Viện khoa học và CÔng nghệ MỎ luyện kim báo cáo tổng hợP ĐỀ ÁN


Đánh giá tác động môi trường trong sản xuất théptải về 2.61 Mb.
trang27/32
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích2.61 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

8.2. Đánh giá tác động môi trường trong sản xuất thép

8.2.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải


- Gia tăng dựa theo sản lượng:

Theo đánh giá chung của các chuyên gia trong ngành thép, trình độ công nghệ sản xuất thép của Việt Nam hiện nay vẫn ở mức thấp hơn so với thế giới. Hiện có khoảng 30% doanh nghiệp ngành thép đang sử dụng công nghệ lạc hậu, khoảng hơn 40% doanh nghiệp sử dụng công nghệ ở mức trung bình, chỉ có khoảng hơn 20% doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến. Do đó, các định mức tiêu hao về nguyên liệu, nhiên liệu, điện năng đều cao hơn nhiều so với các lò đạt chuẩn trên thế giới.

Các chỉ tiêu định mức kỹ thuật cho thấy, quá trình sản xuất thép và các sản phẩn thép sẽ sản sinh các chất phát thải lớn hơn những quy trình công nghệ đạt chuẩn. Các yếu tố về môi trường khi tăng sản lượng theo quy hoạch cần được quan tâm là: khí thải từ dầu FO, bụi, xỉ thải.

Như đã trình bày phần trên, xỉ thải trong sản xuất gang là rất lớn, trung bình 1 tấn sản phẩm sẽ sản sinh ra khoảng 350 kg xỉ. Vì thế, cần có những dự án xử lý, tái chế xỉ thải tạo nguồn nguyên liệu mang lại lợi ích kinh tế nhưng vẫn bảo đảm được các quy định về bảo vệ môi trường. Trên thế giới cũng như trong nước đã dùng xỉ lò cao và clinke để sản xuất xi măng, vừa giảm được chi phí sản xuất, giảm phát thải khí CO2. Đây là một vấn đề cần được nghiên cứu ứng dụng rộng rãi, không chỉ từ phía các chủ nguồn thải (các nhà máy thép) mà còn là trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc định hướng xử lý chất thải phù hợp với nguyên tắc phát triển bền vững.

Dựa trên mục tiêu phát triển ngành đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, ước tính các chất phát thải chính của ngành như trong bảng 8.7.

Bảng 8.7. Dự báo các chất phát thải vào môi trường theo sản lượng quy hoạch phát triển ngành thép đến 2035Các chất phát thải

Đơn vị tính

2015

2020

2025

2035

Xỉ thải

Triệu tấn

1,48

5,5

9,3

18,7

CO2

Triệu tấn khí

6,36

39,6

58,5

93,6

Bụi tổng hợp

Tấn

797

2.970

4.388

7.020

Nguồn: Kết quả tính toán của nhóm nghiên cứu

Bảng 8.8. Tốc độ tăng bình quân các chất phát thải tới môi trường theo các thời kỳ quy hoạch (%/năm)Các chất phát thải

20162020

20212025

20262035

Xỉ thải

30,02

11,08

7,23

CO2

44,16

8,12

4,81

Bụi tổng hợp

30,09

8,12

4,81

Nguồn: Kết quả tính toán của nhóm nghiên cứu

- Gia tăng về tiếng ồn, rung khi các nhà máy tăng sản lượng theo quy hoạch:

Những nguyên nhân gây ra độ ồn rung trong các nhà máy sản xuất thép như đã trình bày tóm tắt ở phần 1 thì việc tăng sản lượng theo quy hoạch sẽ gây ra tác động rất lớn. Vì vậy, xử lý độ ồn trong các nhà máy thép chỉ là các biện pháp giảm thiểu sao cho đạt quy định của TCVN, còn về bản chất của các sản phẩm thuộc ngành kim loại là tác nhân gây ra tiếng ồn. Đối với các chất thải rắn (xỉ thải) trong ngành thép sẽ gia tăng sản lượng các sản phẩm theo quy hoạch. Nguồn xỉ thải sẽ trở thành tài nguyên quan trọng cho một số ngành công nghiệp khác như vật liệu xây dựng, sản xuất xi măng, v.v…

8.2.2. Đối tượng quy mô bị tác động


* Các đối tượng liên quan đến chất thải: môi trường đất, môi trường nước, chất lượng không khí, sức khoẻ người lao động, cảnh quan thực vật.

Môi trường đất

Là nơi tiếp nhận trực tiếp nguồn thải từ lượng nước mưa chảy tràn mang theo các chất ô nhiễm từ hoạt động sản xuất của nhà máy và được thể hiện rõ nhất ở các khu vực:

- Nơi tập kết của các chất thu gom, trung tâm xử lý. Ô nhiễm đất sẽ tác động đến nguồn nước ngầm, chất lượng đất gây tác hại đến đời sống sinh vật.

Chất lượng không khí là những yếu tố quan trọng khi phát triển dự án

Với lưu lượng thải và tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải sản xuất sẽ gia tăng trong các giai đoạn phát triển, môi trường không khí đang và sẽ chịu lượng khí thải phát sinh từ một số ngành công nghiệp trong đó có ngành công nghiệp sản xuất thép.Tác động đến sức khỏe con người

Các chất thải khí, lỏng, rắn trong quá trình sản xuất thép nếu không được xử lý nghiêm ngặt đều ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất nằm xen kẽ trong hoặc gần khu dân cư, những cơ sở sản xuất nhỏ thiết bị lạc hậu.

* Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

Đối tượng bị tác động không liên quan đến chất thải khi triển khai phát triển dự án: tài nguyên khoáng sản bị ảnh hưởng do khai thác nguyên liệu, tiêu hao nhiên liệu, điện năng, quỹ đất, chuyển mục đích nhà ở sang làm đại lý kinh doanh (văn hóa kinh doanh), giao thông đi lại buôn bán, gia tăng dân số cơ học, ảnh hưởng đến nguồn ngoại tệ. Đây là những yếu tố không liên quan đến nguồn thải và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các vấn đề môi trường kinh tế xã hội.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương