Việt nam trêN ĐƢỜng đỔi mới và HỘi nhập c ông c uộc đổi mới là một c uộc cải c ác h toàn diệ n về kinh tế xã hộitải về 0.53 Mb.
Chế độ xem pdf
trang9/52
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích0.53 Mb.
#184193
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   52
hệ thông kiến thức địa lý12
1.Đề Tiểu luận - NCKH SPUD
 b. L ƣợng mƣa , độ ẩm lớn: 
* Biểu hiện: 
- Lượng mưa trung bình năm cao: 1500 - 2000mm. Mưa phân bố không đều, sườn 
đón gió 3500 - 4000mm. 
- Độ ẩm không khí cao trên 80%, cân bằng ẩm luôn luôn dương. 
* Nguyên nhân: Do các khối khí khi di chuyển qua biển được tăng độ ẩm. 
c. Gió mùa: 
Gió 
mùa 
Hƣớng 
gió 
Nguồn gốc 
Phạm 
vi hoạt 
động 
Thời gian 
hoạt động 
Tính chất 
Hệ quả 
Gió 
mùa 
mùa 
đông 
Đông 
Bắc 
Áp cao 
xibia 
Miền 
Bắc 
Từ tháng 11 
- tháng 4 
năm sau. 
Lạnh, khô 
(Nửa đầu mùa 
đông) 
Lạnh ẩm (Nửa 
sau mùa đông) 
Mùa đông lạnh ở 
miền Bắc 
Gió 
mùa 
mùa 
hạ 
Tây 
Nam 
riêng 
Bắc bộ 
có 
hướng 
Đông 
Nam 
Nửa đầu 
mùa: Áp 
cao Bắc Ấn 
Độ Dương 
Cả nước 
Từ tháng 5 - 
tháng 7 
Nóng ẩm 
Mưa cho Nam Bộ 
và Tây Nguyên 
Khô 
nóng cho 
Trung Bộ. 
Giữa, cuối 
mùa: Áp 
cao cận chí 
tuyến Nam 
bán cầu. 
Từ tháng 6 - 
tháng 10. 
Nóng ẩm 
Kết hợp với dải 
hội tụ nhiệt đới 
gây mưa cho cả 
nước. 
 2. C ác thành phầ n tự nhiê n khác : 
 a. Đ ịa hình: 
* Biểu hiện: 
- Xâm thực mạnh ở vùng đồi núi: 
+ Bề mặt địa hình bị chia cắt, nhiều nơi đất trơ sỏi đá. 
+ Vùng núi có nhiều hang động, thung lũng khô. 
+ Các vùng thềm phù sa cổ bị bào mòn tạo thành đất xám bạc màu. 
+ Đất trượt đá lỡ làm thành nón phóng vật ở chân núi. 
- Bồi tụ nhanh ở đồng bằng hạ lưu sông. 
Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long hàng năm lấn ra biển vài chục 
đến hàng trăm mét. 
* Nguyên nhân: 
- Nhiệt độ cao, lượng mưa nhiều. Nhiệt độ và lượng mưa phân hóa theo mùa làm cho 
quá trình phong hóa, bóc mòn, vận chuyển xảy ra mạnh mẽ 
- Bề mặt địa hình có dốc lớn, nham thạch dễ bị phong hóa. 
b. Sông ngòi:


http://megabook.vn/ 
* Biểu hiện: 
- Mạng lưới sông ngòi dày đặc (có 2360 sông dài trên 10km, dọc bờ biển trung bình 
20km có một cửa sông đổ ra biển). 
- Sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa (khoảng 200 triệu tấn/năm). 
- Chế độ nước theo mùa và thất thường. 
* Nguyên nhân: 
- Nhờ có nguồn cung cấp nước dồi dào nên lượng dòng chảy lớn, đồng thời nhậ n 
được một lượng nước lớn từ lưu vực ngoài lãnh thổ. 
- Hệ số bào mòn và tổng lượng cát bùn lớn là hệ quả của quá trình xâm thực mạnh ở 
vùng đồi núi. 
- Do mưa theo mùa nên lượng dòng chảy theo mùa: Mùa lũ tương ứng với mùa mưa. 
Mùa cạn tương ứng với mùa khô. 
 c . Đ ất: 
Quá trình feralít là quá trình hình thành đất chủ yếu ở nước ta. 
* Nguyên nhân: 
- Do mưa nhiều nên các chất Ca
++
, Mg
++
bị rửa trôi mạnh mẽ làm đất chua đồng thời 
có sự tích tụ ôxít sắt, ôxít nhôm tạo nên đất feralít đỏ vàng. 
- Quá trình phong hoá xảy ra mạnh mẽ tạo sự phân huỷ mạnh mẽ trong đất. 
 d. Sinh v ật:  
* Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa là cảnh quan chủ yếu, có sự xuất hiện của 
các thành phần á nhiệt đới và ôn đới núi cao. 
* Nguyên nhân: 
- Do Việt Nam nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới Bán cầu Bắc nên có bức xạ mặt 
Trời, độ ẩm phong phú. 
- Khí hậu có sự phận hoá theo độ cao. 

tải về 0.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   52
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương