Về cách phát


PHÁT HIỆN LỖI SAI (Error identification)tải về 2.53 Mb.
trang95/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.53 Mb.
#100522
1   ...   91   92   93   94   95   96   97   98   ...   243
  Điều hướng trang này:
 • A B C D

PHÁT HIỆN LỖI SAI (Error identification)


Dạng bài tập trắc nghiệm phát hiện lỗi sai trong cả đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Để làm tốt dạng bài tập này, các em học sinh thể thực hiện theo các bước gợi ý sau:

  1. Đọc kĩ 4 phần gạch dưới trong mỗi câu.

  2. Xem xét các từ/ cụm từ đứng ngay trước hoặc sau mỗi phần được gạch dưới để biết được thì, cấu trúc của câu đó.

  3. Qua việc liên hệ với các từ/ cụm từ đứng ngay trước hoặc saumỗiphần được gạch dưới thể tìm được ngay phần chứa lỗi sai.

  4. Nếu chưa tìm được phần chứa lỗi sai ngay, hãy dùng phương pháp loại trừ dần những phần gạch dưới đúng để chốt lại phần chứa lỗi sai cần tìm.
 • BÀI TP TRC NGHIM PHẮT MM LI SAI

Exercise 1 (Verb tenses): Choose the underlined part among A, B, c or D that needs correcting.

 1. A star that has used up its energy and has lost its heat became a black dwarf.

A B C D

 1. Mr. Suzuki wants to know where the supplies are kept, in case he need more

A B C


of them while we’re away.

D


 1. In some areas, it has against the law to ride a motorcycle without a helmet.

A B C D


 1. The novel and the short story are the literary forms most commonly called “fiction”,

A B


but contemporary narrative poetry and drama were also forms of fiction.

C D


 1. When the minerals needed for com to grow are lack, the husks may be stunted.

A B C D


 1. Since ancient times, some people wore amulets, objects that are supposed


tải về 2.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   91   92   93   94   95   96   97   98   ...   243
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương