Về cách pháttải về 2.53 Mb.
trang48/243
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.53 Mb.
#100522
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   243

THỂ BỊ ĐỘNG


 1. Hình thức

  • ACTIVE : Subject + Verb + Object
  • PASSIVE : Subject + be + Past participle + By-phrase


Những điều cần làm khi đổi câu chủ động sang câu bị động:

 • Lấy tân ngữ (object) của câu chủ động làm chủ ngữ (subject) câu bị động.

 • Không thay đổi thì của động từ, động từ “be” phải hình thức thích hợp tương ứng với chủ ngữ mới.

 • Động từ chính luôn được dùng ở dạng quá khứ phân từ (past participle).

 • Chủ ngữ của câu chủ động thể dùng sau giới từ “by” với ý nghĩa là tác nhân gây ra hành động (agent of the passive).

dụ: My father bought the computer last week.

The computer was bought by my father last week.Chú ý: Nhiều câu bị động không cần thiết phải tác nhân với giới từ “by” khi tác nhận đó không được xác địnhhoặc không quan trọng.

dụ: People have built many new’ buildings in recent years.

Many new buildings have been built in recent years.


 1. Bảng đổi chỉếu câu chủ độngbị động qua các thì khác nhau:

Tenses

Active

Passive

Simple Present

S + V / V+s/es

Sue writes the book.

S +a m/is/a re + PP

The book is written by Sue.

Simple Past

S +V-ed/V2

Sue wrote the book.

S + was/were + PP

The book was written by Sue.
Present Continuous

S+ am/is/are + V-ing

Sue is writing the book.

S+ am/is/are +being + PP

The book is being written by Sue.

Past Continuous

S+ was/were + V-ing

Sue was writing the book.

S+ was/were + being + PP

The book was being written by Sue.

Present Perfect

S+ have/has + PP

Sue has written the articles.

S+ have/has + been + PP

The articles have been written by Sue.

Past Perfect

S + had + PP

Sue had written the articles.

8+ had + been + FP

The articles had been written by Sue.

Future Perfect

S + will have + PP

Sue will write the book.

S + will have been + PP

The book will be written by Sue.

Have to/ Be going to

S+ have to/ be going to +

bare infinitive

Sue is going to write the book.

S + have to/ be going to + be + PP

The book is going to be written by Sue.

Ghi chú: PP = past participle

Ngoài các cấu trúc bị động bản, thể bị động còn được thế hiện dưới các dạng sau:


 1. tải về 2.53 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   243
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương