Về cách pháttải về 2.53 Mb.
trang6/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.53 Mb.
#100522
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   243

BÀI TẬP PHÁT ÂM

Exercise 1: Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

fat


1.

A. matter B. back C. b

ag D.

talk

2.

A. that B. catch C. b

ad D.

wash

3.

A. day B. t

ake C. f

ace D.

any

4.

A. lazy B. l

apel C. la

bel D.

laborer

5.

A. butter B. put C. s

ugar D.

push

6.

A. too B. food C. s

oon D.

good

7.

A. would B. about C. r

ound D.

out

8.

A. crew B. blew C. sew

D.

threw

9.

A. come B. l

ove C. women D.

some

10. A. happy B. man C. many D.
Exercise 2: Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from

that of the other words.

1.

A. pretty B.

get C. se

nd D.

well

2.

A. children B.

child C. li

ne D.

sign

3.

A. wait B.

train C. sa

id D.

paid

4.

A. mean B.

weather C. h

ead D.

ready


5.

A. those

B. lose

C. both

D. goes

6.

A. bus

B. busy

C. but

D. bunch

7.

A. wait

B. rain

C. laid

D. hair

8.

A. reply

B. climb

C. sign

D. limb

9.

A. neighbour

B. receive

C. weight

D. great

10.

A. warm

B. wash

C. wall

D. walk


tải về 2.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   243
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương