Về cách pháttải về 2.53 Mb.
trang54/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.53 Mb.
#100522
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   243

c loại câu gián tiếp


  1. Tường thuật câu mệnh lệnh, yêu cầu (commands, orders, requests)

Ta dùng các động từ ask, hoặc tell đế tường thuật.

ask/tell + object + (not) + to-infinitive


dụ: They said, “Could you help us?

They asked me to help them. (Họ yêu cầu tôi giúp đỡ họ.)She said, “Don’t set fire in the room.

She told him not to set fire in the room.(Bà ấy bảo cậu ta không được đốt lửa trong phòng.)

    1. Tường thuật câu trần thuật (statements)

Ta dùng các động từ say hoặc tell.

say + (to ob ject) + (that) + S + V tell + object + (that) + S + V


dụ: She said, “I’m happy lo see you again.

She said that she was happy to see me again.

She said to me that she was happy to see me again.
She told me that she was happy to see me again.

(Cô ấy nói rằng cô ấy rất vui khi gặp lại tôi.)


    1. Tường thuật câu hỏi (questions)

Đối với câu hỏi trực tiếp (Wh— questions)

ask + object + wh-word + S + V


dụ: She asked, “What is his job?

She asked what his job was.(Cô ấy hỏi anh ta làm nghề gì?)

They asked me, Where did you have lunch?

They asked me where I had lunch.(Họ hỏi tôi rằng tôi ăn trưa đâu.)

Đối với câu hỏi Có/Không (Yes-No questions) hoặc câu hỏi lựa chọn (OR questions)

Khi tường thuật các loại câu hỏi này, cần phải thêm từ if hoặc whether trước chủ từ của câu hỏi được tường thuật.
tải về 2.53 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   243
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương