Vai trò và tác dụng của quy luật giá trị đối với nền kttt định hướng xhcn ở vntải về 17.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2023
Kích17.56 Kb.
#185594
Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và lưu thông hàng hóa (1)

Vai trò và tác dụng của quy luật giá trị đối với nền KTTT định hướng XHCN ở VN
Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và lưu thông hàng hóa. Ở đâu có trao đổi và sản xuất hàng hóa thì ở đó có sự hoạt động của quy luật giá trị.
– Thứ nhất: Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá trên thị trường. Điều tiết sản xuất tức là điều khiển, phân bổ các yếu tố sản xuất giữa các ngành kinh tế, các lĩnh vực sản xuất khác nhau, như: tư liệu sản xuất, sức lao động và tiền vốn. Nó làm cho sản xuất hàng hóa của ngành này, nơi này được phát triển mở rộng, ngành khác nơi khác bị thu hẹp, thông qua sự biếnđộng giá cả thị trường. Từ đó, tạo ra những tỉ lệ cân đối tạm thời giữa các ngành, các vùng của một nền kinh tế hàng hóa nhất định.
– Thứ hai: Kích thích lực lượng sản xuất phát triển, muốn phát triển hoạt động sản xuất cũng như muốn hoạt động sản xuất này có lãi thì nhà sản xuất luôn luôn phải nâng cao trình độ kỹ thuật, máy móc, nâng cao năng lực của người lao động tìm ra các biện pháp hữu hiệu để làm cho việc sản xuất phát triển không ngừng, từ đó mà kích thích lực lượng sản xuất xã hội phát triển.
– Thứ ba:Thúc đẩy cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, tăng năng suất lao động, làm cho lực lượng sản xuất xã hội phát triển.người sản xuất muốn đứng vững phải liên tục đổi mới kỹ thụât vì kỹ thuật tiên tiến thì giá trị cá biệt của hàng hoá sẽ thấp hơn giá trị xã hội của hàng hoá như vậy người sản xuất mới có lãi nhất. Để giành được lợi thế cạnh tranh thì người sản xuất phải dùng các biện pháp để tối đa hoa hóa chi phí sản xuất, áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, tạo ra cho mình những lợi thế cạnh tranh.
Trong thời kỳ đổi mới, Việt Nam đã vận dụng quy luật giá trị để phát triển kinh tế và đem lại nhiều thành tựu.
Việc vận dụng quy luật giá trị đã có nhiều tác động đối với sự phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam. Nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu nhất định trên tất cả các lĩnh vực. Từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu với 90% dân số làm nông nghiệp, Việt Nam đã xây dựng được cơ sở vật chất – kỹ thuật, hạ tầng kinh tế – xã hội và thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo ra công ăn việc làm cho người lao động cũng như thu hút được mạnh mẽ đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam khá cao so với nhiều nước trong khu vực và nhiều kì vọng về sự tăng trưởng cao hơn nữa trong tương lai.
Về cơ cấu GDP theo ngành đã có chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng của khu vực nông – lâm – ngư nghiệp và tăng tỷ trọng của khu vực công nghiệp xây dựng và dịch vụ.
tải về 17.56 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương