VấN ĐỀ giáo dục chúng tôi viết Bài này để Kính nhớ ngày Giổ thứ 1


- Khổ đau là trạng thái của tâm cố chấp biểu hiện bởi Tham-Sân-Si (Khổ đế). -tải về 4.43 Mb.
trang27/29
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích4.43 Mb.
#100494
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

- Khổ đau là trạng thái của tâm cố chấp biểu hiện bởi Tham-Sân-Si (Khổ đế).

- Niết-bàn là trạng thái của tâm xả chấp, do đã đoạn tận Tham-Sân-Si (Diệt đế).

Do đó, Niết-bàn xác thực là trạng thái của tâm, mà không là một nơi, một cõi, một không gian nào đó!

Xem thêm:

Sách:

1- Dẫn luận về đạo đức học Phật giáo (Buddhist Ethics) – Damien Keown (Việt dịch)

2- Đạo đức học Phật giáo (Buddhist Ethics: The Path to Nirvana) – H. Saddhatissa3- Đạo đức Phật giáo: Con đường và sự biểu hiện – Thích Phước Toàn.

4- Đạo đức học Phật giáo – Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt nam 1995

- Đạo đức học Phật giáo - Học viện Phật giáo

- ĐẠO ĐỨC, NGHIỆP VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - Theravada ...
VIDEO

- Đạo Đức Học Phật Giáo

- Dẫn Nhập THPG (2013): Tổng quan đạo đức học Phật giáo

- Dẫn Nhập THPG (2014): Bản chất của đạo đức học Phật giáo

- Dẫn nhập đạo đức học Phật giáo (2018) - TT. Thích Nhật Từ

- Nền tảng lý trí và bản chất đạo đức học PG (2018) - TT. Thích Nhật Từ

- GS.TS. Phan Thu Hiền - ĐẠO ĐỨC HỌC PHẬT GIÁO QUA MỘT SỐ CÂU CHUYỆN NGỤ NGÔN

- Vấn đáp: Năm điều đạo đức với doanh nhân | Thích Nhật Từ

- Phật Giáo Ứng Dụng 1 (2011) - Tổng quan phật giáo ứng dụng – T. NHẬT TỪ

- Phật Giáo Ứng Dụng 2 (2011) - Đạo đức học phương tiện truyền thông – T. NHẬT TỪ

- Phật Giáo Ứng Dụng 3 (2011) - Đạo đức học chính trị - T. NHẬT TỪtải về 4.43 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương