Việt nam trêN ĐƢỜng đỔi mới và HỘi nhập c ông c uộc đổi mới là một c uộc cải c ác h toàn diệ n về kinh tế xã hộitải về 0.53 Mb.
Chế độ xem pdf
trang14/52
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích0.53 Mb.
#184193
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   52
hệ thông kiến thức địa lý12
1.Đề Tiểu luận - NCKH SPUD
 a. Đ a dạng s inh học : 
* Sự đa dạng sinh học ở nước ta: 
- Sự suy giảm tính đa dạng sinh học:


http://megabook.vn/ 
+ Trong 14.500 loài thực vật có 500 loài bị mất dần, trong đó có 100 loài quý hiếm 
có nguy cơ tuyệt chủng. 
+ Trong 300 loài thú có 96 loài bị mất dần, trong đó có 62 loài quý hiếm có nguy cơ 
tuyệt chủng. 
+ Trong 830 loài chim có 57 loài bị mất dần, trong đó có 29 loài quý hiếm có nguy 
cơ tuyệt chủng. 
+ Trong 400 loài bò sát lưỡng cư có 62 loài mất dần. 
- Nguyên nhân: 
- Tác động của con người làm thu hẹp diện tích rừng, đồng thời còn làm nghèo tính 
đa dạng của các kiểu sinh thái. 
- Hậu quả của việc khai thác quá mức. 
- Ô nhiễm môi trường nước, nhất là vùng ven sông, cửa biển dẫn đến nguồn tài 
nguyên dưới nước, đặc biệt là nguồn hải sản nước ta bị giảm sút rõ rệt. 
* Biện pháp bảo vệ: 
- Xây dựng và mở rộng hệ thống vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên: 
+ Năm 1986 có 87 khu bảo tồn thiên nhiên với 7 vườn quốc gia. 
+ Năm 1998 có 94 khu bảo tồn thiên nhiên với 12 vườn quốc gia, 18 khu bảo vệ môi 
trường - văn hóa - lịch sử. 
+ Đến năm 2007 đã có 30 vườn quốc gia được thành lập. 
- Ban hành sách đỏ Việt Nam. 
- Quy định việc khai thác về gỗ, động vật, thủy sản. 
2. Sử dụng v à bảo vệ tài nguyê n đất: 
 a. Suy thoái tài nguyê n đất : 
* Suy giảm diện tích rừng dẫn đến diện tích đất hoang đồi núi trọc tăng nhanh: 
- Năm 1943 diện tích đất hoang đồi trọc mới có 2 triệu ha, năm 1983 tăng lên 13,8 
triệu ha. 
- Hiện nay diện tích đất hoang đồi trọc giảm mạnh nhưng diện tích đất bị suy thoái 
còn rất lớn (6,8 triệu ha năm 2003). 
- Các loại đất cần cải tạo chiếm gần 6 triệu ha bao gồm: 
+ Đất phèn, đất mặn, đất cát biển, đất xám bạc màu, đất glây, than bùn, đất nâu vàng 
vùng bán hoang mạc. 
+ Một nửa trong tổng diện tích đất phù sa (3,4 triệu ha) cần có biện pháp nâng cao 
độ phì. 
+ Vùng đồng bằng có xu hướng thu hẹp diện tích đất nông nghiệp, giảm độ phì của 
đất, đất thoái hóa bạc màu…, cần quan tâm, bảo vệ tốt. 

tải về 0.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   52
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương