Việt nam trêN ĐƢỜng đỔi mới và HỘi nhập c ông c uộc đổi mới là một c uộc cải c ác h toàn diệ n về kinh tế xã hội


N ƣớc ta trong hội nhập quốc tế và khu v ựctải về 0.53 Mb.
Chế độ xem pdf
trang2/52
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích0.53 Mb.
#184193
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
hệ thông kiến thức địa lý12
1.Đề Tiểu luận - NCKH SPUD
 2. N ƣớc ta trong hội nhập quốc tế và khu v ực : 
 a. B ối c ảnh:  
- Thế giới: Toàn cầu hóa là xu hướng tất yếu của nền kinh tế thế giới, đẩy mạnh hợp 
tác khu vực. Các tổ chức liên minh kinh tế được thành lập. 
- Ngày 15 - 11 - 1994, tổ chức thương mại thế giới (WTO) ra đời, hoạt động chính 
thức từ 1 - 1 - 1995. Hiện nay gồm 150 nước thành viên. 
- Việt Nam là thành viên của ASEAN (tháng 7/1995), bình thường hóa quan hệ Việt 
- Mỹ, thành viên WTO năm 2007. 
- Năm 1997, Việt Nam tham gia vào khu vực mậu dịch tự do Đông Nam Á (APTA). 
Tham gia diễn đàn kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). 
 b. T hành tựu: 
- Thu hút vốn đầu tư nước ngoài ODA, FDI. 
- Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, khoa học kĩ thuật, bảo vệ môi trường. 
- Phát triển ngoại thương ở tầm cao mới, xuất khẩu gạo.... 
 c . T hác h thức : 
- Bộc lộ những khó khăn của nước ta: Vốn, công nghệ và lao động lành nghề . . . 
- Sự cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta. 
- Sự phá hoại của các thế lực thù địch 


http://megabook.vn/ 
 3. Một s ố định hƣớng c hính để đẩy mạnh c ông c uộc Đ ổi mới:
- Thực hiện chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo. 
- Hoàn thiện và thực hiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. 
- Đẩy mạnh công nghiệp hoá gắn liền với kinh tế tri thức. 
- Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế để tăng tiềm lực kinh tế quốc gia. 
- Có các giải pháp hữu hiệu bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững. 
- Phát triển nền văn hoá mới, chống lại các tệ nạn xã hội, mặt trái của kinh tế thị 
trường. 
CHUYÊN ĐỀ I 
A. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ 
 1. Vị trí địa lí : 
- Nằm ở rìa phía đông của bán cầu trên bán đảo Đông Dương, gần trung tâm khu vực 
Đông Nam Á. 
- Vị trí bán đảo, vừa gắn liền với lục địa Á - Âu, vừa tiếp giáp với Thái Bình Dương. 
- Nằm trên các tuyến đường giao thông hàng hải, đường bộ, đường hàng không quốc 
tế quan trọng. 
- Nằm trong khu vực có nền kinh tế phát triển năng động của thế giới. 

tải về 0.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương