Việt nam trêN ĐƢỜng đỔi mới và HỘi nhập c ông c uộc đổi mới là một c uộc cải c ác h toàn diệ n về kinh tế xã hộitải về 0.53 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/52
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích0.53 Mb.
#184193
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
hệ thông kiến thức địa lý12
1.Đề Tiểu luận - NCKH SPUD


http://megabook.vn/ 
VIỆT NAM TRÊN ĐƢỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP 
 1. C ông c uộc đổi mới là một c uộc cải c ác h toàn diệ n về kinh tế - xã hội
 a. B ối c ảnh: 
- Ngày 30 - 4 - 1975: Đất nước thống nhất, cả nước tập trung vào hàn gắn vết thương 
chiến tranh và xây dựng, phát triển đất nước. 
- Nước ta đi lên từ một nước nông nghiệp lạc hậu. 
- Tình hình trong nước và quốc tế những năm cuối thập kỉ 70, đầu thập kỉ 80 diễn 
biến phức tạp. 
 Trong thời gian dài nước ta lâm vào tình trạng khủng hoảng. 
 b. D iễ n biế n:  
- Năm 1979: Bắt đầu thực hiện đổi mới trong một số ngành (nông nghiệp, công 
nghiệp). 
- Đường lối Đổi mới được khẳng định từ Đại hội VI - Năm 1986 với ba xu thế: 
+ Dân chủ hóa đời sống kinh tế - xã hội. 
+ Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN. 
+ Tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước trên thế giới. 
 c . T hành tựu:  
- Nước ta đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài. Lạm phát 
được đẩy lùi và kiềm chế ở mức một con số. 
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao (đạt 9,5% năm 1999, 8,4% năm 2005). 
- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (giảm tỉ 
trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và III). 
- Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ cũng chuyển biến rõ rệt. 
- Đời sống nhân dân được cải thiện, giảm tỉ lệ nghèo của cả nước. 
 d. T hác h thức : 
- Các thành tựu kinh tế chưa thật vững chắc. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm. 
- Lạm phát có xu hướng tăng lên. Sự phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn. 
- Chênh lệch trình độ phát triển KT-XH giữa các vùng. 
- Thiếu vốn đầu tư, kết cấu hạ tầng và csvc chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. 
- Nhiều vấn đề xã hội cần giải quyết: Nhà ở, việc làm, môi trường, y tế, ... 

tải về 0.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương