Về cách phát


- Infinitive/Gerund không làm thay đổi nghĩatải về 2.53 Mb.
trang81/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.53 Mb.
#100522
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   243

- Infinitive/Gerund không làm thay đổi nghĩa.


Các động từ như: begin (bắt đầu), start (bắt đầu), bother (bận tâm), continue (tiếp tục), propose (đề nghị) + infinitive/gerund ý nghĩa không thay đổi.

dụ: I started to work/ working there five years ago.

  • Chú ý: Khi các động từ này thì tiếp diễn thì bắt buộc dùng infinitive.

dụ: It was starting to rain.
    • Infinitive/Gerund làm thay đổi nghĩa.


REMEMBER/FORGET

remember/forget to do something: diễn tả một việc cần phải làm remember/forget doing something: diễn tả một sự việc trong quá khứ dụ: Remember to turn off the lights before going out.

I always remember meeting you for the first time.

REGRET


regret to do something: dùng để thông báo một tin xấu

regret doing something: hối tiếc về một sự việc trong quá khứ

dụ: We regret to tell you that you have failed the test.

I regret going to that party. It was so boring.

TRY/ATTEMPT


try/attempt to do something: cố gng làm điều đó try/attempt doing something: thử làm điều đó
dụ: I tried to open the door but I couldn’t. Why don 'í you try using another key?

STOP


stop to do something: dừng để làm việc khác stop doing something: dừng một việc đang làm dụ: I stopped to do my homework.

The doctor said I should stop smoking.


tải về 2.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   243
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương