Viện khoa học thủy lợi miền nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 15.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.02.2019
Kích15.66 Kb.

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMVIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI

MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---*---

Thành phố HCM, ngày 18 tháng 8 năm 2017

BẢN TIN

DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC LŨ VÙNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG M 2017
  1. DIỄN BIẾN NGUỒN NƯỚC TRÊN DÒNG CHÍNH MÊ CÔNG
Hình 1: Diễn biến nước về từ Trung Quốc qua Cảnh Hồng, cập nhật ngày 18/8Hình 2: Diễn biến nước về qua trạm Kratie, cập nhật ngày 18/8Hình 3: Diễn biến nước trạm Prek Kdam, Biển hồ, cập nhật ngày 18/8

Các hồ thủy điện Trung Quốc đang vào kỳ tích nước, lượng nước xả về hạ lưu thấp hơn so với trung bình nhiều năm (Hình 1). Đóng góp dòng chảy lũ phía hạ lưu chủ yếu phụ thuộc vào mưa ở phía hạ lưu vực Mê Công.

Do ảnh hưởng của bão và ATNĐ trong tháng 7 mưa trên lưu vực tăng, lũ sớm đạt đỉnh ngày 30/7 (Hình 2), mực nước tại Kratie đạt cao trình 21,26m, xấp xỉ báo động cấp I. Từ đầu tháng 8 mực nước Kratie giảm đến hiện tại (18/8) đạt cao trình 18,07m xấp xỉ mực nước trung bình nhiều năm.

Dòng chảy vào hồ giảm, mực nước tai đầu vào Prek Kdam giảm nhẹ (Hình 3), ngày 18/8 đạt cao trình 7,21m. Mực nước trong hồ tại Kampong Luong tăng chậm, đạt 6,33m, lượng trữ trong hồ vào khoảng 29 tỷ m3 nước. Mực nước lớn nhất lúc 6AM ngày 18/8 tại Tân Châu đạt 2,91m, tại Châu Đốc đạt 2,47m.

Mực nước các trạm trên dòng chính đang ở thời kỳ thấp, ngày 18/8 mực nước lớn nhất tại Tân Châu đạt 2,91m, tại Châu Đốc là 2,48m, tại Cần Thơ là 1,21m, và Mỹ Thuận là 1,03m.

  1. DỰ BÁO ẢNH HƯỞNG LŨ ĐẾN CÁC VÙNG TRÊN ĐỒNG BẰNG


Dự báo, nước về từ thượng nguồn qua trạm Kratie giảm chậm trong 5 ngày tới, bình quân lũ giảm 10cm/ngày, lũ tăng nhẹ vào cuối tuần tới.

Dự báo mực nước lớn nhất tại Tân Châu và Châu Đốc tiếp tục duy trì ở mức thấp. Mực nước lớn nhất trong tuần tới tại Tân Châu 2,8 - 3,1m và Châu Đốc 2,4 - 2,7 m.

Dự báo mực nước lớn nhất tại Cần Thơ và Mỹ Thuận sẽ tăng trong tuần tới và đạt giá trị lớn vào khoảng 23-24/8, tại Cần Thơ 1,4-1,6m, tại Mỹ Thuận 1,3-1,5m.

Dự báo các vùng trên đồng bằng, vùng Giữa 2 sông Vàm Cỏ đến giữa tuần tới mực nước lớn nhất tăng thêm khoảng 10cm; Vùng Đồng Tháp Mười, tại Hưng Thạnh mực nước lớn nhất tăng thêm khoảng 5cm; Vùng Tứ Giác Long Xuyên mực nước lũ ổn định và giảm nhẹ; Vùng Bán Đảo Cà Mau, mực nước lớn nhất tại Vị Thanh tăng nhẹ.


  1. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ :


Đến thời điểm hiện tại, 18/8, mực nước sông Mê Công tại Kratie đang xuống, mực nước có xu thế giảm trong 5 ngày tới. Phía hạ lưu, dao động thủy triều tăng, mực nước các vùng trên đồng bằng có xu thế tăng dần, đạt đỉnh khoảng 23-24/8. Mực nước lớn nhất các vùng nội đồng bằng ổn định hoặc tăng nhẹ dưới 10cm. mực nước trên dòng chính tăng 10-30cm so với hiện tại.

Dự báo năm 2017 đỉnh lũ xuất hiện vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 với mực nước lũ lớn nhất đạt mức trung bình (mực nước Tân Châu đạt khoảng 3,8-4,2m). Cùng với xu thế lũ đạt mức trung bình và trạng thái ENSO trung tính là điều kiện nguồn nước dự báo thuận lợi cho sản xuất vụ Đông Xuân năm 2017-2018. Các địa phương sau khi thu hoạch có thể tranh thủ xả lũ để bồi bổ phù sa và thau rửa đồng ruộng. Tiếp tục cập nhật các thông tin dự báo sau.


Vin Khoa học Thy lợi min Nam, 18/08/2017

| Page
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương