Về cách phát


Prepositions following verbs (Giới từ theo sau động từ)tải về 16.15 Mb.
trang72/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích16.15 Mb.
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   243

Prepositions following verbs (Giới từ theo sau động từ)


1. Verbs + about

care about sb: quan tâm đến dream about/of sb/sth: mơ về hear about sth: nghe nói đến remind sb about sth: nhắc ai nhớ

2. Verbs + at

arrive at/in: đến nơi glance at sb/sth: liếc nhìn laugh at sb: cười nhạo ai look at sb/sth: nhìn vào

point (sth) at sb/sth: chĩa vào

3. Verbs + for

apply for sth: nộp đơn xin

ask (sb) for sth: xin, yêu cầu blame sb for sth: đổ lỗi cho ai về forgive sb for sth: tha thứ

hope for slh: hi vọng

4. Verbs + from

talk about sb/sth: nói về

tell sb about sb/sth: nói với ai về

think about sb/síh: nghĩ về

warn sb about/ of sth: cảnh báo về
shout al sb: la mắng ai (shout to sb: hét to gọi ai smile at sb: mỉm cười với ai

stare at sb/sth: nhìn chằm chằm

throw sth at sb: ném vào ai
look for sb/sth: tìm kiếm

pay for sth: trả tiền

search for sb/sth: tìm kiếm thank sb for sth: cám ơn wait for sb/sth: chờ đợi

escape from: trốn thoát khỏi protect sb from sth: bảo vệ1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   243


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương