Việt nam trêN ĐƢỜng đỔi mới và HỘi nhập c ông c uộc đổi mới là một c uộc cải c ác h toàn diệ n về kinh tế xã hộitải về 0.53 Mb.
Chế độ xem pdf
trang6/52
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích0.53 Mb.
#184193
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
hệ thông kiến thức địa lý12
1.Đề Tiểu luận - NCKH SPUD
Trƣờng 
Sơn Bắc. 
- Từ phía Nam sông 
Cả đến dãy Bạch Mã. 
- Hướng địa hình: Tây Bắc - Đông Nam. 
- Các dãy núi song song, so le nhau. 
- Thấp, hẹp ngang nâng cao hai đầu. 


http://megabook.vn/ 
Trƣờng 
- Phía Nam Bạch Mã. 
- Có sự bất đối xứng giữa hai sườn Đông, Tây của 


http://megabook.vn/ 
Sơn 
Nam. 
Tây Trường Sơn. 
+ Địa hình núi ở phía Đông với những đỉnh cao trên 
2000m nghiêng dần về phía Đông. 
+ Cao nguyên badan tương đối bằng phẳng, bán bình 
nguyên xen đồi phía Tây.
* Địa hình bán bình nguyên và đồi trung du: Nắm chuyển tiếp giữa miền núi với 
đồng bằng. 
- Bán bình nguyên (Đông Nam Bộ): Bậc thềm phù sa cổ và bề mặt phủ badan. 
- Đồi trung du (Rìa phía Bắc, phía Tây ĐBSH thu hẹp rìa đồng bằng ven biển 
miềnTrung): Phần lớn là bậc thềm phù sa cổ bị chia cắt do tác động của dòng chảy. 
 b. K hu v ực đồng bằng:  
* Đồng bằng châu thổ sông gồm: đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu
Long. 
- Giống nhau: Đều được thành tạo và phát triển do phù sa sông bồi tụ dần trên vịnh
biển nông, thềm lục địa mở rộng. 
- Khác nhau: 
Đồng bằng sông Hồng 
Đồng bằng sông Cửu Long 
Nguyên nhân hình 
thành. 
Do phù sa sông Hồng và sông 
Thái Bình bồi tụ. 
Do phù sa sông Tiền, sông Hậu 
bồi tụ. 
Diện tích. 
15.000km
2
> 40.000km
2
Địa hình. 
Cao ría phía Tây - Tây Bắc, 
thấp dần phía Đông, bị chia cắt 
thành nhiều ô. 
Thấp, bằng phẳng. 
Hệ thống đê/kênh 
rạch. 
Có hệ thống đê ngăn lũ. 
Có hệ thống kênh rạch chằng 
chịt. 

tải về 0.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương