Viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆNtải về 0.6 Mb.
trang1/20
Chuyển đổi dữ liệu30.12.2021
Kích0.6 Mb.
#480
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNGVIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN

THUYẾT MINH TIÊU CHUẨN
KỸ THUẬT PHẦN MỀM – YÊU CẦU VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM PHẦN MỀM – YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG VÀ HƯỚNG DẪN KIỂM TRA SẢN PHẨM PHẦN MỀM SẴN SÀNG PHỔ BIẾN VÀ THƯƠNG MẠI HÓA

HÀ NỘI - THÁNG 12/2012

Mục lục


Mở đầu 3

1. Tình hình trong và ngoài nước về đánh giá chất lượng phần mềm thương mại 3

1.1 Công tác đánh giá chất lượng phần mềm của một số công ty trong nước 4

1.2 Tình hình tiêu chuẩn hóa về đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm 5

2. Giới thiệu một số tiêu chuẩn liên quan về đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm đóng gói thương mại 8

2.1 Bộ tiêu chuẩn 25000 8

2.2 Tiêu chuẩn ISO/IEC 9126 12

2.2.1 Mô hình chất lượng trong và mô hình chất lượng ngoài 13

2.2.2 Mô hình chất lượng sử dụng 16

2.2.3 Tiêu chuẩn đánh giá sản phầm phần mềm 172.3 Tiêu chuẩn ISO/IEC 14598 18

3. Tiêu chuẩn Kỹ thuật phần mềm – Yêu cầu và đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm – Yêu cầu chất lượng sản phẩm phần mềm sẵn sàng phổ biến và thương mại và hướng dẫn kiểm tra 20

3.1 Tài liệu tham khảo gốc 20

3.2 Phạm vi áp dụng 21

3.3 Sử dụng tiêu chuẩn 23

3.4 Nội dung tiêu chuẩn 24

Tài liệu tham khảo 26


tải về 0.6 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương