Victim Impact Statements” Translated from English to Vietnamesetải về 3.32 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu14.11.2017
Kích3.32 Mb.
#1746
Victim Impact Statements”

Translated from English to Vietnamese

Tờ Khai Hệ quả Nạn nhân Tội phạm”

Bản dịch tiếng Việt từ tiếng Anh

June 2014

Certified translation

Tháng 6 năm 2014

Bản dịch Chất lượng Bảo đảm

Tờ Khai Hệ quả Nạn nhân Tội phạm (Victim Impact Statement) là gì?

Tờ Khai Hệ quả Nạn nhân Tội phạm (Victim Impact Statement - VIS) là bản khai ghi chi tiết hệ quả vụ phạm pháp đối với nạn nhân. Tờ khai này được nộp lên Quan tòa sẽ tuyên án để giúp họ định đoạt bản án cho can phạm. Khi được biết về hệ quả tội phạm đối với nạn nhân, khi tuyên án, tòa phải cứu xét điều đó cùng với một số vấn đề khác có liên quan.

Nội dung VIS có thể gồm các chi tiết chính xác về thương tích cá nhân, mất mát hay tổn hại của nạn nhân trong thời gian ngắn hạn cũng như dài hạn vì hậu quả trực tiếp của tội phạm. Chi tiết của bất kỳ tác hại nào về tình cảm và tâm lý cũng có thể được bao gồm và có thể đính kèm các báo cáo y khoa và hóa đơn liên quan.

Thông thường chính nạn nhân tội phạm sẽ viết VIS. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người khác, chẳng hạn như thân nhân trong gia đình, có thể viết giùm nếu nạn nhân không thể tự viết VIS. Quý vị cần phải nói chuyện với Nhân viên Phụ trách Vụ việc của CDPP (CDPP Case Officer) để thảo luận về bất kỳ hình thức nào khác giống như vậy.

Trong VIS không nên: có chi tiết mô tả tội phạm đã xảy ra (tòa sẽ biết những chi tiết này bằng các tờ khai với cảnh sát hoặc các giấy tờ truy tố khác); đề cập đến hành vi/thái độ của can phạm về bất kỳ mặt nào không liên quan đến thủ tục tuyên án hiện tại; ngôn từ lăng mạ đối với bị cáo; và ý kiến cá nhân liên quan đến bản án.

Tờ Khai Hệ quả Nạn nhân Tội phạm là hoàn toàn tự nguyện. Nếu không muốn làm bản khai như vậy, quý vị có toàn quyền quyết định.Khi nào trình tòa VIS?

VIS được trình tòa sau khi can phạm đã bị kết tội hoặc đã nhận tội trước tòa và trước khi tòa tuyên án. Lý tưởng nhất là CDPP nhận được VIS ít nhất một tuần trước thủ tục tuyên án để bảo đảm bất kỳ vấn đề nào trong nội dung tờ khai đều đã được giải quyết trước phiên tòa.Định dạng và cách trình bày

Quý vị nên đánh máy hoặc viết tay VIS rõ ràng, xác định người viết là ai và có chữ ký của họ và đề ngày. Xin quý vị lật sang mặt kia để xem định dạng ví dụ có thể có ích cho quý vị. Định dạng chính thức của VIS của quý vị có thể khác đôi chút nếu tại Tiểu bang hay Lãnh địa nơi quý vị cư ngụ áp dụng các quy định đặc biệt về định dạng của VIS. Quý vị nên hỏi Nhân viên Phụ trách Vụ việc của CDPP (CDPP Case Officer) để biết đúng định dạng của VIS.

Trong một số trường hợp, nạn nhân có thể được phép đọc thành tiếng tờ khai của mình cho tòa nghe. Nếu muốn đọc thành tiếng VIS của mình, quý vị nên liên lạc với Nhân viên Phụ trách Vụ việc của CDPP (CDPP Case Officer) trước phiên tòa. Nhân viên Phụ trách Vụ việc của CDPP sẽ cho biết liệu quý vị có được phép đọc thành tiếng VIS trong vụ việc của mình hay không.

Một số điều cần phải biết

Luật sư biện hộ và can phạm có quyền xem VIS trước phiên tòa tuyên án. Bên bị cáo có thể phản đối nội dung của VIS, dù hiếm khi xảy ra, có khi nạn nhân sẽ phải trình bằng chứng liên quan đến nội dung của VIS. Giới báo chí truyền thông cũng có thể sẽ đăng/phổ biến nội dung của VIS.Trợ giúp

Nếu cần có người giúp viết VIS hoặc có bất kỳ thắc mắc hoặc mối lo ngại nào liên quan đến lĩnh vực này, xin quý vị liên lạc với Nhân viên Phụ trách Vụ việc của CDPP (CDPP Case Officer) hoặc Nhân viên Trợ giúp Nhân chứng của CDPP (CDPP Witness Assistance Officer) qua số (02) 9321 1100.Tờ Khai Hệ quả Nạn nhân Tội phạm (Victim Impact Statement)

Vụ việc: R v (tên can phạm) .............................................................................................................

Tên Nạn nhân: ..................................................................................................................................

Kính thưa Chánh án/Thẩm phán,

Tôi muốn trình tòa biết hệ quả tội phạm này đối với tôi.Tác động đến tình cảm/tâm lý/thể chất

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Tác động đến mối quan hệ

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Mất mát về tài chính

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

So sánh lúc trước/lúc sau

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................Vấn đề khác

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Theo những gì tôi biết, nội dung tờ khai này là đúng và là sự thật. Tôi biết bị cáo có thể được xem tờ khai này. Tôi đồng ý trình tờ khai này trong thủ tục tố tụng tòa án.Chữ ký:.................................................. Ngày:.......................................................

Tên:........................................................

What is a Victim Impact Statement? – English text

A Victim Impact Statement (VIS) is a written statement that contains details about the impact that a crime has had on a victim. It is provided to the sentencing Judge to assist them in determining a sentence for the offender. Where the impact of a crime on a victim is known to the court, the court must take this into account in sentencing along with a number of other relevant matters.

The content of a VIS may include accurate details of the personal injury, loss or damage suffered by a victim in both the short and long term as a direct result of the crime. Details of any emotional and psychological harm may be included and relevant medical reports and bills may be attached.

A VIS is generally written by the actual victim of the offence. However, in certain cases it may be possible for another person, such as a family member, to write the VIS in cases where the victim is unable to write their own. You will need to speak to the relevant CDPP Case Officer to discuss any such alternatives.

The VIS should avoid: descriptions of the actual crime committed (this will be provided to the court via the statements made to police or other prosecution documents); any reference to conduct of the offender which is not relevant to the current sentence proceedings; abusive language directed toward the accused; and personal opinions in relation to the sentence.

Victim Impact Statements are purely voluntary. If you do not wish to make such a statement that is your decision.When is a VIS presented to court?

The VIS is presented to the court after the offender has been found guilty or entered pleas of guilt to the court and before the sentence is handed down. Ideally, the VIS will be received by the CDPP at least one week prior to the sentencing proceedings to ensure that any content issues are addressed prior to the court hearing.Format and Presentation

The VIS should be clearly typed or hand written, it should identify the author and include their signature and a date. Please turn over to view a suggested format that may be of assistance. The final format of your VIS may differ slightly if particular rules as to the format of the statement apply in your State or Territory. You should confirm the correct format with the CDPP Case Officer.

In some cases, it may be possible for the victim to read their statement aloud to the court. If you wish to read your VIS aloud to the court you should contact the CDPP Case Officer prior to the court hearing. The CDPP Case Officer will advise you whether it will be possible in your case to read your VIS aloud.

Some Things to Be Aware Of

The defence lawyer and the offender are entitled to view a copy of the VIS prior to the sentencing hearing. Defence may challenge the VIS content and, whilst rare, it is possible that the victim may be required to give evidence in relation to their VIS content. The media may also report upon the VIS content.Assistance

If you require assistance creating a VIS or have any questions or concerns in relation to this area please do not hesitate to contact either the relevant CDPP Case Officer or the CDPP Witness Assistance Officer on (02) 9321 1100.Victim Impact Statement

Matter: R v (name of accused) ....................................................................................................

Name of Victim: .................................................................................................................................

To the Presiding Judge/Magistrate,

I wish to advise the court of the impact that this crime has had on me.Emotional/Psychological/Physical Impact

.............................................................................................................................................................Impact on Relationships

.............................................................................................................................................................Financial Loss

.............................................................................................................................................................

Before/After Comparison

..............................................................................................................................................................

Other

.............................................................................................................................................................To the best of my ability the content of this statement is true and correct. I am aware that the defendant may be shown a copy of this statement. I consent to the tender of this statement in court proceedings.

Signature: .................................................. Date: .......................................................

Name: ........................................................

tải về 3.32 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương