VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí BÀi số 1tải về 6.44 Mb.
trang13/72
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích6.44 Mb.
#4364
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   72
Anh Ngữ sinh động bài 42

Đây là chương trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English bài 42. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học này quí vị sẽ nghe câu đố hàng tuần, sau đó là câu chuyện giữa bài chuyện ông Blake giữ vé máy bay trước.

Trong phần Question of the week, quí vị nghe mấy câu tả một người, việc người đó làm, và phải đoán xem người đó làm nghề gì. BORING = chán, tẻ nhạt (adj.); động tự là GET BORED = chán. I hope you’re not getting bored listening to me = tôi ước mong quí vị không chán nghe tôi nói.

Sick = bị bịnh


Passenger = hành khách.
MUSIC

CUT 1


Question of the Week (question): What do they do?
Max: This week’s question is What do they do?
Listen carefully. What do they do? We’ll have the answer on the next show.
Larry: Person Number 1.
Woman 1: I work very hard, but my salary isn’t very high.
I have 30 students in my class.
I work in a school.
I teach French.
Max: What does she do?
Larry: Person Number 2.
Man 1: I really love my job.
I like helping sick people.
I work in a hospital, but I’m not a doctor.
Max: What does he do?
Larry: Person Number 3:
I like my passengers.
Sometimes my work is boring.
I drive on the same streets every day.
I drive a bus.
Max: What does she do?
We’ll answer these questions on our next show.
Larry: A question for you.
Max: Now here’s a question for you.
Larry: Listen to the bell, then say your answer.
Man: Where do you live?(ding)(pause for answer)
MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần kế tiếp Story Interlude câu chuyện giữa bài quí vị nghe Max kể lại với Kathy về một người gọi điện thoại mà không cho biết tên a strange phone call, một cú điện thoại lạ lùng.

Strange = lạ.


Fellow = người, anh chàng.
A wrong number = nhầm số.
Sorry, I got the wrong number = xin lỗi tôi gọi nhầm số điện thoại.
Baby - sitting = giữ trẻ hộ
Baby - sitter = người giữ trẻ
By the way = nhân tiện
Leave a name = để tên lại
Leave a message = nhắn lại
Sound upset = có vẻ bực mình
I didn’t know you have brother = Tôi đâu biết anh có anh (hay em) trai.
Neither did I = tôi cũng không biết. Max muốn nói: I didn’t know I have a brother,either! [người gọi điện - thoại ngày xưa nhận là anh em với Max, bài sau sẽ rõ].

Xin nghe:

CUT 2

Larry: And ...we’re off the air. Good show.


Kathy: Thanks, Larry. (to Henry) Thanks for coming in, Mr. Thornton.
Henry: My pleasure.
Oh, I have to go. I have a meeting. I’m already late.
Kathy: Well, take care. And thanks again. He was an interesting fellow.
Max: Yes, he certainly was.
Kathy: By the way, did that man ever call back?
Max: Yes, he did. He called back last night.
And it was really strange.
Kathy: Who was it?
Max: It was my brother.
Kathy: Your brother? I didn’t know you had a brother.
Max: Neither did I! I don’t have a brother!
Larry: Quiet please, everyone. Ready for Functioning in Business.
MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Phần sắp tới là Functioning in Business, một chường trình Anh ngữ Thương mại trungcấp chú trọng về các tập tục và lối làm việc trong thương trường. Bài học hôm nay là Checking In, Part 3, ghi tên nhận phòng tại khách sạn, phần 3. Chúng ta tiếp tục chương trình về một chuyến thương vụ quan trọng.

Chúng ta nghe ba người. Đó là Charles Blake, làm cho hãng International Robotics, chế tạo máy điện tử thay người, Michael Esptein làm cho hãng Advanced Technologies và Shirley Graham cũng làm cho hãng Advanced Technologies. Đoạn tới quí - vị nghe Charles Blake xác nhận lại phòng đã giữ trước. Mr. Blake talks about his flight from Beijing to the United States. It was a non - stop flight and it took only twelve hours.


Industrial robots = người máy dùng trong kỹ nghệ.
A good flight = một chuyến bay an - lành, thoải - mái, dễ chịu.
Travel agent = nhân viên hãng du - lịch lo việc mua vé máy bay hay giữ phòng trước cho khách và ăn tiền hoa - hồng của hãng.
A non - stop flight = chuyến bay thẳng, không ghé giữa đường.
Several = nhiều.
Leave/left/left = rời khỏi; để lại.
CUT 3

Larry: Phone interview[Mr. Blake talks about his flight from Beijing to the United States. It was non - stop flight and it took only twelve hours.]


Eliz: On today’s program I’ll be talking by phone with Charles Blake of International Robotics. Today we’re going to talk about making and confirming reservations. [Tiếng điện thoại reo]
Eliz: Hello, Charles?
Blake: Hello, Elizabeth.
Eliz: Hello again, Charles. Good to have you back on Functioning in Business.
Blake: It’s my pleasure.
Eliz: The last time we spoke, we talked about your business trip last year to San Francisco.
Blake: That’s right. I went to San Francisco to meet with Michael Epstein of Advanced Technologies.
I wanted to talk to him about selling our industrial robots to his company.
Eliz: Now tell me, did you get a good flight from Beijing to San Francisco?
Blake: Yes, I got a great flight. It was non - stop, and only took about 12 hours.
Eliz: And you made your reservation before you left Beijing?
Blake: That’s right. I made it several weeks before I left. How did you know?
Eliz: Well, we have a tape of your conversation with your travel agent.
Blake: Oh, that’s right. You recorded my conversation.
Eliz: Shall we listen to it?
Blake: Sure, why not?
MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong đoạn tới Elizabeth nghe lại đoạn điện đàm thâu băng (recorded conversation) khi Charles Blake nói với người nhân viên hãng du lịch của ông. Nghe mấy chữ khó:

6:05 = sáu giờ năm phút đọc là “six - oh - five”.


1:45 p.m. = một giờ 45 chiều, đọc là “one forty - five p.m.
A window seat = ghế gần cửa sổ
An aisle seat = ghế dọc theo hai bên lối đi.
Reservation number = số dành chỗ trước.
AC 6734 đọc là A as in apple, C as in cat, six seven three four [vì đọc qua điện thoại, muốn nghe rõ, nhân viên du - lịch thường dùng cách đọc mẫu tự như A trong chữ “apple.”].
June 20th = ngày 20 tháng sáu = đọc là June the twentieth, hay June twentieth.
United Airlines = tên hãng hàng không Mỹ
I’d like to reserve a flight from Beijing to San Francisco, please.
Tôi muốn dành chỗ máy bay từ Bắc Kinh đến San Francisco.
Worldwide travel = tên hãng du lịch
Leave = rời khỏi
Arrive = đến
Return = trở lại.
When will you be returning?Hôm nào ông trở lại?
Đã học: CONFIRMATION NUMBER = số dành trước [để tiện kiểm chứng]
CUT 4

Larry: Dialog : Making an Airline Reservation[We listen to Mr. Blake’s conversation with his travel agent. He makes a reservation for a non - stop flight on United Airlines. I’d like to reserve a flight from Beijing to San Francisco, please.]


Agent: Worldwide Travel.
Blake: Hello, this is Mr. Blake of International Robotics.
Agent: Hello, Mr. Blake. How can I help you?
Blake: I’d like to reserve a flight from Beijing to San Francisco, please.
Agent: What date would you like to travel, Mr. Blake?
Blake: I’d like to leave Beijing on June 10th.
Agent: We have a non - stop flight out of Beijing on United Airlines, leaving at 6:05 in the evening. (Recording note: Read 6:05 as six - oh - five)
Blake: 1:45. Yes, that’s fine.
Agent: And when will you be returning?
Blake: On June 25th.
Agent: June 25th. There’s flight leaving San Francisco at 2:45 p.m. on June 25th.
Blake: Two forty - five p.m.? That sounds fine.
Agent: Would you like a window or an aisle seat?
Blake: An aisle seat, please. Agent: All right, Mr. Blake. I have you confirmed on Flight five eighty - one leaving Beijing at 6:05 p.m. on June 10th, arriving in San Francisco at 1:45 p.m. the same day.
Blake: Okay.
Agent: You’ll be returning on June 25th on Flight five eighty - two, leaving San Francisco at 2:45 p.m. and arriving in Beijing at 6:45 p.m. on June 26th.
Blake: Fine.
Agent: Your confirmation number is A as in apple, C as in cat, six seven three four.
Blake: AC six seven three four.
Agent: That’s right.
Blake: Thank you very much.
Agent: Thank you.
MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới Language Focus: Listen and repeat (Question & Answer Pairs): Airline Travel, du lịch bằng đường hàng không quí vị nghe một câu hỏi và câu trả lời, và lập lại. RESERVE A FLIGHT = dành chỗ trước trên máy bay.
CUT 5

Larry: Listen and repeat.


Eliz: How can I help you?(pause for repeat)
Larry: I’d like to reserve a flight from Beijing to San Francisco, please.(pause for repeat)
Eliz; What date would you like to travel?(pause for repeat)
Larry: I’d like to leave on June 20th.(pause for repeat)
Eliz: When will you be returning?(pause for repeat)
Larry: On June 25th.(pause for repeat)
Eliz: Would you like a window seat or an aisle seat?(pause for repeat)
Larry: I’d like an aisle seat, please.
MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới, quí vị nghe Kathy phỏng vấn ông Charles Blake về chuyến bay của ông.

Airfare = giá vé máy bay. Hay: fare = giá chuyến bay, hay chuyến đi tắc xi.


Round trip = chuyến bay khứ hồi
A good deal = được giá rẻ [ = a bargain].
Fly = bay hạng thường.
Fly business class = bay hạng nhất.
International flights = chuyến bay quốc tế.
CUT 6

Eliz: We’re back again with Mr. Blake. Are you still there, Charles?


Blake: Yes, I’m here.
Eliz: Tell me, Charles, did you fly coach or business class on your flight from Beijing?
Blaje: I flew business class.
Eliz: Do you always fly business class?
Blake: If I’m traveling in the United States I fly coach to save a little.
But on international flights I fly business class because it’s much more comfortable.
Eliz: And what was the airfare from Beijing to San Francisco?
Blake: The round trip fare was $965.
Eliz: That sounds pretty good.
Blake: Yes, my travel agent got me a good deal.
Eliz: I noticed that you got a confirmation number when you made your reservation.
Blake: Uh huh.
Eliz: Do you always remember the confirmation number when you got one?
Blake: I usually write it down on a piece of paper, but sometimes I lose the piece of paper!
Eliz: That’s too bad!
Thank you for being on our program, Charles.
Blake: You’re quite welcome.
Eliz: Let’s take a break.
MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Tiếp theo đây là phần sentence completion; khi nghe một câu thiếu một chữ, quí vị hãy điền vào chỗ trống khi nghe tiếng chuông bằng một chữ đã học trong bài cho câu đầy đủ nghĩa.

Least expensive = đỡ tốn nhất; rẻ nhất.


Round trip ticket = vé khứ hồi
One way ticket = vé một bận.

CUT 7


Language Focus: Sentence Completion: Airline Travel

Larry: Sentence completion.


Larry: Listen. Complete the sentence.
Eliz: The cost of a plane trip is called______(pause for answer)
Eliz: the airfare. It’s called the airfare.(short pause)
Eliz: The least expensive way to fly is in______.(pause for answer)
Eliz: coach. The least expensive way to fly is in coach.(short pause)
Eliz: A ticket for going and returning is called_____.(pause for answer)
Eliz: a round - trip ticket. It’s called a round - trip ticket. (short pause)
Anh Ngữ sinh động bài 43

Đây là chương trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English bài 43. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học hôm nay, quí vị học cách tránh gặp khó khăn khi dành phòng trước ở khách sạn how to avoid problems with hotel reservations.

Phần đầu là phần mách giúp về văn hóa của Gary Engleton. Quí vị cũng tập đánh vần khi nói trong máy điện thoại để khỏi nhầm, như A as in apple, V as in Victor, T as in Thomas. Xin nghe mấy chữ khó:

An arrival date = ngày tới. Động tự To arrive; danh tự Arrival


A departure date = ngày đi. Động tự To depart; danh tự Departure
A record = tờ biên nhận, bằng chứng
Phân biệt: A recorded conversation = cuộc nói chuyện được thâu băng.
A written confirmation = tờ xác nhận có ghi tên khách, ngày giờ đến, và đi.
To prevent a problem (from happening) = tránh chuyện rắc rối.
Prevent = ngặn chận, đề phòng.
By fax or mail = bằng cách gửi điện thư hay gửi bằng bưu điện.
Fax viết tắt từ chữ facsimile = điện thư, bản sao y hệt.
Price of the room = giá phòng
Check it carefully for accuracy = kiểm soát lại cho đúng.
Accuracy (n.) = sự chính xác
Accurate (adj.) = chính xác
Correct anything that is wrong = sửa những điều nào sai.
Immediately = ngay lập tức. [ = right away]
Save a lot of trouble = tránh nhiều phiền nhiễu.
A follow up question = câu hỏi tiếp theo
Nhắc lại: Arrival date = ngày đến
Departure date = ngày đi
To prove = chứng tỏ.
Advise = (verb) khuyên
Advice = lời khuyên (noun).
MUSIC

CUT 1


Eliz: Hello again and welcome to “Culture Tips.” Gary Engleton, our business language expert, will explain another difficult culture point for people in business.
Gary: Hello everyone!
Eliz: Last time, we talked about what to do if you had a problem with a hotel reservation. Today, we have an e - mail that is a follow up question to that topic.
Gary: Oh good! What’s the question?
Eliz: The listener asks, “How can I avoid problems with hotel reservations?”
Gary: That’s a very good question. After you made a hotel reservation, there are several simple things you can do to prevent a problem. The first thing to do is to ask for a written confirmation by fax or mail. This document will have a confirmation number, your arrival and departure dates, the price of the room, and other information. For example, the confirmation should say whether the room is smoking or nonsmoking room.
Eliz: That should be very useful.
Gary: The confirmation is useful because you can check it for errors. The confirmation is a record of what the hotel thinks you asked for. You should check it carefully for accuracy and correct anything that is wrong. If the arrival date is wrong, for example, you need to call the hotel immediately to correct it.
Eliz: I see.
Gary: One thing to check carefully is your name. If you are from another country, they may spell your name incorrectly. Also, make sure that you bring the written confirmation with you when you check in. That way, if there is a problem, you can show it to the people at the front desk to prove that you are right.
Eliz: That’s great advice.
Gary: At check in, the confirmation number can be very important. That’s the easiest way to find your reservation in the computer.
Eliz: Thanks, Gary! Your advice will save our listeners a lot of trouble in the future.
Gary: My pleasure!
MUSIC

VIETNAMESE EXPLANTION

Tiếp theo đây là phần Language Focus: Sentence Completion, điền đầy đủ một câu bằng cách thêm một chữ đã học vào chỗ trống. Sau đó nghe câu trả lời đúng rồi lập lại.

CUT 2


Larry: Sentence Completion.
Larry: Listen. Complete the sentence.
Eliz: After you made a hotel reservation, ask for a written_____.(pause for answer)
Eliz: confirmation.Ask for a written confirmation.(short pause)
Eliz: The date that you check in to the hotel is______.(pause for answer)
Eliz: the arrival date. It’s the arrival date. (short pause)
Eliz: The date you leave the hotel is______.(pause for answer)
Eliz: the departure date. It’s the departure date.(short pause)
MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Sau đây quí vị nghe hai mẩu đàm thoaị về thương mại: xác nhận lại việc giữ phòng hay vé máy bay trước, confirming a reservation. Phần đàm thoại thứ nhất xác nhận vé máy bay đã mua trước và phần thứ hai là gọi điện thoại xác nhận phòng đã dành trước.

CUT 3


Larry: Business Dialog: Confirming a reservation.
Eliz: Today we have two business dialogs.
Our first one is about confirming an airline reservation.
Ms. Brown has made a reservation to fly from Atlanta to Chicago. She calls the airline to confirm her reservation. Let’s listen to the dialog.
Agent: International Airlines. How may I help you?
Brown: Hello, my name is Denise Brown. I’d like to confirm my reservation on flight twenty three from Atlanta.
Agent: That’s the date of travel?
Brown: August 20th.
Agent: Just a moment, please. [Tiếng lách cách của bàn máy điện toán]
Agent: Yes, I have you confirmed on flight twenty - three, leaving Atlanta at 10:55 a.m. on Tuesday, August 20th, arriving in Chicago at 12:15 p.m. Your confirmation number is V as in Victor, T as in Thomas, nine zero three one.
Brown: V,T,9,0,3,1.
Agent: That’s right.
Brown: Thank you very much.
Agent: Thank you for flying with us.
Eliz: Now let’s listen to our second business dialog. In this conversation, Mr. Alioto calls a hotel to confirm his hotel reservation.[tiếng máy điện thoại]
Desk clerk: Reservations, may I help you?
Aliota: Hello, I’m calling to confirm my reservation for January 5th.
Desk clerk: Your name, please.
Alioto: John Alioto.
Desk clerk: Thank you. Just one moment, please.[tiếng lách - cách máy điện toán]
Desk clerk: Yes, you’re confirmed for three nights beginning January 5th. And that’s for a single room.
Aioto: That’s right.
Desk clerk: Check - in time is 1:00 p.m.
Alioto: All right. Thank you very much.
Desk clerk: Thank you, Mr. Alioto.
MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong đoạn tới quí vị nghe rồi lập lại những câu nói về cách xác nhận phòng đã dành trước.

CUT 4


Larry: Focus on Function: Confirming a reservation
Eliz: Now let’s focus on the language function, confirming a reservation.
Larry: Listen and repeat.
Eliz: I’d like to confirm my reservation on flight twenty - three from Atlanta.(pause for repeat)
Larry: I have you confirmed on flight twenty - three.(pause for repeat)
Eliz: I’m calling to confirm my reservation for January 5th.(pause for repeat)
Larry: You’re confirmed for these nights.(pause for repeat)
MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Tiếp sau đây là phần Gary’s Tips, lời mách giúp của Gary về cách xác nhận lại xem có đúng không. Gary discusses how to confirm a reservation.
When you confirm a reservation, you are checking that the date of the reservation and other details about the reservation are correct = khi bạn hỏi lại cho chắc là bạn muốn kiểm soát xem ngày dành trước và các chi tiết của việc dành trước có đúng không.
I’d like to confirm my reservation on flight twenty three from Atlanta = Tôi muốn hỏi lại cho chắc vé máy bay trong chuyến bay hai mươi ba từ Atlanta.
Information = tin tức
Similar = The same = giống nhau.
Better to be safe than sorry = an - toàn tốt hơn bị ân hận.
I’m calling to confirm my flight from Atlanta = tôi gọi để xác nhận lại chuyến bay từ Atlanta.
Phrase = nhóm chữ. [Phân biệt: Sentence = câu]
CUT 5

Eliz: Welcome back. It’s time now for Gary’s Tips. What’s your topic for today, Gary?


Gary: Today I’d be talking about confirming a reservation.
Eliz: Last time you talked about information.
Gary: That’s right. I said that to confirm information is to check that it’s correct or certain. Confirming a reservation is similar. When you confirm a reservation, you are checking that the dates of the reservation and other details about the reservation are correct. When you call to confirm a reservation, you can start your sentence with,”I’m calling to confirm,” or “I’d like to confirm.” Which of these phrases do you hear in the first business dialog?
Let’s listen again to the dialog.
Agent: International Airlines. How may I help you?
Brown: Hello, my name is Denise Brown.
I’d like to confirm my reservation on flight twenty three from Atlanta.
Gary: That’s right. Ms. Brown said,”I’d like to confirm.”
Now listen to the second business dialog and tell me what phrase you hear.
Desk clerk: Reservations, may I help you?
Alioto: Hello, I’m calling to confirm my reservation for January 5th.
Gary: Mr. Alioto said,” I’m calling to confirm.” Usually, you get a confirmation number when you make the reservation for a hotel or a flight.
Let’s listen to the first business dialog again.

The travel agent gives Ms. Brown a confirmation number for her airline reservation.


Agent: I have you confirmed on flight twenty three, leaving Atlanta at 10:55 a.m. on Tuesday, August 20th, arriving in Chicago at 12:15 p.m.
Your confirmation number is V as in Victor, T as in Thomas, nine zero three one.
Brown: V,T,9,0,3,1.
Agent: That’s right.
Brown: Thank you very much.
Gary: Did you notice that Ms. Brown repeated back her confirmation number? She was confirming her confirming number!
Always repeat the confirmation number, so that you can be sure you heard it correctly.
When you make a reservation, if you are not given a confirmation number, you should ask for one. So remember, if you’re not sure, it’s always safer to call to confirm your reservatiion before you travel. Better to be safe than sorry!
I’ll be back again next week. Until then, this is Gary with Gary’s Tips.
Eliz: Thanks very much, Gary.
Eliz: Well, our time is up. Tune in next time for Functioning in Business... See you then!
Anh Ngữ sinh động bài 44

Đây là chương trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English bài thứ 44. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học hôm nay, quí - vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy là hai người phụ trách chương trình Anh Ngữ Căn Bản nhằm giúp quí vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ. Chủ đề của bài học hôm nay là câu My Wife’s Name is Sandra, vợ tôi tên là Sandra. Quí vị cũng ôn lại về công việc, gia đình và tình trạng đời sống.This program reviews job, family and life situations. Bài này chú trọng về cách dùng chữ “What” và các sở hữu từ (possessives), tức là những chữ như my, your, his, her, our, their.

CUT 1

Max (voice - over): Hi, I’m Max.


Kathy (voice - over): Hello. My name is Kathy.
Max and Kathy (voice - over): Welcome to Dynamic English!
Larry: Today’s unit is My Wife’s Name is Sandra. This program reviews job, family and living situation. It focuses on questions with “What” and on possessives.
MUSIC

Max: Hi Kathy. How are you?


Kathy: Not bad. And you?
Max: OK, I guess.
Kathy: Today’s guest is Robert Harris.
Max: Oh, I remember him. He’s from ... from.....
Kathy: From Florida. He comes from Florida.
Max: Oh, that’s right.
MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới Bob Harris nói về vợ ông là Sandra và hai con ông là Colette và John. Có mấy chữ cần nghe trước.

A music teacher = giáo sư âm nhạc.


Piano = dương cầm
Sandra teaches piano = Sandra dạy dương cầm.
Nhưng:
Sandra plays the piano = Sandra chơi đàn dương cầm. [Nhận xét: piano chỉ môn dương cầm không dùng the đằng trước; piano là nhạc cụ, thì dùng the đằng trước.]
Do you have any children ? = Ông/Bà có cháu nào không ?
Interview = cuộc phỏng vấn.
Bob Harris talks about his wife and his children = Bob Harris nói về vợ và con ông.
Xin mời quí vị nghe phần phỏng vấn Bob Harris.
CUT 2

Interview: Bob Harris: Review


Larry: Interview
Bob Harris talks about his wife and his children. His wife’s name is Sandra and he has two children, Collette and John.
Kathy: Now it’s time for today’s interview. Our guest today is Robert Harris. Welcome back, Bob.
Bob: Hi, Kathy. Hi, Max. Nice to see you again.
Max: Good to see you again, Bob.
Kathy: Bob, you’re married, aren’t you?
Bob: Yes, I am.
Kathy: What’s your wife’s name?
Bob: Her name is Sandra.
Kathy: What does she do?
Bob: She’s a music teacher.
Kathy: A music teacher?
Bob: Yes, that’s right. She teaches piano.
Kathy: Where does she work?
Bob: She works at home.
Kathy: In your home?
Bob: Yes, we have a small house in Miami. Her students come to our house.
Kathy: I see. Do you have any children?
Bob: Yes, we do. We have two children, a girl and a boy.
Kathy: What are their names?
Bob: Collette and John. Our daughter’s name is Collette, and our son’s name is John.
Kathy: I see. Thank you.
Our guest is Bob Harris. We’ll talk more after our break.
This is New Dynamic English.
MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới Language Focus, quí vị nghe và lập lại những câu ngắn về chuyện của Bob Harris và vợ con ông. Xin nghe một câu rồi lập lại vào chỗ ngưng.
CUT 3

Language Focus: Listen with Music . My name is Bob Harris. (Review)


Larry: Listen and repeat.
Bob: My name is Bob Harris.(pause for repeat)
Bob: I’m married.(pause for repeat)
Bob: My wife’s name is Sandra.(pause for repeat)
Bob: She’s a music teacher.(pause for repeat)
Bob: She works at home.(pause for repeat)
Bob: We live in a small house in Miami.(pause for repeat)
Bob: We have two children.(pause for repeat)
Bob: Our daughter’s name is Collette.(pause for repeat)
Bob: Our son’s name is John.(pause for repeat)
MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới quí vị nghe một thính giả gọi vào đài hỏi thêm về Bob Harris, nhân viên bưu nđiện Xin nghe mấy chữ khó.
The post office = sở bưu điện.
A postal worker = nhân viên sở bưu điện.[Ở Mỹ tổng giám - đốc bưu điện gọi là Postmaster general]
High salary = lương cao
Do you work hard ? = Ông có làm việc nhiều không?
I work very hard = tôi làm việc cực nhọc, chăm chỉ.
Unfortunately my salary is low = tiếc rằng lương tôi thấp.
Xin nghe phần kế tiếp.
CUT 4

Telephone: Do you have a high salary? Do you work hard?


Larry: Telephone
Bob works at the post office. He works very hard, but his salary is low.
Kathy: Let’s take a phone call. Hello.
Michelle: Hello. My name is Michelle. I’m from San Diego.
Kathy: Hello, Michelle.
Michelle: I’d like to ask Mr. Harris a question.
Bob: Yes, what is it?
Michelle: What do you do? Where do you work?
Bob: I work at the post office.
Female Caller: At the post office?
Bob: Yes. I’m a postal worker.
Michelle: Do you like your work?
Bob: Ah... sometimes I do, sometimes I don’t. And unfortunately my salary is low.
Michelle: Do you work hard?
Bob: Oh, yes, I work very hard.
Michelle: I see. Thank you.
Kathy: Thanks for calling. Good bye now.
Michelle: Good bye.
Kathy: And thank you, Bob, for being our guest.
Bob: It’s been my pleasure.
Kathy: Please come back again.
Bob: Thank you. I will.
Kathy: Let’s take a short break.
MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới Language Focus quí vị nghe một câu nói, sau đó nghe câu hỏi và quí vị trả lời bằng cách dùng chữ trong câu vừa nghe khi có tiếng chuông.
CUT 5

Language Focus: Question and Answer: Is he married?


Larry: Listen and answer.
Larry: Listen for the bell, then say your answer.
Max: Bob works at the post office.Where does he work?(ding)(pause for answer)
Max: He works at the post office.(short pause)
Max: His wife’s name is Sandra.What is his wife’s name?(ding)(pause for answer)
Max: His wife’s name is Sandra.(short pause)
Max: She’s a music teacher. What does she do?(ding)(pause for answer)
Max: She’s a music teacher.(short pause)
Max: She works at home. Where does she work?(ding)(pause for answer)
Max: She works at home. (short pause)
Max: Their daughter’s name is Collette. What is their daughter’s name?(ding)(pause for answer)
Max: Their daughter’s name is Collette.(short pause)
Max: Their son’s name is John. What is their son’s name?(ding)(pause for answer)
Max: Their son’s name is John.(short pause)
MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Trong phần tới quí vị nghe mẩu Đàm thoại Hàng Ngày phần 1, Daily Dialog (part 1), trong đó một cậu con trai hỏi cô chị gái có thích việc làm mới của cô ta không.

How’s your job? = Công việc của chị ra sao?


Sis = viết tắt của chữ SISTER.
She doesn’t like her new job = cô ấy không thích việc làm mới của cô ấy.
Nickname = tên thân mật
I hate it = tôi không thích (việc mới của tôi)
Terrible = rất dở, tệ.
Is it that bad ? = tệ đến thế ư?

CUT 6


Daily Dialogue: How’s your job?
This conversation is between a boy and his sister. She doesn’t like her new job.
Larry: Listen to the conversation.
Boy: Hi, Sis. How’s your new job?(short pause)
Girl: I hate it!(short pause)
Boy: Is it that bad?(short pause)
Girl: It’s terrible.(short pause)
Boy: Oh, that’s too bad.(short pause)
Larry: Listen and repeat. Boy: Hi, Sis. How’s your new job?(pause for repeat)
Girl: I hate it! (pause for repeat)
Boy: Is it that bad?(pause for repeat)
Girl: It’s terrible.(pause for repeat)
Boy: Oh, that’s too bad.(pause for repeat)
MUSIC

VIETNAMESE EXPLANATION

Tiếp theo đây là phần Question of the Week, câu hỏi trong tuần. Xin nghe mấy chữ khó:
Student = học sinh, sinh viên
A dentist = nha sĩ
A nurse = y tá
A passenger = hành khách
I have thirty students in my class = tôi có ba mươi học sinh trong lớp tôi.
I like helping sick people = tôi thích giúp người bị bịnh.
I drive on the same streets every day = Ngày nào tôi cũng lái xe qua những đường phố quen
A bus = xe buýt
Xin nghe câu nói tả một người, đoán xem người đó làm nghề gì.
CUT 7

Question of the Week (answer): What do they do?


Larry: Question of the Week
Max: It’s time to answer last week’s question.
The question was: What do they do? Are you ready, Kathy?
Kathy: Ready.
Max: Now, listen carefully. What do they do?
Larry: Person Number 1.
Woman 1: I work very hard, but my salary isn’t very high. I have 30 students in my class. I work in a school. I teach French.
Max: OK, Kathy. What does she do?
Kathy: Well, she works in a school and she teaches French. She’s a teacher.
Max: That’s right. She’s a French teacher. Are you ready for the next question?
Kathy: Yes, I am.
Larry: Person Number 2.
Man 1: I really love my job. I like helping sick people. I work in a hospital, but I’m not a doctor.
Max: What does he do?
Kathy: Let’s see. He works in a hospital. But he’s not a doctor. Is he a dentist?
Max: That’s a good guess, but dentists don’t work in hospitals. Would you like to try again?
Kathy: Is he a nurse?
Max: That’s right. He’s a nurse.
OK. Here’s the last question:
Larry: Person Number 3.
Woman 2: I like my passengers. But sometimes my work is boring. [boring = chán] I drive on the same streets every day. I drive a bus.
Max: What does she do?
Kathy: That’s easy. She’s a bus driver.
Max: You’re right. She’s a bus driver. You did very well.
Kathy: Thank you.

MUSIC


Larry: A Question for You[Câu hỏi dành cho bạn: A Question for You]
Max: Now here’s a question for you.
Larry: Listen for the bell, then say your answer.
Nghe tiếng chuông rồi nói câu trả lời.
Max: Are you married?(ding)(pause for answer)
Max: Oh, I see.
MUSIC

Kathy: Well, our time is up. So until next time...This is Kathy.


Max: And this is Max.
Kathy: Good luck in your English studies!
Kathy and Max: Good bye.


tải về 6.44 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   72
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương