Về cách pháttải về 2.53 Mb.
trang49/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.53 Mb.
#100522
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   243
    Điều hướng trang này:
  • Active

Với động từ NEED


I need to borrow some money. need + to-inflnitive —> active

John needs to be told the truth. need + to be + PP —^passive

The house needs painting. the gerund carries a passive meaning

The house needs to be painted. (danh động từ mang nghĩa bị động)

  1. Với động từ theo sau to-infìnỉtive hoặc gerund
Active

Passive

Verb + to-infinitive

Verb + to be + PP

Verb + gerund

Verb + being + PP

Verb + to have + PP

Verb + to have been + PP

Verb + having + PP

Verb + having been + PP

dụ: I hope to be invited lo the wedding.

They wanted the story to be told again. She avoided being disturbed.

I want these dishes to have been washed when

I come back. She forgot having been given a big sum of money that day.

  1. Với động từ chỉ giác quan (verbs of perception)

Các động từ chỉ giác quan: see, watch, hear, smell, taste...


Active

Passive

Verb + O + bare infinitive Verb + O + gerund

be + PP + to-infinitive

be + PP + gerund
dụ: They saw the man run away. The man was seen to run away. They sow the man running away. The man was seen running away.


  1. tải về 2.53 Mb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   243
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương