VấN ĐỀ giáo dục chúng tôi viết Bài này để Kính nhớ ngày Giổ thứ 1tải về 4.43 Mb.
trang17/29
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích4.43 Mb.
#100494
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   29

2.1. Tổng quan về đạo đức học.

Đạo đức học 道德學 hay Luân lý học 倫理 là khoa triết học nghiên cứu về đạo đức, về những quy luật phát sinh, phát triển, tồn tại của đời sống đạo đức con người và xã hội. Nó xác lập nên hệ thống những khái niệm, phạm trù, những chuẩn mực đạo đức cơ bản, làm cơ sở cho ý thức đạo đức và hành vi đạo đức của con người.

Đạo đức học là khoa học cùng với Logic học và Mĩ học tạo thành bộ ba khoa học nghiên cứu cái Thiện, cái Chân và cái . Nếu Logic học nghiên cứu nhận thức đúng sai (Chân), Mĩ học nghiên cứu cái đẹp và cái xấu (Mĩ), thì Đạo đức học nghiên cứu cái thiệncái ác (Thiện).

Đạo đức học là một khoa học đã xuất hiện từ thời cổ đại nghiên cứu về đời sống đạo đức, về tri thức đạo đức (bao hàm cả những cái đã biết và những cái đang tìm kiếm) của con người. Nói chung, nhiệm vụ của đạo đức học là xây dựng các lí thuyết về đạo đức.

- Những nhà triết học duy vật từ thời cổ đại đến L. Feuerbach coi lĩnh vực nghiên cứu của đạo đức học là các quan hệ của con người với con người trong cách ứng xử xã hội.

- Những nhà triết học duy tâm chủ quan như George Berkeley, David Hume, Johann Gottlieb Fichte và Immanuel Kant coi những mệnh lệnh tuyệt đối, ý chí tự do, linh hồn bất tử là đối tượng nghiên cứu của đạo đức học.

- Những nhà triết học duy tâm khách quan từ Plato đến Hegel nghiên cứu đạo đức gắn liền ý niệm với gia đình, nhà nước, công dân; gắn đạo đức với pháp luật, với trật tự thiên định của các tầng lớp xã hội. Đạo đức học của các nhà thần học (như đạo đức học Ki-tô giáo) đã gắn chặt đạo đức với ý niệm về Chúa.

Một số lĩnh vực của đạo đức học:

- Đạo đức học về tự nhiên – Naturalistic ethics.

- Đạo đức học về tiến hóa – Evolutionary ethics.

- Đạo đức học về nghĩa vụ – Deontological ethics.

- Đạo đức học về giá trị – Axiological ethics.

- Đạo đức học về nữ quyền – Feminist ethics.

- Đạo đức học về sự chăm sóc – Ethics of care

- Đạo đức học về niềm tin – Ethics of belief

- Đạo đức học về sinh học – Bioethics.

- Đạo đức học về môi trường – Environmental ethics.

- Đạo đức học về y học – Medical ethics.

- Đạo đức học về kinh doanh – Business ethics.

Xem thêm:

- Triết học – Wikipedia tiếng Việt

- Chủ nghĩa duy vật – Wikipedia tiếng Việt

- Chủ nghĩa duy tâm – Wikipedia tiếng Việt

- Duy vật biện chứng – Wikipedia tiếng Việt

- Chủ nghĩa duy tâm chủ quan – Wikipedia tiếng Việt

- Chủ nghĩa duy tâm khách quan – Wikipedia tiếng Việt
VIDEO

- Vấn đáp: Đạo Phật duy tâm hay duy vật | Thích Nhật Từ

- Vấn đáp: Triết học duy vật và Phật giáo | Thích Nhật Từ

- Đạo Phật Duy Tâm Hay Duy Vật - Thầy Thích Phước Tiến
tải về 4.43 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   29
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương