nào cô ấy cũng tập.
A ballet dancer = vũ công nhẩy vũ ballet.
ballerina = nữ vũ công ballet. [Nhấn mạnh vần ri]
To practice = tập.
To sing = hát [sing/sang/sung]
To cook = nấu ăn.
A cook (n) = người nấu bếp
cooker = nồi nấu.
I love to dance = tôi thích vũ. Cũng có thể nói: I love dancing. Sau động từ “love” có thể dùng “to dance” hay “dancing.”
I want to to be a great dancer = tôi muốn trở thành một vũ công tài danh.
CUT 2

Interview: Chris Scott: I love to dance.


Larry: Interview.
Chris Scott is a ballet dancer.She practices every day.
Kathy: Now it’s time for today’s interview. Our guest today is Chris Scott. Good morning, Chris.
Chris: Hi, Kathy. Hello Max. Thanks for having me back.
Kathy: Our pleasure.
Max: It’s nice to see you again.
Kathy: Where’s your sister today? Where’s Sara?
Chris: She’s in Baltimore. She’s at Johns Hopkins Hospital.
Max: Is she sick?
Chris: No, she isn’t. She’s a doctor. She likes to visit hospitals.
Max: That’s right. She’s a doctor.
Kathy: What do you do, Chris?
Chris: I’m a dancer.
Kathy: A dancer?
Chris: Yes, a ballet dancer.
Kathy: Really? Do you like it?
Chris: Oh, I love it! I love to dance.
Kathy: Do you work hard?
Chris: Yes, I do. I practice every day. I want to be a great dancer.
Kathy: Our guest is Chris Scott. We’ll talk more after our break. This is New Dynamic English.

MUSIC


VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới, quí vị nghe một câu rồi lập lại theo nhịp.

CUT 3

Language focus: Repeat with a beat: Do you like to dance?


Larry: Listen and repeat.
Max: Do you like to dance?(pause for repeat)
Chris: Yes, I love to dance!(pause for repeat)
Max: Do you like to sing?(pause for repeat)
Chris: Yes, I like to sing.(pause for repeat)
Max: Do you like to cook?(pause for repeat)
Chris: No, I don’t like to cook.(pause for repeat)
Max: Kathy, do you like to dance?(pause for repeat)
Kathy: Yes, I like to dance.(pause for repeat)
Max: Do you like to sing?(pause for repeat)
Kathy: No, I don’t like to sing.(pause for repeat)
Max: Do you like to cook?(pause for repeat)
Kathy: Yes, I love to cook!(pause for repeat)
MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần sắp tới, quí vị nghe một mẩu điện đàm và cách dùng hình thức so sánh hơn.
single = độc thân.
a friend = bạn.
a boyfriend = bạn trai
pilot = phi - công.
a dog = con chó
a pet dog = chó cưng nuôi trong nhà.
How old are you? = bạn bao nhiêu tuổi?
She’s twenty - eight years old = cô ấy 28 tuổi.
My sister is older = chị tôi nhiều tuổi hơn.
Cute = dễ thương.
Nhận xét: sister = chị hay em gái. Older sister = elder sister = chị
eldest sister = chị cả.
Brother = anh hay em trai.
Older brother = elder brother = anh trai
eldest brother = anh cả.
Atlanta = thủ - phủ của tiểu bang Georgia.
CUT 4

Larry: Telephone.


Kathy: We’re back with our guest, Chris Scott. Chris is a ballet dancer. We have time to take a telephone call. Hello. You’re on the air with New Dynamic English.
Helen: Hello. My name is Helen. I’m from Georgia.
Kathy: What city are you from?
Helen: I’m from Atlanta. I have a question for Chris.
Kathy: Yes, go ahead.
Helen: Who is older, you or your sister?
Chris: My sister is older. She’s twenty - eight years old.
Helen: How old are you?
Chris: I’m twenty - four years old.
Helen: You’re both single, aren’t you?
Chris: That’s right. My sister has a boyfriend. He’s a pilot. He’s really cute!
Helen: What about you?
Chris: Well, my best friend is Woody.
Helen: Woody? Is he your boyfriend?
Chris: No, he isn’t. He’s not my boyfriend. He’s my dog.
Helen: Your dog?
Chris: Yes, he’s my pet dog. I love him!
Helen: I see. Thank you.
Kathy: Thanks for calling. Chris, thank you for being our guest.
Chris: I’ve enjoyed it.
Kathy: Let’s take a short break.
MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới quí vị nghe rồi lập lại vào chỗ ngưng.
MUSIC

CUT 5


Language focus: Listen with Music: How old is Chris?
Larry: Listen and repeat.
Max: How old is Chris?(pause for repeat)
Max: She’s twenty - four years old.(pause for repeat)
Max: How old is Sara?(pause for repeat)
Max: She’s twenty - eight years old.(pause for repeat)
Max: Who is twenty - four years old?(pause for repeat)
Max: Chris is.(pause for repeat)
Max: She’s twenty - four years old.(pause for repeat)
Max: Does Chris have a boyfriend?(pause for repeat)
Max: No, she doesn’t.(pause for repeat)
Max: She doesn’t have a boyfriend.(pause for repeat)
Max: Does Chris have a dog?(pause for repeat)
Max: Yes, she does.(pause for repeat)
Max: Her dog’s name is Woody.(pause for repeat)
MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới quí vị nghe phần Daily Dialog Part 2, Đàm thoại hàng ngày(phần 2), trong đó một cậu con trai hỏi cô chị gái có thích việc làm của cô không.
I made hamburgers all day = cả ngày tôi làm món thịt bò nghiền nướng.
Hamburger = thịt bò nghiền nướng. Chữ “hamburger” nói gọn của chữ “Hamburg steak” làm theo cách của người di dân từ Đức sang Mỹ; bắt nguồn từ tên thành phố và hải - cảng Hamburg phía đông bắc xứ Đức. Hamburger bắt đầu có ở Mỹ năm 1885, và rất phổ thông ở những tiệm McDonald’s từ năm 1948. Bây giờ ở Mỹ món ăn phổ thông này bán ở những tiệm như McDonald’s, Burger King, Hardee’s hay Wendy’s, tức là những tiệm làm đồ ăn nhanh, fast food restaurants.
It’s boring = công việc tẻ nhạt.
I hate it = tôi ghét việc làm ấy.
Xin nghe và lập lại.

MUSIC


CUT 6

Larry: Daily Dialog (part 2): How’s your job? Listen to the conversation.


Boy: Hi, Sis. How’s your new job?(short pause)
Girl: I hate it! (short pause)
Boy: Is it that bad?(short pause)
Girl: It’s terrible.(short pause)
Boy: Oh, that’s too bad.(short pause)
Boy: What do you do?(short pause)
Girl: I made hamburgers all day!(short pause)
Boy: Do you work hard?(short pause)
Girl: Yes, I work very hard. And it’s boring, boring, boring!(short pause)
Boy: Really?(short pause)
Larry: Listen and repeat.
Boy: What do you do?
Girl: I made hamburgers all day!(pause for repeat)
Boy: Do you work hard?
Girl: Yes, I work very hard.(pause for repeat)
Girl: And it’s boring, boring, boring!(pause for repeat)
MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Tiếp sau đây là phần Language Focus Jazz chant, nghe trước rồi nghe lại và lập lại theo nhịp. To chant = hát đều theo nhịp; a chant = bài hát đều theo nhịp.
Xin nghe trước rồi lập lại sau.
MUSIC

CUT 7


Larry: Listen to the Jazz chant.
Max: How do you like your job?
Kathy: I love it. I love it.
Max: How do you like your job?
Kathy: It’s just great!
Kathy: How do you like your job?
Max: I hate it. I hate it.
Kathy: How do you like your job?
Max: It’s too hard!
Larry: Now let’s chant.
Max: How do you like your job?
Kathy: I love it. I love it.
Max: How do you like your job?
Kathy: It’s just great!
Kathy: How do you like your job?
Max: I hate. I hate it.
Kathy: How do you like your job?
Max: It’s too hard.


tải về 6.44 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   72
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương