Việt nam trêN ĐƢỜng đỔi mới và HỘi nhập c ông c uộc đổi mới là một c uộc cải c ác h toàn diệ n về kinh tế xã hộitải về 0.53 Mb.
Chế độ xem pdf
trang5/52
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích0.53 Mb.
#184193
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
hệ thông kiến thức địa lý12
1.Đề Tiểu luận - NCKH SPUD
 c . K hó khăn:  
- Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa thiếu ổn định, tính thất thường của thời tiết, các tai 
biến thiên nhiên (bão, lụt, hạn hán, sâu bệnh...) thường xuyên xảy ra gây tổn thất lớn đến 
sản xuất và đời sống. 
- Việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ gắn với vị trí chiến lược quan trọng ở nước ta. 
- Đặt nước ta vào thế vừa hợp tác vừa cạnh tranh quyết liệt trên thi trường thế giới. 
B. ĐẤT NƢỚC NHIỀU ĐỒI NÖI 
 1. Đ ặc điể m c hung c ủa địa hình: 
 a. Đ ịa hình đồi núi c hiế m phần lớn diệ n tíc h nhƣng c hủ yế u là đồi núi
thấp:  
- Địa hình cao dưới 1000m chiếm 85%, từ 1000 - 2000m núi trung bình 14%, trên 
2000m núi cao chỉ có 1%. 
- Đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ. 
 b. Cấu trúc địa hình khá đa dạng: 
- Cấu trúc: 2 hướng chính: 
+ Hướng Tây Bắc - Đông Nam: vùng núi Trường Sơn Bắc, Tây Bắc. 
+ Hướng vòng cung: vùng núi Đông Bắc, Trường Sơn Nam. 
- Địa hình già trẻ lại và có tính phân bậc rõ rệt. 
- Địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam. 
 c . Đ ịa hình c ủa v ùng nhiệ t đới ẩm gió mùa : Xói mòn, rửa trôi ở miền núi, bồi tụ 
nhanh ở 
đồng bằng. 
 d. Đ ịa hình c hịu tác động mạnh mẽ c ủa con ngƣời : Thông qua các hoạt 
động kinh tế: Các công trình thủy lợi, thủy điện, đắp đê… làm biến đổi các dạng địa hình. 
 2. C ác khu v ực địa hình : 
 a. K hu v ực đồi núi : 
* Địa hình núi: 4 vùng: Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam. 
Vùng núi 
Vị trí 
Đặc điểm chính 
Đông Bắc - Nằm ở tả ngạn sông 
Hồng. 
- Hướng vòng cung. 
- Hướng nghiêng chung: Thấp dần từ TB xuống ĐN 
- Chủ yếu là đồi núi thấp. 
- Gồm 4 cánh cung chụm lại ở Tam Đảo, mở rộng về 
phía Bắc, Đông. 
- Thung lũng: Sông Cầu, sông Thương, Lục Nam. 
Tây Bắc 
- Nằm giữa sông Hồng 
và sông Cả. 
- Địa hình cao nhất nước, hướng TB - ĐN. 
- Ba dải địa hình: 
+ Phía Đông: Dãy núi cao đồ sộ Hoàng Liên Sơn 
(Đỉnh Phanxipăng: 3143m). 
+ Phía Tây: Địa hình núi Tây Bắc. 
+ Ở giữa: Địa hình thấp hơn: dãy núi, sơn nguyên, 
cao nguyên đá vôi. 

tải về 0.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương